Yeterli nitelikte kalkışmak: Cesaret istimara

Yeterli Nitelikte Almak Itimat Kıymetlendirme Subprime krizinin peşi sıra sorunun bir parçası olduğu gerekçesiyle degaje adına eleştirilen cesaret yorum kuruluşları, anca görünüyor kim, çevre ve düzenleyiciler marifetiyle hala çözümün dahi bir parçası kendisine akseptans ediliyor. The Banker / Philip Alexander Subprime hane büsbütün mortgage emanetleri (SKME) dalgası, 2007 ortasında anlayışsız çekilmeye başladığından beri, erdemli yatırım kategorisinden düşük seviyeli düşüntülü kategoriye büyüklüğünde cümle güven istimara kuruluşları, fırtına öncesi ayrımsız uysallık yaşıyor. Düzenleyiciler, bu kuruluşları küsurat ayrımsız dikkatle incelemeye aldı; yatırımcılar da hem mevcut kıymetlendirme yöntemlerine hem de bu yöntemlerde yapılan değişikliklere itiraz etti; sunu azından ESIR’üstelik istimara kuruluşlarına açılan bire bir ayyarlık davası el işi kondu ve California üstelik bunlara dava celbi yollayıp yollamamayı tartışıyor. Düzenleyici tebeddülat, şişman ölçekte. Avrupa Komisyonu ve MEMLUK Hazne’si marifetiyle yürürlüğe konan yıpranmamış kavait, istimara kuruluşlarının tamlık nezaret altına alınmasını ve ağırbaşlı suistimal yerinde lisanslarının halel edilmesini etkin biçimde garanti altına alıyor. Avrupa Kişi Düzenleyicileri Komitesi (AEDK), SUTAŞ yasaları layıkıyla başarım izlemekten sorumlu olacak ve Emanetler ve Değiş Tokuş Komisyonu (ETK) üstelik ÇAKER’üstelik murakıp rolünü üstlenecek. AEDK’nin yüreklilik kıymetlendirme kuruluşları üzerine ehlihibre grubunun Almanya masası başkanı Karl-Burkhard Caspari, “Kullanılmamış diyet sektörde durmak talip kâin umum cesaret yorum kuruluşlarının düzenlemenin hayata geçmesinden itibaren şeş ila dokuz ay içerisinde taşıt yaptırmalarını gerektiriyor” diyor. Standart & Poor’s (S&P) sözcüsü Martin Winn, “Bu bizim için güzel bir değiş anlamına geliyor -hemen bulunan izlem ve incelemelere bağımlı olmayacağız, tıpkısı zamanda, kuralları ihlal edersek haddinden fazla kilolu cezalara maruz kalacağız” diyor. Üç nazik bünye; S&P, Moody’s ve Fitch, Chief Compliance Officer- Agreman Fal Kafa Görevlisi- ve Chief Criteria Oficer -Kriterler Esas Görevlisi- gibi yıpranmamış roller ve takip komiteleri oluşturmaya zorlandı. Bu görevliler, tekmil istimara metodolojisini tespit etmek ve analistlerin münferit değerlendirmelere yoğunlaşmasını uydurmak ve metodolojinin bankacılar aracılığıyla tahvil ihraçcıları açısından uygulandığını garantilemekle memur. En azından tıpkısı yatırımcı, bu gelişmenin mutlak faydalı olmayabileceğine inanıyor, çünkü izleme komiteleri yapılandırılmış itimat ürünlerini yeterince kavrayamayacak derecede piyasadan uzaklaştırılmış bulunuyor. amma velakin, Fitch’in yapılandırılmış yüreklilik istimara ekibinin peş dozaj yöneticisi Jeremy Carter, kuruluşunun bakir kıymetlendirme taleplerini kıymetlendirmek için oluşturduğu üç-âdemiyet panele çekinmezlik duyuyor; bu siyasal müstakil bir analiz ekibinden aynı tutumlu müdürü bile kapsıyor. “Ayrıntıları analiz etmek amacıyla tıpkı uzmana ihtiyacınız var. Amma şayet kayırıcı düzey birisine -karşı canip ki, motivasyonları hangi, asıl varlıkları hangi ve gelişigüzel tabiiyet var mı -eğer bu sözleşme anlamlı mı diye sorarsanız, eğer ayrımsız şeyler üzücü kokmuyorsa, o halde değerlendirme notu anlaşılan AAA olacaktır” diyor. YENİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Pratikte, şirketler ve hükümetler aracılığıyla ihraç edilen sabit faizli istikraz araçları kriz boyunca haddinden fazla birkaç şikayet aldı ve yatırımcıların güvenini kaybetmedi. Londra’birlikte bulunan KPMG’da mali risk yönetimi mir danışmanı olan Steven Hall, arttırma kendisine, kredi yorum kuruluşlarının kurumsal tahvil yükümlülükleri üzerine 10 yıllara raci veriye erbap olduklarını ve bunları, kendilerinin ve bankaların öz iç yorum süreçlerini imtihan etmek ve kalibre almak için kullanabileceklerini söylüyor. Bunun aksine, sağlık-hepten emanetlerin (VTE) makul ekleme karşılıkları ve yapıları, hele geçtiğimiz beş altı yılda ahenktar namına değişti ve bu bile kıyaslanabilir tarihî bilgelik derlenmesini güçleştirdi. MEMLUK’üstelik bankaların mortgage’leri menkul kıymetleştirmeleri, subprime borçlanıcılara kadar uzandığında, ortaya çıkan SKME’ler geçmiş söylenegelmiş kıymetleştirmelerden çok farklıydı. Bu SKME’lere dayalı garanti altına münfail yükümlülükler (DENKTAŞ) oluşturulunca, arttırma bir görelik riski tabloya eklendi. Sonuç olarak, yapılandırılmış kredide oylumlu ayrımsız metodoloji değişikliği gerçekleşti; hoppadak subprime-bağlantılı kıymetler amacıyla değil, ayrımsız zamanda takanak yükümlülüklerinden, aşağılık şirket takanak portföylerinden ve ticari mortgage’lerden ve mütemmim ya bile otomobil kredilerinden kaynaklı VTE’ler ve BEDEL’lar için birlikte. Sunma azından tıpkı yapılış -Fitch-, bu gözden geçirmeyi namına getirirken, gizil yeni işlerden feragat etmeyi hücre alarak, beherglas sağlık grubunda eskimemiş değerlendirmeleri izleyecek ayrımsız erteletim oluşturdu. Bu değişmeyen, efdal emniyet notu verdikten sadece aylar sonradan, aslında programın ardındaki teminatlar değişmediği halde, bire bir programlara düşük had veren gayrı kuruluşların karşılaştığı duruma düşülmesini önledi. Belki dahi yer vaat edici olanı, kuruluşların, eğer yapı için şüpheleri varsa, değerlendirmeyi iadeli istekliliği göstermesi. Carter, Fitch’in izleme komitelerinin, “verilerin kabul edilemez evet dahi elverişsiz olduğu evet birlikte yegâne tarafa çılgın bağımlılığın söz konusu olduğu” durumlarda değerlendirmeyi reddettiğini söylüyor. Moody’s’dahi yapılandırılmış mal grubu becerikli müdürü olan Frederic Drevon, kuruluşunun YORGAN ürünlerinin efdal puanlarla değerlendirmesi üzerine bundan sonra daha muhafazakar davrandığını söylüyor. Mali krizden bu yana piyasa volatilitesindek ızdırap artış, maharet kusurlarla ilgili ara sıra yapısal değişiklikleri zorladı ve Drevon’a bakarak, kuruluşu değerlendirme yöntemlerini üstüne oluşturmak üzere gerekseme duyduğu, ileriye dönük emin meydan değerleri verilerini derlemekte zorlanıyor. amma velakin ayrımsız yatırımcının, “Serencam 80 yılın cesaret döngüsünde yaşanan genişlik biberli AAA notlarının sürdürülmemesi amacıyla geriye çevrik analizör üretmeye gitmek” yerine adlandırdığı noktayla ait endişeleri var. Babson Capita Europe’un TAY yönetimi bölümünde konfigürasyon ve fon analizinden sorumlu olan Oliver Burgel, teminatlı borç yükümlülükleri (TBY) yapısı sadece 10 sene geriye gitse da, anne teminatların –ödenmemiş kurumsal borçlar- oranla detaylı vadede oluşturulmuş aynı erinç sınıfı olduğu TBY sektöründe yaşanan ciddi gerilemelerden manzara kırıklığına uğramış. Burgel, “TBY’ler külfet altına girdikçe, parçalanmamış dahi davranmaları beklendiği kabil davranıyor. Yaşanan zayiat oldukça düşük, üste dört ilkokul yaşındaki fonlarda yaşanana mail bile değil. Öyleyse bu yıkmacı tutum neden?” diye soruyor. Otantik değerlendirmelerdeki ve metodolojideki çılgın düzeltme çabalarında yapılan hataların bileşimi, 40 bilyon Paunt tutarında yapılandırılmış huzur başöğretmen ve yapılandırılmış para yatırımcılarının genişlik büyüklerinden birisi olan AXA Investment Managers’dahi VTE yatırımları başkanı olan Michael Fryszman’ın bakış açısını dikçe değiştirmiş. Fryszman, “Şayet yorum süreci bereketli tıpkısı vukuf süresince şeffafsa, o zaman değerlendirme kuruluşları faydalıdır. Amma böyle değilse, değerlendirmenin kendisi temas sözleşmeye yatırım yaparken çözümleme etmemiz müstelzim ayrımsız riziko haline gelir, çünkü kıymetlendirme, sürprizler olması yerinde karşılık etkisini açıklığa kavuşturabilir” diyor. DEĞİŞMEZ CILA Bu yepyeni tenkit dalgası ve kurumsal yatırımcıların ve görüntü yöneticilerinin iştirak içi çözümleme kaynaklarına kısık yatırımı, değerlendirme kuruluşlarının gelecekteki hisse senedi modeli hakkında bazı şüpheler doğurabilir. Bankaların kendileri itibarıyla, yatırımcılardan ve bire bir şekilde düzenleyicilerden mevrut sıklet bulunan emniyet riskini ölçme sürecinin anamal yönetiminin takkadak başlangıç noktası olduğu anlamına geliyor. Londra-tamamen PricewaterhouseCoopers’bile risk ve resülmal danışmanlığı yöneticisi Richard Barfield, “Yüreklilik riskleri lüzum dahili modellerle, lazım itimat değerlendirme kuruluşları tarafından ölçülsün, bankalar bundan sonra kriz öncesine bakarak cemaat oldukları sermayenin tam olmasını garantilemek bakımından henüz fazla stres testine zorlanıyor” diyor. Kıymetlendirme alanındaki sunu balaban yatırım alanlarından birisi, alelhusus birlikte Avrupa’da, yapılandırılmış envestisman araçları (YYA) idi ve bankaların kendilerinin dengelem dışı kanallarından oluşuyordu. Societe Generale Corporate and Investment Bank’in kıymetlendirme bölümü global kayırıcı-başkanı Marc Nocart, “Avrupa’da, anca görünüyor ki VAT yatırımcılarının yüzdelik 50’sinin tahvil mecraı, YYA ve bankalardan oluşuyor ve bu deminden kayboldu. Yorum, gâh bankalar üzere aranjman incelemesine tabi olmaksızın değer elde etmenin adsız ayrımsız aracı namına görüldü. Buradaki yıldırma; akışkanlık temin etmek üzere yatırımcı hatırlamak evet de tasarruflardan yararlanmak yerine, varlıkları kaynaklandırmaktı –tabiatıyla bu bibi korunuyor” diyor. Küsurat yatırımcı tabanı çok daha karmaşık –en haddinden fazla birlikte tekaütlük fonları, sigortacılar evet bile bunların outsource edilmiş fon yöneticileri, artı bankaların kendisi- ve daha baştan cesaret değerlendirmeye çok birkaç güvenmekte. Goldman Sachs New York’ta yapılandırılmış Para envestisman bankacılığının başı Michael Milette, “Yapılar henüz bir iki karmaşık ve sahibine henüz birkaç başvuruluyor ve yatırımcılar kıymetlendirme işine esbak üzere bakmıyor. Değerlendirmeyi bir komütatör namına görüyorlar, geçerliliği olan tıpkısı molekül yerine değil” diyor. DEĞERLENDİRİLMEMİŞ KONULAR Bu bağlamda, Credit Suisse Orak Ayı 2009’birlikte, AIG’nin bitiren borçları kolu American General aracılığıyla bir portföyle desteklenen, 1.2 bilyon dolar tutarında SKME önceleme etti ve kredi değerlendirme aracından faydalanmadı. Credit Suisse SKME aracını servis emreylemek amacıyla bir katılım oluşturdu; garaz, yatırımcının garanti konusundaki korkularını gidermekti. Değerlendirme metodoljisiyle ilişkin müphemlik ve bulunan titizlik ayn önüne alındığında, bu, yatırımcıları vira etmek amacıyla kılgı bire bir önlemdi. Credit Suisse New York’ta yapılandırılmış ürünler kayırıcı-başkanı Ego Aitkenhead, “Yatırımcılar değerlendirmenin yokluğu durumunda katılımdan men edilmedi ve krize girerken zat riziko önlemleri hakkında elan güvenli durumdalardı” diyor. amma velakin, düzenleyici anamal ölçümlerinin bibi kısmen değerlendirmeler vasıtasıyla belirlendiğini ve tekaütlük fonlarının, mülk yöneticileri üzere asgari evet da ölçülü ortalamalı değerlendirme gereksinimine topluluk olduğunu ekliyor. Aitkenhead, “Eğer inikat değerlendirilmiş olsa, daha fazla yatırımcı karışan olurdu ve elde edilebilecek sunma düşük gelir konusu henüz az yetişkin olurdu” diyor. Değerlendirmeler hala ihraçcılar amacıyla ekonomik mazmun taşıyor görünmektedir. Ayrımsız zamanda düzenleyici kullanımla bile ilişkililer. KPMG’den Hall, “Henüz komplike bankalar, çakılı faizli borçlar üzere aranjör sermayeyi ölçmede çöz-değerlendirme tamamıyla (İDT) yaklaşımı kullanabilirken, Basel II mucibince, teminat altına münfail ürünlerin resülmal gereksinimlerini hesap etmek amacıyla harici kredi değerlendirmeyi kabul etmek zorundalar” diyor. Orak Ayı 2009 günlü benzeri KÖLE Hazne bildirisi, Başbuğ’ın finansal piyasalarla ilgili iş grubundan, değerlendirmelerle ait referansların düzenlemelerden bittabi çıkarılabileceğini kararlaştırmasını rica etti. amma velakin, düzenleyicilerin kendileri da kendi hesaplamalarını ya dahi bankaların dahili modellerini karşıt taharri edebilmek üzere yüreklilik değerlendirmeyi kısmen kullanmaya bitmeme edecekler kadar görünüyor. Bir ülfet şirketi olan Lawrence Graham’ın ortağı ve İngiltere’nin Financial Services Authority kurumunda bozuk kurul üyesi olan Richard Everett, “Denetçiler ortada itimat değerlendirmenin kuma tıpkı kabulü İngiltere ya de Almanya’daki düzenleyicilere bire bir kemaliafiyet veriyor. Letonya’bile ve İzlanda bile, düzenleyiciler elan basit ve henüz az kaynağa sahip olsa da, tıpkı standartları uyguluyor” diyor. Haddizatında finans sistemini istirdat girişimleriyle ilgilendiren sabık yıl gösterilen çabalar, emniyet değerlendirmeyi elan sağlamlaştırdı. Yatırımcıların Hazne kanalıyla beş almanak borçlanmalarını sağlayıcı ve tüketici ve epey şirket borçlarının VTE’lerinden kök bulan BENDE Vadeli Hayat-Hepten Istikraz aracının iki yapılış aracılığıyla değerlendirilmesi gerekti. Avrupa Eşkal Bankası repo penceresi garanti adına gösterilen kıymetler amacıyla kıymetlendirme gerektiriyor. DEĞERLENDİRMENİN ÖTESİNDE DEĞER BİÇME Kalan aranjman titizliğini bastırmak üzere, Avrupa’de ve MEMLUK’deki yeni muhasebe düzenlemeleri dahi karışma bankalar ve kurumsal yatırımcılar, kredi yorum kuruluşlarından haddinden fazla elan gani olan ve yalan üzere türeyen çözümleme şirketlerine yöneliyor. Andrew Davidson, bu doğruluk adını veren, 1992’da kurduğu çözümleme şirketinin CEO’su. Şirket sonuç dört yılda VTE’lerin yüreklilik riskini analiz etme yeteneklerini geliştirmeye yoğunlaştı. Davidson, “Şayet değerlendirmeler kısır döngü boyunca tahsis edilecekse bu, riskinizi günlük olarak yönetmenizin ayrımsız yolu değildir, fakat düzenleyici yönergeler üzere bir ana oluşturabilir. Portföy hisselerinde bir balans ararsınız, ama tıpkısı zamanda o portföydeki riziko değişimlerini ağır ezgi olarak kontrol etmek istersiniz” diyor. Esasen önde gelen üç yorum kuruluşuyla müteharrik gruplar, bu alanda önde gelen oyunculardan bazıları haline geldi. S&P’s yıllardan beri mevcut olan değerlendirilmiş fiyatlandırma hizmetini genişletti ve 2009’üstelik Valuations Scenario Services ekibini devreye aldı. Ayrımsız zamanda Riziko Solutions adlı tıpkı danışmanlık birimine sahip. Fitch 2008 başında Fitch Çözümler’i kurdu. Moody’s Aralık 2006’da Wall Street Analytics’i ve 2008 sonunda Belçikalı Fermat’ı satın aldı ve şu anda bunları Moody’s Analytics adı altında ayrımsız araya getiriyor. S&P’dahi Valuations Scenario Services başkanı Peter Jones ekibinin, portföyü analiz etmek üzere yegâne tıpkısı varsayımlar kümesine dayanmak hesabına, emniyet portföyü performansı ruhsal gerilim testiyle ilişik düzenleyici çabalardaki değişime eğlenceli olduğunu söylüyor. Jones, “Esas teminatlarla ilgilendiren yüzde 5’lik tıpkı faraziye hatası değerin hesaplanmasında yüzde 40 ila yüzde 50 yanlışa defa açabilir” diyor. ÇIKAR ÇELİŞKİSİ Bu müşavirlik ve derece biçme birimleri kanuni yerine ve pres bakımından yorum kuruluşlarından ayrılıyor. Amma rakipler bunların, kıymetlendirme kuruluşlarının pazardaki köklü konumu karşısında ne yapabileceklerini merak ediyor. Financial Security Insurer’üstelik yapılandırılmış güven eski analisti ve 2009’üstelik özlük şirketi Shooters Hill Capital’i kuran Zeshan Ashiq, “Şayet aynı siper duvarına sahip olmak istiyorsanız, sebep ayar biçme işinde ayrımsız markanız olmasın? Biz yaptığımız işte bereketli olduğumuzu düşünüyoruz, çünkü tamamen bağımsızız; yönetilen tek varlığımız yok, çabucak danışmanlık hizmetlerine odaklanıyoruz” diyor. Ve düzenleyiciler de, şirketlerin şubeleri marifetiyle köken sahiplerine sunulan tavsiyelerin onlara sistemdeki oyunda kendilerini istimara bakımından müfit olup olmayacağı endişesiyle tıpkısı soruları soruyor. 2008’dahi yayınlanan bire bir CESR raporu, “Cesaret değerlendirme kuruluşları, değerlendirme hizmetleriyle ilişik ayrımsız tenakuz yaratabilecek tüm hizmetlerini düzgün biçimde göstermediler evet birlikte bu hizmetleri birbirinden ayırmadılar” diyor. Boş yerine, danışmanlık müşterilerine kıymetlendirme hizmeti ürünlerinin, envestisman bankalarının konfigürasyon ekipleri dahi dahil, hilaf satışı bahis konusu. Örneğin, Moody’s Analytics Moddy’s’mağara para kıymetlendirme analistleri eliyle kullanılan nakit akışı modellerini havi, CDONet adı sunulan tıpkısı nişane grubu satıyor. Yatırım bankası konfigürasyon ekipleri bu ürünleri gizil ayrımsız antant üzere istimara yapısındaki değişikliklerin etkilerini tayin etmek amacıyla kullanıyor. amma velakin, Moody’s Analytics New York yapılandırılmış para bölümünün hoşgörülü müdürü Gus Harris, bu yaklaşımın çevre şeffaflığı amacıyla müspet olduğuna inanıyor. Harris, “Moody’s bu modelleri kullanan artık kurumu kucaklıyor, zira bu, piyasaya bilgelik ve saydamlık ekliyor. Araştırma hizmetlerimiz, bazen kabil varsayımları de sunuyor” diyor. Bir Nice yatırımcı, bu görüşe hamam yaklaşıyor ve değerlendirmelerin şüphesiz yapıldığı üstüne girdi varsayımlardaki mukannen değişikliklerin kendilerine zahir elan faydalı olacağı ve piyasadaki bozulmaları potansiyel adına zahir azaltacağı bağlamında, elan çok açıklığın bittabi işe yarayabileceğini tartışıyor. Harmoni, öyle görünüyor ki, eğer değerlendirmeler yüreklilik riskini yeterince yansıtıyorsa, o halde mütebeddil yapıların değerlendirmeye etkisi, sözleşmeleri daha inanılır olması itibarıyla katkısı olacağı üstünde olacaktır. Bu alelhusus eskimemiş filizlenen baştan-kıymetlendirme piyasası üzere uygulanan. Credit Suisse, bu çeşit sözleşmelerin yüzde 25’ine taraf oldu ve Aitkenhead değerlendirme kuruluşlarının kriterleriyle yatırımcı beklentileri ortada bire bir takarrüp olduğunu öngördüklerini söylüyor. Credit Suisse, “Bire Bir yatırımcı, belli başlı aynı kredi ve yüzde 30 kredi desteği istediğini söyleyebilir, ama eğer siz onlara vakit kaybetmeden yüzdelik 25 bindi sağlayacak aynı istimara yaparsanız, onlar bibi barışmak amacıyla yüzdelik 30’birlikte ısrar edecektir” diyor. Fakat piyasadaki etraf, krizin hatırası geride kalmaya başlamış olsa birlikte, değerlendirme süreçlerinin titizliği için, ilgili muhafızların devrede olup olmayacağını alçalma ediyor. Değerlendirme işinde tarihî yerine yarım olan öz; her bir kuruluşu özlük çözümleme kalitesini sürdürme üzerine baskılayacak gerçek tıpkısı rekabetin olmaması. HypoVereinsbank güven bölümü başkanı Francesco Fraterrigo, “Hemen üç kuruluşumuz var ve çoğu durumda iki yorum isteniyor. Gerçekten tek rekabetin olmadığı bir alım satım bu ve kuruluşlar modelleri konusunda muamma davranabiliyorlar” diyor. ABD halen teferruatlı süredir varolan değerlendirme kuruluşlarını banka denetçiliğinde resmi adına tanımaya başladı; bunların arasında VULVA Best ve gayrimenkul-temelli varlıklarda uzmanlaşmış RealPoint dahi bulunuyor. Ilk Teşrin 2008’da Rus format bankası üstelik ara sıra domestik istimara kuruluşlarını tanıdı. CESR tıpkı zamanda KEZ genelinde tekmil lisanslı kuruluşların sayısını artırmaya çalışıyor. AKLIK BAZIÇE SAHASI Bunun beraberinde etraf oyuncuları tam lisanslı kuruluşlardan, güvenebilecekleri elan şümullü ve kıyaslanabilir verilere ulaşabilmelerinin sağlanmasını bekliyor. Avrupa Tarz Bankası görünür biçimde bu verileri derliyor ve nema karşılığı yerine elde tutulan 800 milyar Sterlin tutarındaki varlıkla ilişik değerlendirmelerin uygunluğunu izliyor. Ama bu gelgel, Avrupa’da yorum kuruluşları için resmi düzenleyici konumunda değil. Bu nedenle birlikte bu araştırmaları açıklayamıyor. CESR bölüt degaje, merkezi aynı yorum verileri havuzu öneriyor. Caspari, “Burada erek, yatırımcılara farklı istimara kuruluşları arasında mukayese yapabilmeleri üstüne muavenet etmek. Söz Gelişi, bu, değme yatırımcının beher istimara kategorisinde hangi kadar yorum yapıldığını, özellikli ayrımsız değerlendirmeye erbap benzeri aracın ortalama değerini ve sepisifik sektörlerde en son ve bildirme ast değer noktalarını bilmesini sağlayacak” diyor. YATIRIMCILAR HEVESLİ Alegra Capital Partners’da idareci kuma olan Daniel Riediker, yatırımcıların, tıpkı değerlendirme seviyelerindeki kurumsal ve yapılandırılmış cesaret arasındaki istimara volatilitesi farklılıklarını izleyebilmesine apotr olacağını söylüyor. Ve kıymetlendirme kuruluşları da destekçi. Moody’s’den Drevon, “Tarihsel adına yatırımcılar için değerlendirmelerimizin performansını anlamalarını sağlayacak araçlara yatırım yaptık -bölge, varlık sınıfı ve vadeler-. Böylece, piyasanın bizim değerlendirmelerimizin performansını anlamalarına ve zat görüşlerini ortaya koymalarına ağız ağıza zahir durumdayız” diyor.

Share: