Zor maaşınızı kendiniz belirleyin

Herkesin hayalidir bayındır ayrımsız tekaütlük. Maddi ağırlık çekmeden, yıllarca verdiği emeğin karşılığı olan stressiz aynı dirim. Ama Türkiye’dahi maalesef emeklilerin durumu bu hayalden bir hayli uzak.

Çoğu emekli geçinemediği üzere ya ek aksiyon yapıyor ya üstelik kâin işlerinde çalışmaya devam ediyor.

Tekaütlük döneminde vatandaşlara ekleme benzeri dirimlik seçmek ve emekliliğe müteveccih tasarrufl arın yatırıma yönlendirilmesi üzere 2003 yılında Ferdî Emeklilik Sistemi (BES) hayata geçirildi.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine bakarak şu anda kestirmece 12.6 milyon katılımcı ferdî emeklilik sisteminde. Bu katılımcıların hep görüntü tutarı 170 milyar TL’yi aşmış durumda. Mütekait olanların sayısı ise 155 bin.

İstediğiniz fonu seçebilirsiniz
Temmuz ayı başından itibaren bireysel emeklilikte kullanılmamış tıpkı zaman başladı. Takasbank, tekaütlük yatırım fonlarının, kaynak kurucusu tekaütlük şirketi tarafından başka emeklilik şirketleri katılımcılarına satılmasına, izansız alınmasına imkân sağlayan BEFAS Platformu’nu hizmete aldı.

Böylece BES planına topluluk olan katılımcılar sözleşmelerinin bulunduğu emeklilik şirketini tıpı tıpına, kâin şirketi aracılığıyla BEFAS Platformu’nda işlem gören fon çeşitleri arasından seçme ika imkânına topluluk oldu. Hâlihazırda Takasbank vasıtasıyla işletilmekte olan TEFAS Platformu’nda taşınır bedel yaEmekllk dönemnde vatandaşa eklenmiş gelr nail olmak çn kurulan BES’te imdi apayrı kurumların üstelik emekllk fonlarına envestisman yapableceksnz. Sonunda efdal getr sağlayıcı fonları terch edenlern emekllkte alacakları servet bile yükselecek. tırım fonları işlem görmekte olup, BEFAS Platformu ile bu imkân tekaütlük yatırım fonları üzere bile sağlandı.

Rakiplik getiriyi artırabilir
Katılımcılar artık elan iyi yönetildiğini ve elan yüksek faiz elde edebileceğini düşündüğü eksantrik şirketler aracılığıyla yönetilen fonlara envestisman yapabilecekler. Bu sayede tekaütlük şirketleri beyninde mütezayit rekabetin fonların getiri performansını da üst çekebileceği hesap ediliyor.

Katılımcılar yardım paylarını BEFAS Platformu’nda muamele gören fonlara yönlendirilmesi talebini, BES sözleşmelerinin bulunduğu emeklilik şirketinin genel ağ yahut mobil uygulamaları üzerinden anında iletebilecek.

Devletten 22 milyarlık yardım
Sisteme ilgiyi tezyit etmek ve katılımcıların sistemde daha ayrıntılı süre kalmalarını isteklendirmek üzere 2013 yılında şevket katkısı başlamıştı. Fahri 6.9 milyon katılımcıya bugüne büyüklüğünde sağlanan devlet katkısı 21.5 bilyon TL’ye ulaştı. Otomatik Katılım Sistemi ile BES’e karışma olan 5.7 milyon murahhas de 600 milyon TL’lik ululuk katkısından yararlandı. 1 Aile 2013 tarihinden sonraları emeklilik sözleşmesinin sistemde geçirdiği sürenin üç yıldan şeş yıla büyüklüğünde olması durumunda katılımcı, celal katkısı ve getirilerinin %15’ine, 6 yıldan 10 yıla kadar olması durumunda %35’ine, 10 yıl ve elan fazla olması yerinde ise %60’ına doğruluk kazanıyor. 10 yıldan aşkın ve 56 yaşından sonra, yani emekliliğe hak kazandığında ise elçi azamet katkısının tamamını alıyor.

Lacerem emekli olursunuz?
Sistemde yer birkaç 10 yıl kaldığınızda ve 56 yaşınızı doldurduğunuzda Ferdî Emeklilik Sistemi’nden mütekait olabilirsiniz. Zahmetli olduğunuzda birikimlerinizi yegâne seferde dolgun olarak yahut eğlenceli geri ödeme şeklinde alabilirsiniz. Ödemelerinizi, belirleyeceğiniz süre süresince ya bile belirleyeceğiniz tutar doğrultusunda maaş kabil düzenli şekilde kavrayışsız alabilirsiniz. BES tekaütlük yaşı 56 olmasına rağmen, sistemden ön kesinti vergilerinizi ödeyerek henüz er aynı yaşta dahi ayrılabilirsiniz. Fakat bu durumda maatteessüf bazen avantajlarınız kaybolur.

Enflasyonun üzerinde getiri
2020 yılında kuruluşundan bu yana, BES ortalamada katılımcısına almanak enfl asyonun %3 üstünde ciddi nema sağladı. 2003 yılında tümce kurulduğunda sisteme yatırılan 100 TL, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde elde edilen ortalam tasrif getirisi ile 2020 sonu itibariyle 918 TL oldu. Tıpkısı dönemde enflasyon endeksine yatırılan 100 TL ise 2020 sonu itibariyle 485 TL olmuştu. Hep katılımcısına hoppadak elde ettiği getiriler bazında 433 TL ek ayar sağladı.
(Beyin Korcan /Dünya)

BES’te kullanılmamış aktarılma başladı

Gençlerin BES’e dahil edilmesiyle evvel yılda 3 milyarlık kaynak birikecek

Share: