Yapı Kredi borçlanma amacıyla mezuniyet verdi

Yapı ve Cesaret Bankası’ndan yapılan açıklamada borçlanma araçlarının satışına ilgili kendisine şu detaylara kayran verildi: ”Bankamız Idare Oturmuş’nun 18.09.2013 günlü kararıyla, Bankamızca, yurtiçinde 5.600.000.000 TL’ye kadar değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir yahut şakkadak çok ihraç eliyle emre muharrer senet ve/yahut arbitraj ihraç edilmesi, ihracı planlanan emre muharrer senet ve/veya tahvillerin vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların halka genişlik ve/veya tahsisli yerine veya kalifiye yatırımcılara bey aracılığıyla gerçekleştirilmesi, meydan koşullarına tutkun olarak tenzilatlı ve/yahut kuponlu, kuponlu tahvillerin ise çakılı veya değişebilir kuponlu namına ihraç edilmesi, ihraç edilecek emre muharrer senet ve/yahut ara kazanç ile eğlenceli hazne bonosu ve/yahut büyüklük tahvillerinin benzeri veya birkaçının başvuru kendisine alınması, lüzumu halinde munzam ürem ilave edilmesi, arttırma edilecek ekleme getirinin oranının belirlenmesi, ödenecek faiz oranları bile karışma tutmak amacıyla ihraçlarla ilgili tüm eşya ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Aranjman ve Denetleme Kurumu, Anamal Piyasası Müesses ve sair merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve gayrı işlemlerin yürütülmesi için Umumi Müdürlüğe izin verilmesine değişmeyen verilmiştir.”
 

Share: