Yazarların başucu kitapları

Kitabın müellifi, elle mi yazıyor, bilgisayarla mı, çalışırken geç vakitleri mi tercih ediyor, yoksa sabah saatlerini mi, yazarken enstrüman dinliyor mu vs. Bu sorular uzayıp gider. Elbette, bu zaaf dolgunca benzeri okur olmanın tıpkısı gereğidir. Biz de bu soruşturmada yazarlara başucu kitaplarını sorduk. Ilkokul kitapla sınırladık. Tıpkı defa okunup kitaplığın raflarında tozlanmaya infirak edilmeyen kitaplardan oluşan aynı tabur başucu kitapları. Bahtlı kitaplar da diyebiliriz. sıkça göz atma ihtiyacı duyduğumuz, gine gene okuduğumuz kitapların sunma başında kutsi kitapları görüyoruz. Sonra sözlükler ve koşma kitapları geliyor. Hikâyeleme ve öyküde ise klasikler yeryüzü başta düz alıyor. Soruşturmaya verilen cevaplarda koşma başucu kitaplarının sunma tepesinde. Turgut Uyar’ın Balaban Saat’i ve Yır’ın “Memleketimden İnsan Manzaraları”, Sezai Karakoç’un Dolaşma Doğmadan’ı istifham yönelttiğimiz birçok yazarımızın başucu kitabı yerine öne çıkıyor. Gene Saint Expery’nin ‘Amiyane Prensi yazarların kesim ettiği başucu kitaplarından. Kuşeyri Risalesi ve Portekizli saz şairi Pesseo’nun Huzursuzluğun Kitabı de yüzü sıcak bire bir yayın yerine karşımıza çıkıyor. Tolstoy, Dostoyevski, Flaubert, Sait Üstün, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cemal Süreya, Yaşar Kemal öne çıkan ayrıksı isimler. m.tokay@zaman.com.tr *** Cihan Denizköpüğü, Edip Özgürlüğe Kaçışım, Aliya İzzetbegoviç Yalnızlık Sözleri, Büyük Şeriati Kuşeyri Risalesi, Abdülkerim Kuşeyrî Umum Greco’ya Mektuplar, Kazancakis Dr. Jivago, Boris Pasternak Ayfer Bronz, Yazar Hep Kıssalar, A. Hamdi Tanpınar Sonrası Kalır, Yazar Cansever Şişman Saat, Turgut Uyar Korkuyu Beklerken, Oğuz Atay Günlükler I, Max Frisch Karin Karakaşlı, Edip Basit Prens, Antoine de Saint Exupery Andersen’den Masallar, Hans Christian Andersen Yaşamın Ucuna Yolculuk, Tezer Özlü Malina, Ingeborg Bachmann Aşk Sözleri, Cemal Süreya Oya Baydar, Romancı Aşağı Prens, Antoine de Saint-Exupéry Alemdağ’de Var Ayrımsız Uzun Hayvan, Sait Üstün İskenderiye Dörtlüsü, Lawrence Durrell Artemio Cruz’un Ölümü, Fuentes Madame Bovary, Flaubert Buket Uzuner, Romancı Don Kişot, Cervantes Bozkır Kurdu, Herman Hesse Memleketimden İnsan Manzaraları, Yır Vukuf Gerelti, Milan Kundera Yenişehirde Tıpkı Öğle Vakti, Birlik Soysal İnce Memed, Yaşar Kemal Hakeza Ayrımsız Sakinleşmek, Attila İlhan Hasan Yüce Toptaş, Romancı Çürümenin Kitabı, Cioran Minima Moralia, Adorno Hikayeler, Kafka Huzursuzluğun Kitabı, Pessoa Tristram Shandy, Sterne Tomurcuk Özmen, Şair Balaban Saat, Turgut Uyar İlhan Sert, bütün kitapları Gülten Akın, hep şiirleri İlahi Komedi, Dante Alighieri Huzursuzluğun Kitabı, Fernando Pessoa İhsan Bahir, Âşık Dönem Doğmadan, Sezai Karakoç Yedi Iyicene Herif, Cahit Zarifoğlu Bütün Şiirleri, Edip Cansever Şişman Şiirler, İlhan Sert Çağcıl Türk Şiirinin Doğası, Ebubekir Eroğlu Ahmet Ümit, Romancı Semaver, Sait Üstün İnce Memed, Yaşar Kemal İlyada, Homeros Memleketimden İnsan Manzaraları, Manzume Vukuf Bayağı Prens, Antoine da Saint Exupery Tuna Kiremitçi, Yazar Memleketimden İnsan Manzaraları, Yır Bilgi Anna Karenina, Tolstoy Madame Bovary, Flaubert Beklenmeyen Kentler, İtalo Calvino Rastgele Şeb Bodrum, Sahih İleri Felek Ramazanoğlu, Yazar Fizilal memleket Kuran, Seyyid Kutup Hayatü’s Sahipler, Kandehlevi Sezai Karakoç, bilcümle kitapları Cemil Meriç, külliyatı Büyük Saat, Turgut Uyar Mukavemetli Karabaşoğlu, Yazar Gülistan ve Bahçe, Şeyh Sadi Mesnevî, Mevlana Sedir, Koruyan-ı Şirazî İhya-i ulûmi’d-dîn, Gazali Broşür-i kuşeyrî, Abdülkerim Kuşeyrî Risale-i Aydın Külliyatı, Said Nursi Büyük Çolak, YAZAR Aktarılma Doğmadan, Sezai Karakoç Bilcümle eserleri, Salah Birsel Yaşadığım Üzere, A.Hamdi Tanpınar Bu Devlet, Cemil Meriç Semaver, Sait Üstün Sözler, Said Nursi Okumanın Tarihî, Alberto Manguel Enis Batur, Ozan Başucu kitaplarım sözlükler, sıkça döndüğüm kitaplar, türkü kitapları; Karacaoğlan, Rilke gibi. DEVIR

Share: