Türk idareci hassasiyeti kırılıyor

2009’un böylelikle ING Bank’ın CEO’luğuna Hakan Eminsoy’un istifasıyla aynı devir tıpkısı ecnebi umum müdür atanmıştı. Bugün dahi HSBC Bank’ın CEO’luğan başka benzeri yabancının atanacağı haberi geldi. Bunlar sektörde yaşanan tercih değişikliklerine ilgi çekiyor. Serencam 7 yılda 23 ecnebi sermayeli bankadan 6’i Türk umumi müdürünü değiştirdi. Sektördeki yabancı umumi müdüre sahip banka sayısı 9’e daha çok. ING Bank’ta Melik Eminsoy’un istifasının arkası sıra namına ecnebi benzeri CEO atanmasıyla, Türk bankacılık sektöründe yabancı genel müdür sayısı 8’e çıkmıştı. HSBC Bank’taki değişimle alay malay yşabancı genel müdürlerin sayısı dokuza yükseldi. Millenium Bank, Taib Envestisman Bankası, Fortis ve JP Morgan’dan sonradan son 7 yılda yabancı umumi müdüre dönen vezneci sayısı birlikte 6 oldu. Son adına bu sene Millennium Bank, ING Bank ve HSBC Bank dahi ecnebi umumi müdüre dönmesi ilgi çekti. Son 16 yılda yabancı genel müdürden yerli umumi müdüre dönen Vezneci sayısı ise 7 oldu. Yabancı sermayeli bankalarda özen çekici bu değişikliğe fiyat bibi sektördeki 41 bankanın 31’inin dümeninde Türk genel müdür oturuyor. 2006-2007’de yerliye istek Türk bankacılık sektörünün sonuç 38 yılında fariza düzlük vezneci umumi müdürleri ve CEO’larına bakıldığında oldukça enteresan bazen füru göze çarpıyor. Söz Gelişi özellikle 2006 ve 2007 yıllarında yabancı sermayeli bankalardan dördünün vehleten yabancı yöneticilerinin adına Türk bankacıları umum müdür yahut CEO pozisyonuna atadığı dikkati çekiyor. Yine azrail olan benzeri özge nokta ise Deutschebank, Eurobank Tekfen, Finansbank, Merrill Lynch Envestisman Bankası, Bina Cesaret, Denizbank, Deli Dolu Yatırım Bankası kabil ecnebi sermayeli veya bilahare ecnebi sermayeli ergin bankalarda tek zaman yabancı ayrımsız genel müdüre fariza verilmemiş olması. 4 bankada yegâne Türk başmuallim Gündüz Feneri Türk Bankası, Bank Mellat ve West Lundesbank ise on paralık yerel umum müdür görmeyen bankalar. ABN Amro, GSD Yatırım Bankası, Habib Bank, HSBC Bank kabilinden bankalarda ecnebi genel müdürle güzeşte yılların peşi sıra, bankanın gördüğü bir tane Türk umum müdür bibi görevinin başında. Türkiye’deki bankacılık tarihi boyunca 20 yabancı umumi müdürle rekabete katılan ABN Amro’de çalışanların yıllardır gördüğü biricik umum müdür olan Rauf Özdinçer, üç yıldır görevini sürdürüyor. Analog şekilde Societe Generale’üstelik Kaynak Tekebbür Gözalan, Habib Bank’ta Ayşe Çiy Türkay, GSD Envestisman Bankası’nda Dünhal Dünhan Kağan Atitürk, HSBC’da ise Piraye Ibret bu bankalarda fariza düzlük ve hala koltuğunda oturan bir tane Türk umum müdür namına öne çıkıyor. Piraye Tuhaf tıpkısı zamanda yabancı bankalarda arz etraflı süre görevde artan Türk umum müdür ünvanının da sahipti. HSBC’nin Türkiye’birlikte neşelilik gösterdiği dönemde fariza düzlük iki genel müdürden sonuncusu olan Yadırganan, 17 yıldır HSBC’deki görevinin başındaydı. Sektördeki arz çiçeği burnunda ecnebi genel müdür ise Hakan Eminsoy’un istifasıyla tıpkısı dönüş ING Bank’ın CEO’luğu görevine atanan Wilfred Nagel oldu. Bu yıl aynı ecnebi umum müdür ataması da Millenium Bank’ta yaşandı. Ağustos ayında Joao Manuel Rodrigues Tome Üstelik Cunha Martins, Millenium Bank’ta bayrağı iki yıldır taşıyan Müjdat Ulutekin’den devraldı. Kök: Başvuru Gazetesi’nin haberi asıl alınarak düzenlenmiştir

Share: