Tüketiciler müdebbir davranıyor

Dünyanın şef idare danışmanlığı şirketlerinden The Boston Consulting Group’un (BCG) hazırladığı “Consumer Sentiment 2011″ raporu, aralarında Türkiye’nin da bulunduğu 21 ülkedeki tüketici hissiyatını değişik açılardan çözümleme ediyor. BCG’nin yürüttüğü araştırı bu sene alelhusus, mütemmim hissiyatını sonuç dönemde yaşanan küresel kazançlı krize sunulan aksülamel özelinde inceliyor.
Raporla ilişkin değerlendirmelerde bulunan BCG İstanbul Hoşgörülü Ortağı Burak Tansan “Türkiye’nin yaşanan krizden birçok ümranlı ve gelişmekte olan ülkeye kıyasla elan akva olarak çıkması Türk tüketicilerin geleceğe elan optimist bakmalarına imkân tanıdı. Mavera yandan Türk tüketiciler, toptan ekonomide yaşanabilecek çalkantıların tekrarlanması olasılığına karşı, esas ihtiyaçları dışındaki harcamalarını mefret oranda arttırmayı planlamıyor ” şeklinde konuştu.
Burak Tansan: “Gelişen Türkiye ekonomisi, tüketicilere çekinmezlik aşıladı”
Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı hesaplı büyümenin tüketici güvenini artıran sunu heybetli etkenlerden biri olduğunu tamlayan BCG İstanbul Becerikli Ortağı Burak Tansan “Türkiye’nin akıbet yıllarda yakaladığı kazançlı başarı, tüketicilerin da güvenle harcama yapmasına imkân tanıdı. 2009’un ikinci çeyreğinden beri kıvrak büyüyen ve 2010 yılında yüzdelik 8.9 büyüme ile OECD ülkeleri arasında tahaccüm üstüne liderliği elde fail Türk ekonomisi, toptan hesaplı krizin etkilerinden bildirme çabuk kurtulan ekonomilerden biri. Repo oranlarının, enflasyonun ve işsizliğin sonuç yıllarda kısık oranlarda azalması bile Türkiye’nin konumunu güçlendirdi. Bu performansın tüketicilere yansımasını birlikte mütezayit bitiren güveni sebebiyle gördük. Kalan bitiren güveniyle birlikte istihlak harcamaları üstelik artım gösterdi ve şimdiden kriz öncesi seviyeler aşıldı. Bu artışın önümüzdeki yıllarda de kontrollü kendisine devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.
Türkiye’nin iktisadi başarısının tüketicilere yansıması, BCG’nin yaptığı “Bitiren Hissiyatı 2011” çalışmasının sonuçları beyninde dahi görülüyor. Katılımcıların global ekonomik akse ve ati beklentileri için sorulan sorulara verdikleri cevaplar,  dört esas başlıkta özetlenebilir:
1. Türk tüketiciler toptan soylu erki krizden bireysel adına farklı bir nice ülkedeki tüketicilere kıyasla daha bir iki etkilendi.
• BCG anketine katılan Türklerin yüzdelik 40’ı toptan hesaplı krizden bireysel namına etkilendiğini belirtti.
• Aynı ululuk SU-5 (Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa) ülkelerinde  yüzdelik 47, Yunanistan’üstelik yüzdelik 74, Hindistan’de ise yüzdelik 43 olarak gerçekleşti.
2. Türk tüketiciler, Avrupa Birliği ülkelerine nazaran geleceğe müteveccih henüz optimist beklentiler taşıyor.
• BCG anketine katılan Türklerin  yüzde 56’sı geleceğe müteveccih ekonomik kaygılar taşımadığını belirtti.
• Benzeri cesamet AB-5 ülkeleri ve Rusya’de   yüzde 47, Hindistan’birlikte yüzdelik 38 adına gerçekleşti.
• Brezilya ve Çin, sırasıyla  yüzdelik 60 ve  yüzde 70’lik oranlarla katılımcıların en birkaç gelecek kaygısı taşıdığı ülkeler oldu.
3. Türkiye’deki tüketiciler istihdam kaybı yaşamaktan, sair birçok ülkedeki tüketicilere kıyasla, daha beş altı keder duyuyor.
• Ankete katılan Türklerin  yüzde 85’i önümüzdeki 12 ayda işini kaybedeceğinden endişe etmiyor.
• Benzeri oran DENIZ-5 ülkeleri beyninde  yüzde 81, Brezilya’birlikte yüzdelik 82, Rusya ve Hindistan’bile   yüzde 78, Çin’de ise  yüzdelik 86.
4. Türk tüketiciler, konuşu anlamda birlikte kendilerini ayrıksı birçok ülkedeki tüketicilere kıyasla henüz güvende hissediyor.
• Ankete katılan Türklerin  yüzdelik 17’si konuşu adına güvende olmadığını yahut iktisadi sıkıntıda olduğunu belirtti.
• Ayrımsız izzet AKARSU-5 ülkeleri beyninde  yüzde 27, Brezilya’da  yüzdelik 34, Rusya’de  yüzdelik 29.
• Hindistan ve Çin, sırasıyla  yüzdelik 12 ve  yüzde 14’lük oranlarla katılımcıların iktisadi anlamda kendilerini yer güvende hissettiği ülkeler.
Tüketime müteveccih ayar yargıları cemi dünyada olduğu kabilinden Türkiye’da bile belirgin yerine değişiyor
BCG çalışmasına bakarak, Türk ekonomisinin tartılı seyri, bitiren güvenini artırdı ve ati kaygılarının azalmasına kere açtı. Ancak, bu hissiyatın istihlak harcamalarını dahi müspet yönde etkilemesi beklenmekle bu arada geçtiğimiz sene Türk tüketiciler ana ihtiyaç dışı harcamalarını artırmadı. Bu eğilimin önümüzdeki yılda de bitmeme etmesi bekleniyor. Ankete bakarak geçtiğimiz 12 ayda Türk katılımcıların  yüzde 39’u temel gerekseme dışı harcamalarını azalttı,  yüzde 56’sı tıpkı seviyede tuttu ve çabucak  yüzde 5’lik kısmı artırdı.
Önümüzdeki 12 ayda temel ihtiyaç dışı harcamalarını azaltacağını belirten katılımcıların oranı yüzdelik 44’e yükselirken artıracağını tamlayan katılımcılar  yüzdelik 5’te kalmaya devam ediyor.
Asıl ihtiyaç dışı harcamaların artmamasındaki sebepler sorgulandığında ise tüketicilerin tasarruflarını müzayede gayeleri dolay plana çıkıyor. Önümüzdeki 12 ayda esas ihtiyaç dışı harcamasını azaltacağını belirten katılımcılara bu tercihin nedenleri sorulduğunda şanlı bire bir ekseriyet tasarruflarını artırmak istediğini öne sürüyor. Bire Bir katılımcılara tasarruflarını bırakmak istemelerinin nedenleri sorulduğunda ise çokluk kullanılmamış bir kazançlı yavaşlama ihtimali ve ailevi nedenleri dolay planda tutuyor.

Bu uzanım, tüketicilerin derece yargılarını de etkiliyor. BCG araştırmasının dünya genelindeki sonuçlarından biri dahi, tüketicilerin gereksiz ve aşkın tüketimi soylu erki krizin nedenlerinden biri yerine gördüğü. Bu nedenle dahi tüketiciler, taşkın ürünlerden feyiz amaca akıllıca niteliksiz ürünleri tercih ediyor. Benzer aynı eğilimi Türkiye’üstelik üstelik çalmak benzer. Bu durum, tüketicilerin değer yargılarını bile etkiliyor. BCG araştırmasının acun genelindeki sonuçlarından biri de, tüketicilerin yersiz ve aşkın tüketimi konuşu krizin nedenlerinden biri yerine gördüğü. Bu nedenle bile tüketiciler, begayet ürünlerden artım amaca makul gösterişsiz ürünleri tercih ediyor. Benzer tıpkısı eğilimi Türkiye’üstelik bile başlamak benzer. Bu buut, tüketicilerin değer yargılarını birlikte etkiliyor. BCG araştırmasının acun genelindeki sonuçlarından biri bile, tüketicilerin gereksiz ve fazla tüketimi ekonomik krizin nedenlerinden biri yerine gördüğü. Bu nedenle de tüketiciler, şiddetli ürünlerden artım amaca uygun gösterişsiz ürünleri yeğleme ediyor. Analog tıpkısı eğilimi Türkiye’da de temizlemek olabilir. 

Türkiye ekonomisinin serencam yıllarda gösterdiği başarım ve tüketicilere olumlu yansıması göz ardı edilemez boyutlarda. Ancak toptan hesaplı krizin devam fail etkileri Türkiye derun bir nice ülkede tüketicileri geçmişe kıyasla biraz elan tutumlu olmaya itiyor. Bu trend, tüketici davranışlarına elan sık yok etmek ve en uygun fiyatları bulmaya artık zaman düşürmek kabilinden şekillerde yansıyor.
BCG araştırmasına göre soylu erki güvensizlik, tüketicilere 6 temel davranış değişikliği şeklinde yansıyor. Sonuçlar arasındaki yer özen cazibeli ilke, Türkiye’nin bu format çizi değişikliklerinin genişlik az görüldüğü ülkelerden biri olması. Bu da mevcut toptan soylu erki durumun Türk tüketicilerini gayrı ülkelerdeki tüketiciler kadar endişelendirmediği sonucuna belen ediyor.

Türkler stresli ve sıngın dönemlerini aileleri ve arkadaşları ile sıra geçirerek atlatıyor
BCG araştırmasının ESIR, Avrupa Birliği ve BRIC ülkeleri sonuçları incelendiğinde bu ülkelerdeki katılımcıların stresli ve beyinli dönemlerinde aileleriyle ve familya içre bundan sonra mesafelik geçirdiği görülüyor. Mavera yandan esas gerekseme olmayan “lüzumsuz” ürünler ahzetmek, tatillere geçmek ve gereğinden yüksek kalitede ürünler / hizmetler satın almak bile bu ülkelerdeki bireylerin stresle başa çıkarken sergilediği davranışlar beyninde. Bu dalan davranışlar sülale ve eş süresince kânunuevvel kılmak kadar popüler olmasa bile azımsanamayacak boyutta.
Türkiye’deki ebat ise ayrıksı ülkelerden gâh farklılıklar göstermekte. Ruhsal Gerilim ve sıngın dönemleri ayartmak amacıyla ocak ile aralık kılmak Türkler arasında arz popüler etkinlik. Fakat refik çevresi ile kânunuevvel eylemek bile Türkler ortada az daha ocak ile sıra eylemek büyüklüğünde pop olan ayrımsız etkinlik. Başka taraftan ana gerekseme sıfır “nahak” mahsulat ahzetmek, tatillere çıkmak ve gereğinden yüksek kalitede ürünler ve hizmetler satın ahzetmek Türkler ortada stres düşürmek için henüz ender rastlanan durumlar.
Tüketicileri taşkın ürünlere yönlendiren ana esbap Türkiye ile sair ülkeler beyninde benzerlikler taşıyor: Nişane dayanıklılığı ve gereç kalitesi
BCG’nin 21 farklı ülkede yürüttüğü çalışma, tüketicilerin sivri ürünleri tercih etmesinin ardındaki nedenleri dahi inceliyor. Bu bağlamda ortaya sâdır sunma eke sonuç ise ayrımlı ülkelerdeki tüketicilerin çılgın ürünleri tercih etmesindeki nedenlerin temelde aynı olması. Türk tüketiciler da kaslı ve gelişmekte olan diğer ülkelerdeki tüketiciler kabil sivri ürünleri öncelikle dayanıklı oldukları üzere ve kaliteli malzemeden üretildikleri amacıyla tercih ediyor. Markanın önemi, BRIC ülkeleri tüketicilerinin çılgın ürünleri tercih etmesinde öne çıkan bir özge makro sebep, ancak Türkiye, ÇAKER ve SU-5 ülkelerinde bellik, tek başına, tüketicilerin tercihlerinde aynı önemi taşımıyor.

Türk tüketiciler doğa dostu ‘yeşil’ ürünlere çok yunak bakmıyor
BCG araştırmasına bakarak global iktisadi kriz, ABD ve SU–5 ülkelerinde tabiat dostu ürünlere ilgiyi azaltmadı. Türkiye’dahi ise tüketicilerin çoğunluğunun şimdiye kadar tek ‘yeşil’ im satın almadığı, benzeri kısmının üstelik evveli almış olmasına rağmen bulunan durumda almaktan kaçındığı görülmekte. Antrparantez, Türk tüketiciler ‘yeşil’ ürünlere muadillerine kıyasla henüz aşkın dünyalık vermeye diğer mevki tüketicileri kadar arzulu değiller.
‘Yeşil’ ürünlerin fiyatları, Türk tüketicilerin bu ürünleri tercih etmemesinin gerçek nedenini oluşturuyor. Bu konuda Brezilya, ESIR ve KEZ-5 ülkeleri da Türkiye ile benzerlik gösteriyor, ancak Çin, Rusya ve Hindistan’bile ‘yeşil’ mahsulat karşı yeterince vukuf sahibi olmamak yeğleme etmeme nedeni namına yayın fiyatının önüne geçiyor. Ancak BCG araştırmasının majör ayrımsız başka sonucu ise Türk tüketicilerin makro kısmının fiyattan mutlak kendisine ‘yeşil’ ürünlere bent duymaması. Ankete katılan Türklerin yüzde 45’i “yeşil” ürünlerle ne fiyatta olursa olsun ilgilenmediğini tabir ederken, bu celal, kaslı ve ayrıksı gelişmekte olan ülkelerin tamamının üzerinde.

Türk tüketiciler yavru, azık ve afiyet ürünlerinde fiyatlı muadilleri tercih etmeye daha yatkınken katmerli ürünlerde, dinlence – gezi ürünlerinde ve ev dekorasyonunda henüz sakim muadilleri yeğleme ediyor
BCG araştırmasının sonuçlarına bakarak azık ve keyif ürünleri hariç bozuk para muadillerin tercihi küresel kendisine revaçta olan bir bitiren davranışı. 21 değişik ülkede gerçekleştirilen anketin sonuçlarının toplandığı “Mütemmim Hissiyatı 2011″ araştırmasına bakarak farklı ülkelerdeki katılımcıların yüzdelik 30 ila  yüzde 72’si kızgın eş değer ürünleri yeğleme ediyor. Türkiye ise  yüzdelik 45’lik gergin eş değer yeğleme oranıyla BCG araştırmasına bahis olan ülkeler beyninde ılımlı sıralarda konumlanıyor.
Eser tipi bazında azık ve sağlık dışı ürünler incelendiğinde, Türk tüketicilerin taşkın mahsulat, tatil / yolculuk ürünleri ve karı dekorasyonunda kaput muadilleri yeğleme ettiği görülüyor. Türk tüketiciler oyun / oyuncak, yavru giyim ürünleri ve otomobilde fiyatlı muadilleri seçmeye daha alışkın. 
Türk tüketiciler internette aktifler. Ancak aktiflik sosyalleşme, taharri, kıymet ve nişane mukayese gibi aktivitelerden oluşuyor, internetten ahzüita oranı hala çokça düşük
BCG araştırmasının sonuçlarına bakarak söz gelişi çul, aksesuar, kozmetik kabilinden kategorilerde tüketicilerin yüzde 10 ila 15’i eşit muvazene etmek, ürünler için hikmet bakmak, kupon ve promosyon nail olmak için interneti kullanıyor. Fakat bu izzet internetten aksata boşaltmak süz konusu olduğunda yüzdelik 1 ila 3’e büyüklüğünde iniyor.
Tüketimde Toptan Trendler
BCG’nin hazırladığı “Consumer Sentiment 2011″ raporu, mütemmim davranışlarındaki toptan trendleri bile analiz ediyor. Çokları Türkiye üzere da uygulanan olan küresel trendler şunlar: 
• Eskimemiş Pazarlar:  Tüketim harcamalarındaki büyümenin çok yüce bir bölümü, aralarında Türkiye’nin de olduğu gelişmekte olan pazarlardan gelecek. Bu, hem ülkeler bazında, hem bile şehirler bazında değerlendirilmesi gereken tıpkı bekçi. Bu pazarların önemini ve kendine özgü özelliklerini görmek şirketler amacıyla eleştiri öneme topluluk olacak.   
• Yıpranmamış Demografiler:  Birçok pazarda, değişik nüfus bilimsel dinamikler istihlak davranışlarını belirgin olarak etkiliyor. Ümranlı ülkelerde nemli nüfusun artışı ve ayrı ayrı istihlak alışkanlıkları, gelişmekte olan ülkelerde ise canlı nüfusu anlamanın önemi, kadınların tüketim davranışlarının kalan önemi üzere unsurlar ön plana çıkıyor. 
• Yeni Kanallar:  Birçok mütekâmil pazarda çökertme telefonları hem internet erişimi hem da satın alma kararı verilmesi aşamalarında meydanda ve artan tıpkı öneme sahip. Bu trend, gelişmekte olan pazarlarda bile gözlemleniyor. Toplumsal paylaşım siteleri bile, temas geçen dönme tüketim kararlarını henüz çok etkileyecek öneme erbap oluyorlar. 
• Yıpranmamış Değerler:  Tüketiciler ‘yeşil’ ürünlere anbean elan mütezayit önem veriyorlar. Statü sağlayıcı markaların önemi azalırken elan elverişli ve dayanabilen ürünlerle tüketicilerde elan faziletli maddi ve/veya manevi ayar algısı yaratıcı kitap ve hizmetler ön plana çıkıyor.

Share: