Trafik sigortasında kullanılmamış dolaşma

Sigortacılık ve Özel Tekaütlük Aranjman ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK), zorunlu gidiş geliş sigortasında yasalaşan eskimemiş aranjman ile ilişik açıklamasında “söz konusu mübayenet ile zorunlu gidiş geliş sigortası kapsamında değer kaybı, sonsuz yanlışlık ve destekten yoksun kalma tazminatlarına ve bu sigortanın güvence kapsamı dışında mütezayit hallere ilgili kanuncu söve çizilerek trafik kazaları sonucunda zarar gören türe sahiplerine tazminatlar elan adil ve çabuk benzeri şekilde ödenebilecek.” denildi.

SEDDK açıklamasında, düzenlemeyle yeni dönemde tazminatların ödenmesinde aplikasyon birliği sağlanarak, bu sigorta ürünü üzerinden mahkemelerde oluşan ülkü yükünün de önüne geçilmiş olacağına özen çekildi.

Konuya ilişik namına bahis konusu açıklamada, “Sonunda vatandaşlarımızın adalet ettikleri tazminatların sunma adaletli ve çabuk şekilde ödenmesi sağlanmış olacaktır. Doğruluk sahipleri uzun türel süreçlere gitmek zorunda kalmadan hangi kadar sigorta tazminatı alacaklarını bilirken Sigorta şirketleri da taşıdıkları riski daha kesin öngörebilecek ve daha deli dolu yönetebilecek bu sayede sundukları hizmetin kalitesine elan aşkın odaklanabilecekler. Ayrıca gidiş geliş sigortası fiyatlarında balans sağlanacak ve bu kabil belirsizliklerin amil olduğu ani ve faziletli dalgalanmalar önlenmiş olacaktır.” ifadelerine düz verildi.

“Trafik sigortası akilane primlerle gerçekleştirme edilmeye bitmeme edecek”
SEDDK, ödence hesaplamalarına dayalı asıllar ve esasların temel çerçevesinin kanunda çizilmesinin sigorta şirketlerinin sorumluluğunun ve nedeniyle mali durumlarının öngörülebilir olmasını dahi sağlayacağından düzenleme ile vatandaşların akıllıcasına primlerle mecburi trafik sigortasını temin etmeye bitmeme edeceğini belirtti.

SEDDK, bu sayede ise hem kanunen yapılması mecburi olunan trafik sigortalarında primlerin vatandaşlar aracılığıyla ödenebilir seviyede olmasının hem üstelik sigorta şirketleri bakımından tazminatların öngörülebilir seviyede olmasının sağlandığına ilgi çekti.

TBMM Türe Komisyonuna gönderme edilen 2918 sınırlanmış Karayolları Gidiş Geliş Kanununun 90 ve 92 nci maddelerinde uymazlık öngören düzenlemenin 9 Haziran 2021 tarihinde TBMM Umumi Müesses’nda görüşülerek akseptans edilmişti.

Gidiş Geliş sigortasına standart geldi

Trafik sigortası fiyatları iklim el belirlendi! İşte haziran tarifeleri…

Share: