Zor maaşında bloke sözleşmesine dikkat edin

Umumi taban adına zahmetli maaşlarına haciz konulamıyor. Bu kuralın istisnaları geçimlik ve prim borçları. Yani emeklinin nafaka yahut SGK’ya prim borcu varsa mütekait aylığı haczedilebiliyor. Fakat bu konuda istisnai düzenlemeler var. Emeklilerin yüreklilik çekerken imzaladıkları sözleşmelerdeki hükümler dolayısıyla tekaüt maaşına bloke konulması üstelik kabil ayla gelebiliyor. Mütekait aylıklarına haciz konulması üzere alacaklının icra müdürlüğüne talepte bulunması gerekiyor.

İKRAMİYEYE KONAMAZ

Şayet emeklinin rızası olursa borcun haciz konularak öğrenim edilmesi olabilir. Fakat emeklinin rızası yoksa, icra müdürü haciz talebini reddediyor ve zor maaşına haciz konulamıyor. Emeklinin 1000 lira hezel ikramiyesine dahi rızası dışında haciz konulması mümkün değil. Emeklilerin krediye ihtiyaçları olduğunda kapısını çaldıkları önce vezneci dahi, tekaüt aylıklarını aldıkları vezneci oluyor.

DAHA OLAĞAN ÇIKIYOR

Emeklilere aylıklarını aldıkları bankadan elan macerasiz cesaret çıkıyor. Diğer bankalar birlikte fakat maaşlarını taşımaları kaydıyla emekliye güven veriyorlar. Bu durumda emeklilerin maaşlarını aldıkları bankayla tıpkı da güven ilişkisi kurmaları ve ihtiyaç duydukları krediyi maaşlarını çektikleri bankadan almaları bahis konusu oluyor.

Herhangi Bir sayfasını kavramak gerekiyor

Emeklilerin aylıklarını çektikleri bankadan emniyet kullanırken imzaladıkları sözleşmeye haddinden fazla ilgi etmeleri gerekiyor. Tekaüt, yüreklilik borcunun ödenmemesi halinde zor aylığına bloke konulabileceğini kabul kadir, bu yöndeki sözleşmenin seçme sayfasını imzalarsa, Vezneci emeklinin aylığına bloke koyabileceği kabil kredi borçlarını emeklinin aylığından de öğrenim edebiliyor. Itimat sözleşmesi çokça dikkatlı okunmalıdır.

Yargıtay: Banka yakınlarında, karar hukuka muhalif değil

Yargıtay kararına konu olan olayda, emniyet çekici zor, imzaladığı sözleşmede tıpkı bankadan aldığı mütekait maaşının bankaya rehinli olduğuna, cesaret borcuna bedel trok ve mahsup edilebileceğine ilişkin ittifak imzalamış. Zahmetli aylığına haciz konulamayacağı yönündeki hükümde emeklinin muvafakati olması halinde aylığına haciz konulabileceği ifadesi kayran aldığı amacıyla, emeklinin aylığına bloke konulmasına özenç verdiği ve bu rızanın birlikte muteber olduğu değerlendirilmiş. Yarğıtay, blokenin kaldırılmasını isteyen emeklinin talebini reddederek bu durumda bankanın mütekait aylığına bloke koyabileceğine ve bunun hukuka çap olmadığına karar vermiş. (Okan Güray Bülbül/Akşam)

Share: