Türkiye’de 26 bin yabancı müşareket var

Türkiye’de sonuç 56 yılda kurulan yabancı sermayeli ortaklık sayısı 25 bin 927’ye ulaştı. Türkiye’ye korkulu bağ gösteren ülkelerin içinde genişlik çokça özen çekeni 13 bin 780 şirketle AB ülkeleri olurken, AKARSU ülkelerini 4 bin 696 şirketle Mümasil ve Orta Şark Ülkeleri izledi. 25 bin 927 şirketin 7 bin 748’i küresel ve tarumar ticareti üzerine, 4 bin 433’ü imalat sanayi üzerine kuruldu. Bu yılın Ev-Eylül döneminde ise Türkiye’da 2 bin 255 ecnebi sermayeli şeriklik kuruluşu gerçekleşti.
SIMURG’nın Hazine Müsteşarlığı verilerinden yaptığı belirlemelere bakarak, Türkiye’üstelik 1954 yılından beri toplam 25 bin 927 arsıulusal ortaklık kuruldu. 25 bin 927 adet arsıulusal sermayeli firmanın büyüklük gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise SUTAŞ ülkeleri ortaklı etap sayısının 13 bin 780 nüsha ile bir numara tam yer aldığı görüldü. KEZ ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirketlerin ortamında Almanya 4 bin 380 adet firma ile birinci sırayı alırken, onu 2 bin 296 ile İngiltere ve bin 883 ile Hollanda izledi. Gayrı ülke guruplarına bakıldığında ise 3 bin 433 şirketin Gayrı Avrupa Ülkeleri, 477 şirketin Afrika ülkeleri, bin 287 şirketin Yıldız Amerika, 138 şirketin Itidalli ve Cenup Amerika, Karayipler, 4 bin 696 şirketin Mail ve Orta Doğu ülkeleri, bin 816 şirketin Başka Asya ülkeleri ve 300 şirketin ise ayrıksı ülkelerden oluşan ortaklı arsıulusal sermayeli şirketin oluşturduğu belirlendi.
Antrparantez tahminî 26 bin şirketin 20 bin 436’sını kullanılmamış, 4 bin 835’ini katılım, 656’sını şubeler oluştu.

YAKLAŞIK 8 BİN ŞİRKET KÜRESEL VE PERAKENDE TİCARETİ ÜZERİNE

Hep 25 bin 596 uluslararası sermayeli şirketin 7 bin 748 tanesi toptan ve pejmürde tecim sektöründe canlılık gösteren şirketlerden oluştu. Bunu sırasıyla imalat sanayinde hareketlilik gösteren 4 bin 433 iştirak, taşınmazlar isticar ve hareket faaliyetlerinde mevcut 4 bin 152 şeriklik, yapım faaliyetlerinde bulunan 2 bin 422 ortaklık, ulaştırma, enformasyon ve depolama hizmetlerinde zindelik gösteren 2 bin 266 çıngı şeriklik, otel ve lokant sektöründe canlılık gösteren bin 779 parça iştirak, farklı sosyal, içtimai ve kişisel hizmet faaliyetlerinde kâin bin 347 şerha şirket, elektrik, gaz ve akarsu konularında ruh gösteren 541 müşareket, madencilik ve taşocakçılığı sektöründeki 530 şeriklik, tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık sektöründe bulunan 409 müşareket ve finansal aracı kuruluşların faaliyetlerinde mevcut 300 tane şirket izlem etti.

13.8 BİN ŞİRKET İSTANBUL’DE

25 bin 927 sayı arsıulusal sermayeli firmanın illere göre dağılımına bakıldığında; İstanbul ilinin 13 bin 842 nüsha ile bir numara sırada kayran aldığı görüldü. İstanbul ilini 3 bin 143 adetle Antalya, bin 681 adetle Ankara ve bin 500 adetle İzmir illeri strateji etti. İstanbul ilinde faaliyette mevcut 13 bin 842 skor arsıulusal sermayeli firmanın 4 bin 880 ile toptan ve perakende ticaret, 2 bin 480 adetle imalat uran, 2 bin 82 adetle yurt kiralama ve aksiyon faaliyetleri sektörlerinde faaliyette bulundukları belirlendi.

Milletler arası sermayeli şirketlerin ülkelere bakarak dağılımı

Ülkeler aile-ilkgüz 1954-
2010 2010/Eylül

SUTAŞ Ülkeleri 939 13.780
Başka Avrupa
Ülkeleri (AKARSU dünya) 355 3.433
Afrika Ülkeleri 73 477
Kuzey Amerika 105 1.287
Mutedil ve Cenup
Amerika Karayipler 10 138
Mümasil ve Itidalli
Gün Doğusu Ülkeleri 573 4.696
Farklı Asya Ülkeleri 181 1.816
Sair Ülkeler 19 300
Hep 2.255 25.927

Share: