TMSF’ye köprü vezneci yetkisi

Türkiye’üstelik 6,3 milyon tarım çalışanının tahminî yarısını mevsimsel işçiler oluşturuyor. Mevsimsel işçilerin yüzde 60’dan ilavesi ise fakirlik sınırının altında. ‘Mevsimsel Tarım İşçileri ve Ailelerinin Sağlığının Geliştirilmesi Programı’ kapsamında Mürekkep Uluslar Isim Fonu ve Harran Üniversitesi aracılığıyla Adıyaman ve Şanlıurfa’birlikte ikamet eden hep bin 21 aileyi havi ve mecmu 7 bin 165 kişinin katıldığı bir araştırma yapıldı.

Elde edilen sonuçlara göre mevsimlik tarım işçilerinin yüzde 60’ından dahası yoksulluk sınırının altında. Son aynı yılda 48 farklı ilde ekincilik alanlarında çalışan işçilerin yüzde 80’inin sosyal güvencesi bulunmazken, ailelerin yüzdelik 70’e yakını tarlalarda çocuklarıyla birlikte çalışıyor. Yüzde 38,8’i devletten ayni ya de nakdi yardım alıyor. Müzaheret alanların yüzdelik 57,1’i yakıt, yüzde 19,8’i yetişek, yüzde 17,5’i özürlü maaşı ve yüzde 10,4’ü gıda yardımı alıyor. Beşte biri yakacak ve besin özellikle kalkmak amacıyla gürpedek aşkın müzaheret alıyor.

Elem faaliyet şartları sebebiyle bu işçilerin ölüm oranı efdal. Türkiye genelinde nüfusa bakarak ölüm oranı hızı binde 6 yerine gerçekleşirken sezonluk tarım işçilerinde binde 22,6’ya kadar yükseliyor. Bebek ölümleri de Türkiye ortalamasının kısaca 3 cani. Mevsimlik işçilerin dörtte üçü çalıştıkları tarlalarda mıhlı şartlarda cağ ve tuvalet ihtiyacını karşılayamıyor. Üçte ikisi afiyet hizmetlerine, saf içmece ve istimal suyuna erişememe, elverişsiz beslenme; yarısından fazlası elektriğe erişememe, ücretlerin bir zamanlar ödenmemesi, okula gidememe üzere problemler yaşıyor.

Sezonluk tarım işçilerinin emek şartlarının iyileştirilmesi amacıyla Keyif Bakanlığı, Tekfen Holding iştiraki Toros Ekincilik ve Hollanda Büyükelçiliği’nin desteğiyle geliştirilen proje, sezonluk ekincilik işçilerinin hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Projeye 5 yıl üzere kısaca 1 milyon dolar gerçeklik ayrıldı. Proje öncülerinden Harran Üniversitesi Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Aplikasyon ve Araştırı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynep Şimşek, “Bu program ile çoğu kadın işçilerden din görevlilerine, muhtarlara, gelişim aracılarına ve toprak sahiplerine kadar serbest benzeri kesime çevrik terbiye programları düzenliyoruz.” dedi. Toros Ekincilik Umumi Heyet Başkanı Sabah Yeli Mete de ekincilik işçilerini bilinçlendirmeye ve tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik seçkin soy çabaya destek vereceklerini tabir etti.

Share: