Türkiye Avrupa otomobil pazarında 9’uncu tam

Tutum alanında, politikada, düzenlilik konularında sıkıntılar yaşanan 2016’dahi bu gelişmeler mütemmim alışkanlıklarını bile hırçın etkiledi. Serencam adına Beşiktaş’taki bombalı saldırıların arkası sıra bitiren güven endeksi, çatlak ayında aynı geçmiş ayak tabanı bakarak yüzdelik 8 azaldı. amma velakin bitiren cesaret endeksleri ile hakikat istihlak arasındaki deneştirme akıbet zamanlarda sıkça tartışılıyor. Ara Sıra ekonomistler, kurdaki yükseliş ya da ülke genelini etkileyen travmatik durumlar kabil gelişmelerin bitiren yürek endeksini zir çektiğini ancak istihlak davranışlarını bu ahval ve algıdan artım ferdî mali durumun belirlediği belirtiliyor.

HSBC Grubu’nun “Güvencenin Konforu: Yaşamı Muhavvil Deneyimler” raporu birlikte bireylerin finansal istikrarını olumsuz etkileyen gelişmelere ve bu gelişmelerin üstesinden karışmak için atık adımlara dair muhteşem bulgular içeriyor. 12 ülkeden 12 bin kişiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre; işten defedilmek finansal istikrarı en menfi etkileyen (%85) olay namına belirtiliyor.

Henüz bir iki masraf daha çok deneyim Yaşamı ve finansal davranışları değiştiren iri olayları inceleyici HSBC’nin araştırması, bireylerin bu vaziyetler sonucu oluşan mali güçlüklerin üstesinden karışmak amacıyla attıkları adımları ortaya koyuyor. Buna bakarak tüketiciler harcamalarını azalttığı kadar var olan gelirini bile elan fazla tasarrufa gönderme eğilimi gösteriyor. Bankanın araştırmasında ankete katılanların yüzdelik 42’si bundan sonra artırım ettiğini, yüzde 26’sı kullanılmamış bire bir tasarruf hesabı açtığını belirtmiş. Yani ağırlık yaşandığında bitiren yıpranmamış tıpkı masraf ve artırım politikası belirliyor. Genellikle dahi bundan sonra tasarruf yapması gerektiğini düşünüyor.

Tasarrufta geç gelen pişmanlık
Araştırmaya katılanların yarısından fazlası (%54) evvelce yaşadıkları davranışlar karşısında aldıkları önlemleri göz önünde bulundurduğunda repertuvar yapmaya elan erken benzeri zamanda başlamış olmayı diliyor. Katılımcıların yüzde 37’si harcamalarında kesintiye gitmiş olmayı dilerken, yüzdelik 34’ü ise harcamalarını önceliklerine göre yeniden sıralamış olmayı diliyor. Türkiye’de tasarruf oranı yıllar süresince gerileyerek, 2015 itibariyle yüzde 15’e inmişti. Ancak TÜİK’mağara yaptığı güncelleme ile artırım oranımız yüzdelik 24 olarak belirlendi. Başka bir deyişle Türkiye bağan artırım aynı ülkeden itidalli tasarrufl u aynı mutluluk kategorisine yükseldi. Yeni artırım oranlarına göre Türk tüketicinin bu konuda hangi düşündüğü, tasarrufta aynı pişmanlığı olup olmadığı araştırmaya muhtaç.

HSBC’den ağırlık günler amacıyla 4 öneri
HSBC Grubu’nun “Güvencenin Konforu: Yaşamı Değiştiren Deneyimler” raporunda geleceğe elan iyi muamele etmek için atılması gereken adımlar 4 antet altında özetleniyor. Buna göre; yaşamı değiştirecek olaylara yönelik cazibe yapılması ve öngörülemez gelişmelerin mali etkilerini bu planda hesaba beslemek iri önem sunma ediyor. Bunun beraberinde mali planın; gider, birikim ve finansman dağılımının yanı sıra hem bireylerin hem da çocuklarının gelecek güvencesini içermesinin önemine ilgi çekiliyor.

Tarz Bankası ekonomistleri hareket güvencesine ilgi çekmişti
HSBC araştırmasına bakarak işten atılma tüketiciler açısından arz şişman risk adına öne çıkarken, Dalan Bankası ekonomistleri üstelik bu kalemden kaynaklanacak adi cepheli baskının azaltılması için elan çok aksiyon güvencesi verilmesini önermişti. MB araştırmasına göre hisse senedi güvencesindeki azalma konut talebini bile azaltıyor. İşten atılma tehlikesi dinamik bir çalışan üstelik göz mübayaa gibi şişman tıpkısı değişmeyen veremiyor. Ekonomistler elan çok hareket güvencesinin cesaret talebi üzerindeki müspet etkisi göz önüne alındığında büyümeyi artıracak talep odaklı tıpkı politikanın parçası adına düşünülebileceğini belirtiyor.

Mehmet FİLOĞLU – Dünya

Share: