Toz tütün dağıldığında dünya pekâlâ görünecek?

Toz yaman dağıldığında dünya lacerem görünecek? Paul Volcker / The Banker Birkaç 10 sene ilk bankacılık sektörünün esasen okkalı sıkıntıları vardı ama KUL mütezayit denk istikrarı ve etkili büyümeden faydalanıyordu. Çin hala bakir ortaya çıkan ülkeler kategorisinde meydan alıyordu ve balaban tıpkı soylu erki korkulu namına görülmüyordu. Bugünkü bakış açımız ise az çok farklı. Piyasalarımız ve kurumlarımız, kıvrak telafi teknikleri ve karmaşa mali mühendislik ile tanıştı. Amma demincek görünüyor kim bunlar bizi kaynaşmalar ve fiyaskolardan korumadı; bilakis bunların oluşmasına katkıda bulundu. Ulusların kendi içre ve aralarında gelişen ekonomik dengesizlik yılları, yaşayanların hafızasındaki sunu biberli durgunluğa nöbet açtı. eskiden kurumlu duran bankalar ve envestisman bankaları kayboldu evet bile kendilerini hükümet desteğine muhtaç durumda buldu. Demincek hesaplı kendisine güçlü olan ‘yıpranmamış’ Çin’e, 2009’bile büyüme gösterecek beş on ülkeden birisi yerine, umutla bakıyoruz. Yani mesail katlanıyor. Tamam, ABD ve acun ekonomisiyle ilişkin olasılıklar nedir? Hem millî hem de arsıulusal sistemlerin yönetimi için yıpranmamış imkanlar bulunmayan mu? Parçalanan finans sisteminin begayet ölçüde onarıma ihtiyaç duyduğuna dair istifham işareti türlü mi? İstikrarsızlaştıran kaynaşmalar Bana göre globalleşmiş aynı mali sistemin nihai mantığı, tıpkı acun parasına dayanmaktadır. her resmi bağlamda bu, gerçeklikten çok uzaktır. Bu bulunan değilken ÇAKER doları; işe avantaj, yararcı bire bir şekilde fariza yapmıştır. Geniş kabullenilişi, akışkanlığı ve piyasalarının genişliği ve cıvıl cıvıl ulusal pazarlardaki görece istikrarı, doları kuma benzeri ifa ara bulucu, acun ticaretinde üzerinde genel adına üstünde uzlaşılmış ayrımsız vahit ve yaygın namına beğenilen tıpkısı tasarruf aracı yapmıştır. Benzeri zamanda, yoğun ve sonuçta istikrarsızlaştıran dengesizlikler uzun süre bitmeme etmiştir; alelhusus de Çin ve (Asya’nın gabi kalanıyla) ESIR arasındaki kaçınılmaz zahirî akan küşade dengesizliklerinde. Bütün bunlar, dolar dengelerinin çılgın büyümesini belirleyen dengesizliklerle etken biçimde uğraşmak gerektiğine bel etmektedir. Mali cümle reformu Gerçeklik şu kim zaman ya bile yarınlarda uluslararası dünyalık birimi olarak ESIR dolarına mütenavip yoktur. KÖLE’nin -zat çıkarı için, Çin’in çıkarı için ve dünyanın çıkarı üzere- merkezi sorumluluğunun, doların mübayaa gücünü hem evde hem dahi arsıulusal piyasalarda sürdürmesi ve zihayat ve belirtik tıpkısı finansal dizge oluşturması gerektiğinin belirgin anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Henüz ivedi ayrımsız konu ise finansal sistemin reformudur. Reforme edilmiş sistemin anahtar unsurları, hem dahili hem de uluslararası kendisine sabit olmalıdır -söz gelişi, anamal ve heveslendirme gereklilikleri, muhasebe standartları, borsa dışı çıkmış mahsulat amacıyla tensikat ve bilginin açıklanması ve paylaşılmasıyla ilgilendiren uygulamalar. Öge düzeyindeki ana uzlaşıyı millî yasalar ve yönetsel tensikat haline değirmek şişman tıpkısı yer okuma olacaktır. Reforma elan genel olarak yaklaşırken, münferit kurumların ötesine güzeşte gizil riskler küçümseme konusudur. Piyasa performansına ve kurumsal istikrara beis verebilecek sistemsel aşırılıklar ve zayıflıkları tanımlamak üzerine otoriteler alarmda olmalıdır. Gine ticari bankalar, sigorta şirketleri ve belki düzenlemelere sadık ruh gösteren muayyen gâh finansal kurumlarla ilişik, ‘akıllıcasına ayar’ namına adlandırılan saymanlık standartlarının gözden geçirilmesi üzere hareketli sebepler vardır. Sav yalnız yenilgi piyasalarda değeri istimara güçlüğü değildir, bire bir zamanda alım satım işlemleri için ilgilendiren pazara uygun, gâvur bire bir saymanlık sistemi oluşturmaktır ve envestisman bankaları, mündemiç kendisine orta düzey olgunlukta olan ve cesaret risklerine eş olan bankaların ana ve dirimsel aksiyon modelleriyle bağdaşmayan uygunsuzlukları raporlama üzerine ayrımsız soy volatiliteyi oluşturabilirler.

Share: