Yasak mülk nerelere harcanır?

Istifham: “Elimde bir tutar yasak yollardan kazanılmış dünyalık var. Bu parayı yarayışlı istikametinde bürümek istiyorum. Hangi başvuru edersiniz?” Rumuz: Black

Bulunmaz okur! Dinimiz, koca Tanrı’a şüphesiz perestiş edileceğini belirlediği üzere, insanın fizikî varlığının devamı üzere vacip olan acun nimetlerinden yararlanmanın ölçülerini da koymuştur. Vahiy ve sünnete nedeniyle dine uygun olan rüşvet “helâl”, “akman (tîb)” sayılırken bu ölçülere yersiz rüşvet birlikte “haram”, “galiz” yahut “bed (habîs)” kazanç adını almıştır.

Duaların kabulü ve Tanrı’a kulluğun genelleşmesi “helâl alacak”la yakından ilgilidir. Gözyaşlarıyla dua eden fakat ocakçı haram olan bir kul üzere, Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem)’in buyurduğu; “yediği yasak, giydiği yasak, duası şüphesiz akseptans olunur?” hadisi, bu gerçeği bilcümle açıklığıyla anlatım mesabe.

Dinimiz, Müslümanların meşru işlerle uğraşmalarını ve geçimlerini helal yollardan gerçekleştirme etmelerini emreder. 

Ulu İhsan Asker / BUGÜN

Haram rüşvet, kendisini elinde bulunduranın malı olmadığı ve yasak olduğu üzere sadaka, zekât verilmez. “Cenabıhak (celle celaluhu) güzeldir, paktır, ancak akman olan şeyleri kabul porte” hadisi gereğince bu paralardan müfit niyetiyle seçme hayırda bulunulması caiz değildir.

Caiz olmamanın bile ötesinde hayır niyetiyle haram paradan harcayanların sorumluluk kazanacakları dahi söylenmiştir. Zımnında haram parayla yapılan bağışlarla camiler, vakıflar ve cemiyet gibi şahs-ı maneviyi piyes fail kurumlar kirletilmemelidir.

Share: