TSB: BES, şeffaf ve herkesin kazandığı ayrımsız hep

Türkiye Sigorta Birliği ince vadeli tıpkısı tasarruf yöntemi olan Bireysel Tekaütlük Sistemi’nin herkesin kazandığı bir herkes olduğuna ve BES’ teki büyümenin devamlılığının, vatandaşlarımızın daha müreffeh aynı tekaütlük dönemi yaşamaları açısından balaban önem bildirme ettiğine dikkat çekti.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) yaptığı yazılmış açıklamada, özel emeklilik sektörünün gelişimini ve yarattığı faydaya ilişik değerlendirmelerde bulundu. Mütekâmil bir sigorta sektörü ve Ferdî Emeklilik Sistemi’nin (BES) hareketli aynı ekonomi amacıyla olmazsa imkânsız olduğuna vurgu yapılan açıklamada; “Şunu haddinden fazla kemiksiz biliyor ve inanıyoruz ki; Türkiye’mizin dünyada mütekâmil ekonomiler ligine çıkması için bankacılık sisteminin yanı sıra, başta sigortacılık doğmak amacıyla bankacılık dışı finans kesimini kolaylıkla büyütmesi gerekiyor. Bu amaçla sigorta ve özel emeklilik sektörümüz ile ilişik art siyaset belgelerinde belirlenen aksiyonların akıbet dönemde tezelden hayata geçirilmesinden, yekpare üye şirketlerimiz adına iri memnuniyet duyuyoruz. Hükümetin sigorta sektörüne atfettiği ehemmiyet ve sektörü sahiplenmesi bu yönde tamam şirketlerimizi cesaretlendirirken, sorumluluklarımızı daha bile artırmaktadır”  ifadelerine meydan verildi.

“Ülkemiz amacıyla majör aynı muvaffakiyet hikâyesi”

Tam dünyada gözlemlendiği için sigorta sektörünün, riskin zaman alınmasından resülmal piyasalarına temel yaratılmasına kadar mukavemetli çok kritik fonksiyon üstlendiğinin altı çizilen açıklamada; bakir yatırımlar yapılması, üretim bandının genişlemesi, iktisadi büyüme ve hayat standartlarının yükseltilmesi üzere artırım artışının olmazsa olmaz olduğuna ve sigorta sektörünün tasarrufların artışında majör bir amaç taşıdığına dikkat çekildi.

Sürdürülebilir büyümenin fakat tasarrufların yatırımları karşılamasıyla gerçekleşebileceğine meni fail TSB açıklamasını şöyle sürdürdü;  “Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bu konuda kat sayı misal yapılanma fail, çok koskocaman tıpkısı sükse hikâyesi. BES, Kendiliğinden Paydaşlık Sistemi (OKS) ile gelişigüzel biriken 160 bilyon TL’ye andıran fonu ve ekonomiye sağladığı mülhak finansman kapasitesi ile hem vatandaşlarımızın hem dahi ülkemizin bugününü ve yarınını güvence altına alıyor. Sistem, şeffaflığın ve güvenliğin sağlanması ve enerjik şekilde işleyişi için SEDDK, SPK, Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank ve mutlak denetim şirketlerinin denetim, gözaltı ve kontrolü altında gelişimini sürdürürken; BES’ teki büyümenin devamlılığı, hem vatandaşlarımızın hem da mevki ekonomimizin refahına ulama sağlıyor. Öte yandan, mütekâmil ülkelerde tasarrufların oylumlu tıpkısı kısmını bireysel emeklilik envestisman fonları oluşturuyor. Böylelikle, devlet ekonomilerinin ihtiyaç duyduğu teferruatlı vadeli envestisman ihtiyacını üstelik bu fonlar karşılıyor. BES’i n temelinin tasarrufa ve bu yöntemle oluşan fonların değerlendirilmesine dayandığı unutulmamalıdır.”

Sistemde seçkin molekül kategorik ve transparan ilerliyor

17 sene geçmiş hayatımıza giren ve bugün 160 bilyon TL’ye mümasil bire bir büyüklüğe ulaşan BES ve OKS, katılımcıyı destek olmak konusunda tasarlanan tıpkı özel tekaütlük sistemi. Bu büyüklüğe ulaşılmasında, şüphesiz %25 devlet katkısının makro tıpkı rolü bulunuyor. Öncelikle sistem Sigortacılık ve Özel Tekaütlük Aranjman ve Fal Kurumu (SEDDK) aracılığıyla haddinden fazla mıhsıçtı denetleniyor. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Tekaütlük Nezaret Merkezi (EGM) marifetiyle elektronik ortamda izlenerek, SEDDK’evet nezaret ve teftiş altyapısı sunuluyor. Katılımcıların birikimleri ise Takasbank’ta garanti altında tutuluyor. Sistemde, katılımcılar istedikleri kabil hesaplarını eksantrik bir tekaütlük şirketine aktarabilirken; tasarruflarını koruyup artırmaya devam edebiliyorlar.  BES Kanununa göre, katılımcılar birikimlerini ne fonlarda değerlendireceklerine, görüntü tercihlerine ve kaynak dağılımı değişikliklerine şahsen kendileri değişmeyen veriyor.

Değişik yandan, tekaütlük şirketleri da emeklilik fonları üstelik özgür denetime bağımlı tutuluyor. Ayrıca, sektördeki yekpare şirketler hararetli tıpkısı çöz teftiş ve riziko yönetimi mekanizmasına sahip. Katılımcı hesaplarının mevzuatta sınırlı bire bir tutara kadarki kısmı temas batkı, dengesiz yahut haciz işlemine tabi tutulamıyorken; fonun malvarlığı birlikte denyo edilemiyor. Fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri üstelik Sermaye Piyasası Oturmuş’nun gözetimi ve denetimi altında.

Bireysel emeklilik parçalanmamış dünyada bire bir tasarruf yöntemi adına kullanılırken; yatırımlara yönlendirilen tasarruflar, istihsal ve istihdamın artmasını ve istikrarlı soylu erki büyümeyi destekleyen yüce bir hakikat haline geliyor.

Tatil hayali kuranlar sahte sitelere ilgi!

İkinci ahali miftah alacaklara ikaz

Share: