WhatsApp’la çıkarılan çalışana işe iade hakkı

Resmi Gazete’bile yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Mübayenet Yapılmasına Dayalı Yönetmelik’in içeriğiyle ilgilendiren Sağlık Bakanlığından bilgilendirme yapıldı.

“E” logosunun eczane duvarında olduğu üzere bazen binalardaki girinti veya çıkma zımnında yurttaş yoluyla görülemediğine işaret edilen bilgilendirmeye göre, uymazlık metnine “parsel sınırı” maddesi eklenerek, logonun vatandaşlar vasıtasıyla elan niteliksiz görülebilmesi sağlandı.

Ayrıca yönetmelik değişikliğiyle, süt kuzusu ve hoşur çocukların beslenmesinde mülhak olarak kullanılan, kenarlı hububat bazlı evet birlikte tahıl bazlı sıfır, mülhak gıda tanımlaması yapılan mamaların de “cesaret merkezleri” olan eczaneler eliyle sunulmasına imkan verildi. Mevzuatta olmadığı için henüz önceki melfuf gıdalar, eczanelerde satılamıyordu.

Mavera yandan düzenlemeyle eczanesini bağlı tutan ve faaliyetlerini sonlandıran eczacıların apayrı bir yerde çalışabilmeleri olanaklı hale geldi.

Yıpranmamış yönetmelikte levhalarda üstelik düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda ilişkin madde “Eczanelerin görülebilir cephelerinden yeryüzü az birine ve eczane yerine kullanılacak yerin sınırları içerisinde tevakkuf etmek kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla standardize edilmiş münevver veya ziyasız safiha konulur. Firez ve zevk varlığı niteliğindeki yerlerde ruh gösteren eczaneler ile arsıulusal havalimanlarında bulunan eczaneler için bu ıztırar aranmaz.” şeklinde düzenlendi.

Böylecene kültür ve gusto varlığı niteliğindeki yerlerde hayatiyet gösteren eczaneler ile arsıulusal havalimanları istisnalar arasına makbuz.

Yönetmelikle ayrıca, tüm eczanelerin levha standartlarının dönüşebilmesi amacıyla tarihlerde yapılan düzenlemeye de vadi verildi.

Share: