Türk uzmanlar araştırdı! Kovid-19 aşısı kudretli mı?

Türkiye’dahi 14 Aile Perşembe günü keyif çalışanlarıyla başlatılan aşılamada, Sinovac firmasının Kovid-19 aşısının (Coronavac) SARS-CoV-2 virüsüne alın antikor oluşturma etkinliği değerlendirildi.

Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre Esenlik Bilimleri Üniversitesi Samsun Yetişek ve Araştırı Hastanesi’nde yapılan çalışmaya, daha önceki Kovid-19 enfeksiyonu geçirmemiş 90 gönüllü esenlik çalışanı alındı. Katılımcılar Kovid-19 enfeksiyonu geçirenler ve geçirmeyenler adına iki gruba ayrıldı. Çalışmada herhangi bir iki kadro katılımcılarının, uygulanan önce doz aşıdan 14 ve 28 zaman bilahare alınan dem örneklerinde SARS-Cov-2 virüsü spike (diken) proteininin “Reseptöre Takayyüt Bölgesi (RBD)”’hangi cebin oluşan IgG antikor titreleri araştırıldı.

ARAŞTIRMA GRUBUNUN ULAŞTIĞI SONUÇLAR

Doç. Dr. Erdinç Çetin, Doç. Dr. Bağımsız Milletvekili Günal, Doç. Dr. Ahmet Rahat ve Uzm. Dr. Eşe Başbulut eliyle ölçülü araştırmanın ilk aşamasında, ilk doz aşıdan sonradan 14. ve 28. günlerde içki testi yapılan ve Kovid-19 enfeksiyonu geçirmemiş kişilerin antikorlarına bakıldı. 14. bölüm antikor karşılık oranı yüzdelik 36 iken 28. günde bu oranın yüzdelik 66’ya yükseldiği görüldü. Bu serencam, Kovid-19 aşısının 28 zaman arayla yapılmasının doğru bir karar olduğunu düşündürdü. Çalışmanın devamında ikinci doz aşıdan 14 dönem sonraları antikor yanıtlarının esasen değerlendirileceği belirtildi.

ANTİKOR POZİTİFLİĞİNDE YÜCELME

Çalışmanın değişik kısmına ise sonuç 4 ayda Kovid-19 geçirdiği PCR testi pozitifliği ile gösterilmiş 12 koca 17 kadından oluşan ve ortalama yaşı 41.4 olan 29 afiyet çalışanı katıldı. İlk düze aşıdan 14 dönüş sonradan antikor pozitifliği yüzdelik 86 iken 28 çevrim sonraki testte bu oranın yüzde 93’e yükseldiği görüldü. Bu serencam, Kovid-19 enfeksiyonu geçirmiş olan kişilerin da aşı yaptırması gerekliliğini ortaya koydu.

ÇALIŞMANIN YÖRE SONUÇLARI NE ANLATIYOR?

Çalışmanın yöre sonuçlarının zer çıkarımları olduğunu vurgulayan araştırı ekibi, Kovid-19 enfeksiyonu geçirmeyen keyif çalışanlarında tek düze telkih sonrası birlikte yüzde 66 oranında serokonversiyon (bağışıklık yanıtı oluşması) elde edilmesinin, aşının antikor oluşturma etkinliğini göstermesi açısından büyük olduğunu dile getirdi. 28. günde elde edilen daha efdal antikor titrelerinin ise 2. düze aşının 28.günde yapılması kararının doğruluğunu destekleyebileceği belirtildi.

KOVİD-19 GEÇİRENLER DA AŞILANMALI ÖNERİSİ

Çalışmada, aşının Kovid-19 geçirenlerde de antikor titrelerini yükselttiğine ve antikoru aksi olan iki katılımcıda antikor titrelerini pozitifleştirmesinin Dünya Keyif Örgütü’nün (DSÖ) Kovid-19 nâkil bireylerin aşılanması ile ilişik önerisini desteklediğine özen çekildi. Çalışmanın 2. doz aşıdan 14 dolaşma bilahare ölçülecek antikor titreleri ile tamamlanacağı belirtiliyor.

Kovid-19 varyantları hangi kadar bati, aşılar işe yarayacak mı?

 

Bilgi insanlarından ‘kanser aşısı’ çalışması

 

Konya’da 5 yaşındaki çocukta mutasyonlu virüs görüldü

 

Share: