Basın Aktöre Esasları yeniden düzenlendi

Resmi Gazete’üstelik yayımlanarak yürürlüğe giren “Basın Ahlak Esaslarına Dayalı 216 Dar Genel Kurul Kararı”nda, bala haklarının korunması ile değme tür ayrımcılığın önlenmesi hedeflenirken doğruluğu doğrulama edilemeyen içerik ve dezenformasyona müteveccih ihlallere üstelik vadi verildi.

Basın İlan Kurumundan (BİK) yapılan açıklamaya göre, BİK Umumi Yerleşmiş vasıtasıyla, en üst 1994’te belirlenen “Matbuat Ahlak Esasları” 28 sene aradan sonra yeniden düzenlendi.

Yönetim Kurulu, 195 sayılı Kanunun 49’uncu maddesinde vadi kayran ve detayları genel asamble kararıyla belirlenen esasların yürürlüğe giren kanuncu düzenlemelere, bugünün şartlarına ve sektörün beklentilerine uygun namına baştan yazılmasını kararlaştırdı. değişiklik teklifi, 25-27 Mayıs’ta toplanan BİK Genel Yerleşmiş’nda akseptans edildi.

TRT Haber’in haberine bakarak Umumi Asamble’un 216 çevrilmiş kararıyla kabul edilen “Matbuat Ahlak Esasları”, Resmi Gazete’nin 6 Orak Ayı 2022 günlü “31888” basit nüshasında yayımlandı.

Yürürlüğe giren Basın Aktöre Esasları, çocuk haklarının korunması, kadın erkek eşitliği, kadına hız ve cinsiyet ayrımcılığı başta tevessül etmek amacıyla gelişigüzel cins ayrımcılığın önlenmesini hedeflerken karşılık ve düzelti hakkı, içeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi, hususi hayatın gizliliği, taşlama, kalay, bühtan ve nahak atfetme, bilgelik kaynağının gizliliğinin korunması, milli ve sosyal değerlere gocunmak gibi sıkça gündeme gelen konuları başlıklar halinde baştan ele aldı. Doğruluğu teslim edilemeyen mazruf ve dezenformasyona yönelik ihlallere bile düzenlemede meydan verildi.

Elan önce uygulanmasına başlanan gazetelerin internet haber sitelerinin “Basın Ahlak Esasları” çerçevesinde değerlendirilmesine ilişik boyut ise genişletildi. Düzenlemeye bakarak, eklenmiş belirti düzlük gazetelerin içtimai apışlık hesaplarının bile tıpkı internet malumat sitelerinde olduğu kadar eş sorumlulukları üstlenmesine karar verildi.

Şikayet başvuruları 60 devir ortamında yapılabilecek

Basın Ahlak Esaslarına mugayeret iddiasına dayalı başvuruların, yayın tarihinden itibaren 60 dönme zarfında yapılması gerekecek. Umumi Heyet’nun araçsız harekete geçeceği durumlarda da başlangıçta olduğu kadar bu süre meri olacak. İnternet vukuf siteleri ve toplumsal apışlık hesaplarıyla ilgili yapılacak başvuruların müddet yönünden hesaplanmasında ise önceki yapıt tarihi ana alınacak. Şikayetler, BİK genel ağ siteleri üzerinden elektronik referans vasıtasıyla üstelik yapılabilecek.

Yönetim kurulunun “Matbuat Aktöre Esasları”na yönelik kararları, önceleri olduğu kabil 10 dolaşma zarfında yargıya taşınabilecek. Yıpranmamış aranjman 216 çevrilmiş Kararın yürürlüğe girdiği 6 Orak Ayı 2022 tarihi sonrasında işlenmiş fiiller üzerine uygulanabilecek.

Basın Kanunu’nda değişiklik önergesi Komisyon’dahi kabul edildi

 

Arz ölümsek barhana güzergahı: ESIR-Meksika sınırı

 

Akdeniz Oyunları’nda çağ yazdık

 

Share: