Yapılandırılan prim borçlarında ödeme haset yaklaşıyor

SGK’den yapılan bağlanmış açıklamaya göre, başvuruları 30 Eylül’dahi sona ermiş 7326 sınırlanmış kanun kapsamında yapılandırılan borçların evvel taksit ödemeleri 30 Kasım 2021’e kadar yapılacak. İkinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Meyan 2021’birlikte sona erecek. Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması üzere geçmiş iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

Kanunun getirdiği imkanlardan takip etmek isteyenlerin başvuruları sonucunda cesim miktarda SGK alacağı yapılandırıldı. Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet’ten yapılabildiği gibi SGK’nin anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM’leri, genel ağ yahut hareketli bankacılığından birlikte yapılabiliyor.

Yapılandırmaya başvuranlar 1 milyonu aştı
Yapılandırma Kanunu kapsamında, 1 milyonun üstünde vatandaşın April 2021 ve öncesi dönemlere ait mukannen sigorta primleri, Umumi Sağlık Sigortası (GSS) primleri, avarelik sigorta primleri, yersiz ödenen dirimsel ve aylıklardan doğan alacakları, işlenen fiillere ilgilendiren yönetimsel servet cezaları, hisse senedi kazası, patika hastalığı veya maluliyet sonucunda doğan rücu alacakları ve 4b (BAĞLAM-DÜZEM) sigortalılarının henüz önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan borçları yapılandırıldı.

Yapılandırılan prim borçlarının rötar zammı ve cezası ile kanuni faizinin silindiği gibi namus borcu tutarları birlikte Sıkıntılı İçi Üretici Karşılık Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Önceden ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzdelik 90’ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50’si silindi.

Taksitle ödemeyi tercih edenler ikişer maaş periyodlarla 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneğiyle borçlarını 36 ayda ifa imkanı buldu.

Dirimlik testi üzere da sonuç ruz 30 Kasım
Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşların 30 Teşrinisani 2021’e kadar dirimlik testi yaptırmaları yerinde sâdır sonuca bakarak, geliri minimum ücretin üçte birinin altında olanların mecmu borçları silinecek ve primleri azamet yoluyla ödenecek. Sigorta primi devletçe karşılananlar umumi keyif sigortasına hiçbir ödeme yapmadan keyif hizmetinden birlikte ücretsiz yararlanabilecek.

Bu yılın april ayı ve öncesine ilişkin GSS prim borcunu bitmek talip vatandaşlar, bu borçlara ait teehhür zammı ve rötar cezası alınmaksızın takkadak prim borç asıllarını 31 Fasıla 2021’e büyüklüğünde ödeyebilecek.

Kullanılmayan binalara adres bildirimine cevaz verilmeyecek

 

Erken tekaütlük amacıyla 2 Fırsat!

 

Share: