‘Yapay tatlandırıcı kanseri tetikliyor’

Şeker Hastalığı dolayısıyla kilo alımını menetmek üzere milyonlarca güç aracılığıyla kullanıldığı tamlanan bileşimli tatlandırıcıların etkisi, sigara, yara tagaddi, yaş ve fiziki etkinlik üzere başka değişkenlerle kıyasen incelendi. Fransa’da 103 bin birey üzerinde yapılan araştırmada, tatlandırıcı kullanan kişilerin, kullanmayanlara bakarak amansız hastalık olma ihtimallerinin yüzdelik 13 henüz fazla olduğu açıklandı. Araştırmada, bireşimli tatlandırıcı tüketmenin amansız hastalık ihya riskini artırabileceği söylendi.

2009-2021 arasında 100 binden aşkın kişinin verilerini çözümleme eden bilgelik insanları, tatlandırıcılarda bulunan aspartam ve asesülfam potasyumun daha faziletli kanser riski oluşturduğunu rapor etti.

Kanser riskini yüzde 13 artırıyor

Fransa’nın INSERM enstitüsünde araştırı direktörü ve çalışmanın koordinatörü Mathilde Touvier, çok miktarda tatlandırıcı tüketen katılımcılarda tüketmeyenlere kıyasla kanser riskinin yüzde 13 daha aşkın olduğunu dile getirdi.

103 bin katılımcının yüzdelik 79’u kadındı ve yüzde 37’si bileşimli tatlandırıcılar tüketti. Meşrubatlar tüketilen yapay tatlandırıcıların yarısından fazlasını oluştururken, kutu tatlandırıcılar yüzde 29’unu oluşturdu. Çalışmanın bulgularında tatlandırıcı kullanımının “bicik kanseri ve obezite” ile münasebetli kanserler amacıyla henüz yüksek riskler oluşturduğu tespit edildi.

Touvier, “tüketicilerin hayat tarzlarıyla angajmanlı önyargıları tamamen dışlayamayız” diyerek, çalışmanın sonuçlarını ayarlamak üzere elan çok araştırı yapılması çağrısında bulundu.

KÖLE Millî Kanser Enstitüsü ve İngiltere Kanser Araştırmaları, tatlandırıcıların kansere hastalık olmadığını ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi aracılığıyla yararlanma için yetkilendirildiğini söylemişti.

Londra Amansız Hastalık Araştırmaları Enstitüsü’nden Michael Jones ise, çalışmada bildirilen bağlantının “illiyet anlamına gelmediğini” ve “sentetik tatlandırıcıların kansere illet olduğunun kanıtı olmadığını” belirtti. Bulguların “tatlandırıcı adına bileşimli tatlandırıcı kullanan kişilerde kanser riskinin artabileceğini” öne sürebileceğini söyledi.(NTV)

Eksper ölümlü açıkladı: Cilt tüketimini tenkis etmek kanser riskini düşürüyor

Uzmanlar uyardı: Reflü özen edilmezse kansere dönebilir!

Arz kesif görülen kanserler

Ahiret Yolculuğu nedenleri arasında kanser ikinci sırada

Obezite ve bicik kanseri direkt münasebetli

Türkiye genelinde araştırı: Aşının kansere etkisi ne oldu?

Share: