Türkiye geda mevki teorisi çöktü

SUTAŞ’nin resmi istatistik kurumu Eurostat’a göre, kişi başına sakıt milli gelirde Türkiye, Bulgaristan ve Romanya’yı geride bıraktı. Güzeşte yıl AB ortalaması 100 olarak alındığında Türkiye’dahi çekicilik gücüne bakarak adam başına sakıt başka berrak yurtiçi hasıla 46 olurken, Bulgaristan’bile 41 ve Romanya’birlikte 45’te kaldı. Türkiye, bugünkü ekonomisiyle de üye kabul edilse, daha eski genişlemeler dikkate alındığında ’yok yoksul’ teorisi anlamını yitiriyor. Arz varlıklı Lüksemburg Talih GSMH Lüksemburg 268 İrlanda 131 Hollanda 130 Avusturya 124 İsveç 120 Danimarka 117 İngiltere 117 Almanya 116 Belçika 115 Finlandiya 110 Fransa 107 İspanya 103 İtalya 102 Kıbrıs Küçük Asya Kesimi 98 Yunanistan 95 Slovenya 86 Çek Cum. 80 Mevki GSMH Malta 78 Portekiz 78 Slovakya 72 Hırvatistan 64 Macaristan 63 Estonya 62 Polonya 61 Litvanya 53 Letonya 49 Türkiye 46 Romanya 45 Bulgaristan 41 Karadağ 43 Sırbistan 37 Makedonya 35 Bosna Hersek 30 Arnavutluk 27

Share: