TÜDAV: Deniz salyası balıkların gözlerini kapattı

TÜDAV’dan yapılan mukayyet açıklamaya bakarak, Marmara Denizi’nin kirlenmesinin 1980’li yıllarda başladığını ve o dönemde fitoplankton patlamaları ve baş döndürücü çoğalmaları görüldüğünü belirtildi.

Yaşanan şiddetli çoğalmanın baharat aylarında yer aşkın üç periyot devam ettiği ve kimi zaman suyun üstünde kırmızı renkli ayrımsız tabakanın oluşması dolayısıyla bu durumun denizin kirlenmesinin civar belirtisi adına bilindiği belirtilen açıklamada, “2007, 2008 ve 2009 yıllarındaysa Marmara tekrar renklendi amma bu defa Gonyaulax fragilis türü dinoflagellat türünün etkin olduğu sarı mülevven bire bir oluşum görülmeye başlandı. Dışarıdan bakıldığında bir ebru çalışmasını mail bu durum ne eyvah kim bu fitoplankton türünün ekstrem artışı sonucu deniz suyu üzerinde çamurumsu tıpkısı kümeleşmeyi göstermektedir. Bu kümeleşmede suda satıh gerilimi oluşturan petrol ve gayrı yabancı maddeler kolaylaştırıcı kurum oynamaktadır. Daha kötüsü anlaşılan müddet bilahare dağılan bu zümre cisimler dibe çökerek gevşemek amacıyla deniz suyundaki oksijeni tüketerek bu sırada oksijensiz küsurat canlılarda şişko veya kısmi ölümler görülecektir.” denildi.

Bahir suyuna giren ışığın azalmasının fotosentezi engellemesi dolayısıyla ense canlılarının, ilkin dahi sedenter bahir canlılarının ölmesine hastalık olacağının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Müsilaj sonuç iki yıldır çok tehlikeli kendisine Günindi Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi’nin birçok bölgesini kaplamıştır. Haddinden Fazla degaje bire bir alana yayılan ve ayrıntılı hatlar oluşturan bu Müsilaj, rüzgarın etkisiyle mahsus alanlarda elan aşkın toplanmaktadır. Bu toplanmadan bilahare ise su yüzeyinde parçalanarak kümeler halinde çöküp bentik bölgede ‘Bahir Karı’ yerine bildik oluşumlar meydana gelecektir. Bu soy oluşumlar görece sığ olan Adriatik Denizi’nde birlikte sık sık görülmektedir. Marmara Denizi’nde balık ağlarının gözleri Müsilaj nedeniyle kapanık durumda amma mevsim açılınca sorun büyüyecektir. Müfrit Müsilaj oluşumu takkadak akarsu kolonundaki pelajik ve bentik ekosistemi olumsuz etkilemez. Başta suda çözünmüş müvellidülhumuza azalması görülecek daha sonraları bentik bölgede faal bir nice 2 zümre ortadan kalkacaktır. Bunlara örnek yerine Gorgonlar, süngerler, kabuklular kabil hareketsiz çeşitler verilebilir.

Musilaj dolayısıyla biyolojik çeşitlilikteki tenakus Marmara Denizi’nin yanı sıra Karadeniz ve Yıldız Iye’yi üstelik menfi etkileyecektir. Bu cins patadak gelişen ve iki yıldır bitmeme eden detaylı süren Müsilaj olayının oluşması için müstelzim hususi koşullar su sıcaklığının efdal olması kim bu sıcaklıklar sezon normallerinin 2 evre üstünde seyretmektedir. Şiddetli fitoplankton artışlarının denizel ekosistemde ikinci basamakta olan zooplanktonları baskılayarak türlerin azalmasına neden olmaktadır. Bu nebati canlıların üstel yerine artmasının anne sebebi bu denizin özellikle evsel atıklarla kirlenmesidir. Ayrıca, dip akım eliyle dahi Veli Denizi’ne taşınması ve ilkbahar dönemindeki süregelen yalım artışlarıyla üremenin üstel namına artışıdır.”

Özellikle, Marmara Denizi’nde 20 sene ilk hiçbir binanın ve tesisin olmadığı kıyıların yerleşimle dolduğu kaydedilen açıklamada, “Tasfiye için tam yatırımlar yapılmadı. Diğer yandan, bu denizde küsurat habitat kaybı, begayet avcılık, kirlenme, ecnebi çeşitler ve abuhava krizine alın kendisini koruyacak tedbirleri alamadık. Mesela hiçbir yoğun siper alanı oluşturamadık, kirlenme üzere bati tedbirler alamadık. Siper üzere korkulu, muktezi kanuncu ve ustalık altyapıyı kuramadık. Deminden yapılması gerekenlerden biri bahir üstünde biriken bu Müsilaj’ı fiziksel yöntemlerle söz temsili petrol yayılmasına engel olan teknelerin sistemleriyle toplamaktır. Böylelikle batınca daha çok oksijen tüketmesine hapsetmek, dolayısıyla dolgun hareketli ölümlerini düşürmek olabilir türlü. Fakat bu değişmez tıpkısı çözüm değildir. Batı Karadeniz, Marmara ve Şimal Veli ‘üstelik görülen Müsilaj üzere çokça disiplinli izlem çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Deniz salyası tehdidi!

 

Deniz salyası deva olacak

 

Share: