Trafik sigortasında ‘skor’ uygulaması

Sigortacılık ve Hususi Tekaütlük Aranjman ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Sigorta Haftası kapsamında katıldığı panelde önümüzdeki ahit trafik sigortasında tashih niteliğinde tadilat yapmakta kararlı olduklarını belirterek buna müteveccih kendisine, mecburi trafik sigortalarında hizmet kalitesinin yükseltilerek sigortalı memnuniyetinin artırılmasına olanak sağlayacak doğrudan tazmin sistemine ilgilendiren kendisine bildirme gani acun uygulamalarını inceleyerek Türkiye amacıyla sunu akıllıca modelin geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi. Gürsoy, “İlave adına, trafik kuralı ihlalleri sonucu muteber çoban ceza puanları, çoban belgelerine ahali konulma süresi üzere riziko değerlendirmesinde ana alınabilecek bilgiler göz uğrunda bulundurularak sigorta skoru hesaplanması projesini, bereketli sürücü-ızdırap güdücü ayrımı yapılabilmesine ulama sağlaması ve sigorta şirketleri tarafından primlerin henüz adil bire bir şekilde belirlenmesine olanak sağlaması bakımından az çok önemsiyoruz” dedi.

GAYE SİGORTANIN PAYININ YÜZDE 10’A ÇIKARILMASI

Kuruluşlarından bu yana 1 sene eski üzere görünse dahi kurum yapılarının oluşturulmaya başlandığı Teşrinievvel 2020’den bu yana sabık 7 ay kadar gelişmemiş tıpkısı sürede, kurumdaki cümle arkadaşlarıyla pandemi şartlarına karşın şişman tıpkısı iş ve cansiparane önemli işlere imza atmanın dürüst gururunu yaşadıklarını rapor eden Gürsoy, “Bodur süre içinde DASK, BES kabil konularda kebir atılımlar yaptık, muhtelif düzenlemelerle sektörün ve vatandaşlarımızın yararına çalışmalar yürüttük. Geleceğe da umutla bakıyoruz. Sektörümüzün devlet ekonomisindeki payının mevcuttaki yüzdelik 2,5’luk seviyelerden dakikasında yüzdelik 10’lara çıkması gerekiyor. Tığ üstelik bu yönde çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Sektördeki umum paydaşlarımızla hareket birliğinin zinde ve sürdürülebilir bir nema önünde bizim için haddinden fazla eşsiz olduğunun altını özellikle çiziyorum.” dedi.

Hedeflerinin henüz asetat, henüz öngörülebilir bire bir regülasyon süreci ve çağın gereklerine akıllıca denetleme anlayışı olduğunun altını çizen Türker Gürsoy “Sektörümüzün regülatörü olsak birlikte hedeflerimizin kuma olduğunun ve bir yönde yürüdüğümüzün bilinmesi gerektiğinin altını özellikle yemek istiyorum. Hepimiz arsıulusal entegrasyonu erdemli, mali ve kurumsal yeterliliği sağlam, muvazeneli, sürdürülebilir ayrımsız büyümeye ehil büro hedefliyoruz. Öte yandan hedeflerimizi somutlaştıracak öğün suret ise, gurur adına hazırlıklarını sürdürdüğümüz ve güdük vadede kamuoyuna açıklamayı düşündüğümüz 5 yıllık SEDDK Politika Belgesi olacak. Ehil olduğumuz düzenleme ve denetleme anlayışının mufassal namına yansıtılacağı bu doküman kurumumuzun bir nevi defa haritası hüviyetinde olacak. Böylece, vatandaşlarımızın, paydaşlarımızın ve sektöre rabıt gösteren kül yatırımcıların önünü görmesi sağlanacak.”

‘TRAFİKTE BELİRSİZLİKLERİ ORTADAN KALDIRIYORUZ’

Gürsoy akıbet günlerde gündemde olan trafik sigortasına ilişik tazminat düzenlemesiyle ilişik adına şunları söyledi: “Pandemi süreci gözetilerek 2021 yılında uygulanacak mecburi trafik sigortası primlerinde ilave benzeri artışa gidilmeksizin tavan prim uygulamasının devamına değişmeyen verildi. Ayrıca Sigortacılık Kanunu katma 6’ncı maddesiyle getirilen sigorta tazminatı alacaklarının özge kişiler vasıtasıyla takibi, tahsili ve bu kişilere devrine yönelik kısıtlamaların sigortacılık sektöründe yarattığı kararsızlık ve pratikte ortaya çıkan sorunları ortadan kaldıracak düzenlemeye gidildi. Antrparantez, geçtiğimiz yılın Ekim ayındaki Kanunuesasi Mahkemesi kararı dikkate alınarak gidiş geliş sigortasına ilişik kanun taslağı TBMM Çekim Bütçe ile Adalet Komisyonlarından geçti ve bodur süre zarfında TBMM Umumi Kurulu’nda görüşülerek yasalaşmasını bekliyoruz. Sonunda sektörün önündeki yer oylumlu belirsizliklerden biri çözüme kavuşmuş olacak. Burada bile sigortalılar ile katılımcılar doğmak üzere sektördeki paydaşların türe ve menfaatlerinin korunması yönünde çabalama gösterdiğimizin bilinmesini istiyorum.”

(Habertürk – Acıma Selim)

Çin’den Wuhan açıklaması

TL mevduatta stopaj desteği uzatılacak

Bloomberg’den S-400 yorumu

Hükümetten bütçeye ‘tedbir paketi’

 

Share: