Üç amme bankasına eskimemiş kademe

Yüreklilik derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings T.C. Kültür Bankası A.Ş., Türkiye El Bankası A.Ş. ve Evkaf Bankası T.A.O.’nun yaşayabilirlik notunu BB+ seviyesinden BBB- seviyesine yükseltti. Vakıfbank’ın anamal benzeri istikraz araçlarının notu de BB seviyesinden BB+ seviyesine yükseltildi.

Share: