TİSK 3. çeyrekte % 5-6 nema bekliyor

ANKARA (A.A) – Türkiye İşveren Sendikalarının (TİSK) tutum bülteninde, ”GSYH’deki artışın sektörel yapısına bakıldığında yılın 3. çeyreğinde bile Türkiye’nin bire bir oranda olmasa da yüzde 5-6 aralığında tıpkı büyüme oranını yakalayacağını aritmetik ediyoruz” denildi. TİSK, Ilkgüz ayı ekonomi bültenini yayımladı. GSYH’nin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,3 artarak, büyümede istikrarı yakalama yönünde cesim benzeri akın yaptığı belirtilen bültende, GSYH’nin zaman ve takvim etkilerinden arındırıldığında dahi yüzdelik 3,7 yükselerek, arsıulusal kazançlı kuruluşlara hamaset verdiği kaydedildi. Bültende, GSYH’deki artışın sektörel yapısına bakıldığında yılın üçüncü çeyreğinde dahi Türkiye’nin bir oranda olmasa birlikte yüzde 5-6 aralığında benzeri nema oranını yakalayacağının adisyon ettikleri anlatım edildi. Endüstri üretiminin 2009 yılına bakarak artmaya devam ettiği, Orak Ayı ayında üstelik 2009’un tıpkı ayına bakarak endüstri üretiminin yüzdelik 8,6 yükseldiği ve endeksin 119,9 düzeyine ulaştığı belirtilen bültende, sanayi üretimi süresince imalat uran üretiminin yüzdelik 9,1 artmasının ekonomideki nema trendi açısından şanlı ayrımsız avantaj yerine görüldüğü kaydedildi. Bültende, uran üretimindeki bu olumlu havayı süregelmek için istihsal artışına balans kazandırılması gerektiği, kâin iklimin de buna akla yatkın olduğuna dikkati çekildi. 2010 yılının ikinci yarısında inşaat sektöründe üretimin 2009’un bir dönemine bakarak yüzdelik 19,9 arttığı, üretimdeki bu artışa rağmen sektörde aynı dönemde ciro endeksinin yüzde 9,4 azaldığı belirtilerek, bu durumun sektörde satışların üretime haremlik etmediğini gösterdiği anlatım edildi. -ÖDEMELER DENGESİ- Bültende, nema oranı ve işsizlikte elde edilen müspet gelişmelere bedel akan işlemler açığının büyümeyi sürdürdüğü, Orak Ayı ayında cari işler açığının geçen yılın tıpkı ayına göre kestirmece 7 mezuniyet artarak 471 milyon dolardan, 3 bilyon 438 milyon dolara ulaştığı, bu artışla gelişigüzel, 2009 yılının Familya-Orak Ayı döneminde 7 bilyon 854 milyon dolar olan cari işler açığının 24 milyar 230 milyon dolara çıktığına bel edildi. Elan önceki dönemlerde olduğu kabilinden cari işler açığının asıl nedeninin aut ticaret açığı olduğu, Eş-Orak Ayı 2010 döneminde dış ticaret açığının 26 bilyon 251 milyon dolar düzeyine çıktığı, bu dönemde ihracatın güzeşte yılın ayrımsız dönemine göre yüzdelik 13,4 artarak 64 bilyon 407 milyon dolar olurken, ithalatın ise yüzde 32,1 artarak 99 milyar 336 milyon düzeyine geldiği tamlanan bültende, ”Dış tecim açığının akan amal üstünde yarattığı suratsız sıklet özge döviz getirici kalemlerle dengelenmektedir. Bu kalemlerden biri dahi turizm gelirleridir. Yılın evvel yedi ayında açık turizm gelirleri geçen yıla göre hızla lahzada on paralık artmamış (yalnız binde 2 artış) ve 7 bilyon 339 milyon düzeyinde kalmıştır. Sonunda, turizm gelirlerinin akan işler açığını tenzil etkisi göreli kendisine bağan kalmıştır. Farklı aynı döviz geliri sağlayıcı makule olan transport gelirleri bile bu yılın ilk yedi ayında 112 milyon dolarlık net yardım sağlamıştır. İnşaat şirketlerimizin yurtdışı faaliyetlerinden elde ettikleri gelir da güzeşte yılın tıpkı dönemine bakarak yüzde 30,1 azalmış ve 458 milyon dolara gerilemiştir” denildi. Bültende, 2010 yılı Familya-Orak Ayı döneminde hizmetler dengesinin geçen yıla göre küçüldüğü ve yüzdelik 13’lük bir azalışla, 5 milyar 835 milyon dolar çok verdiği, aynı dönemde direkt yatırımların, güzeşte yıla göre yüzdelik 12,2 azalarak 4 bilyon 387 milyon dolara gerilediği belirtildi. İlk yedi ayda Türkiye’nin yurtdışından portföy yatırımı akınına uğradığı, bu dönemde 10 milyar 809 milyon dolar açık portföy girişi olduğuna özen çekilen bültende, Kalıp Bankasının döviz rezervlerinin güzeşte yılın Ocak-Orak Ayı döneminde 3 milyar 379 milyon dolar azalırken, bu yılın aynı döneminde 6 milyar 681 milyon dolar arttığı belirtildi. -İSTİHDAM VE İŞSİZLİK- Türkiye’üstelik istihdamın arttığı, bu olgunun, krizin etkisinin azaldığının benzeri göstergesi olduğu ancak işgücündeki artışın avarelik oranında umu edilen acul düşüşü engellediği ve dahi bu durumun, işgücüne ortaklık oranında oylumlu ölçüde artış olmamasına karşın meydana geldiğine işaret edilen bültende, 2010 yılı Haziran döneminde, Türkiye’da kurumsal sıfır nüfusun 2009’un aynı dönemine bakarak 802 bin kişi artarak 71 milyon 307 bin kişiye, kurumsal olmayan mücahede çağındaki nüfusun ise 859 bin gönül artarak 52 milyon 503 bin kişiye ulaştığı kaydedildi. Bültende, bu dönemde işgücüne iltihak oranı, 2009’un tıpkı dönemine bakarak 1,2 benek artarak yüzde 50’ye ulaştığı, oranın erkeklerde yüzdelik 71,6, kadınlarda yüzdelik 29,1 düzeyine çıktığı, işgücüne iltihak oranındaki bu yükselişleri krizin müspet bire bir etkisi namına gördükleri, zira Türkiye’bile işgücüne katılma oranının, alelhusus kadınlarda hem OECD hem da AKARSU ortalamasının berenarı altında olduğu anımsatıldı. Bu gelişmeler sonucunda 2010 yılı Haziran döneminde istihdam edilenlerin sayısının, sabık yılın aynı dönemine göre 1 milyon 541 bin sevimli artarak, 23 milyon 488 bin kişiye yükseldiği tamlanan bültende, istihdam edilenlerin yüzdelik 44,8’nin kayıtdışı olduğuna dikkati çekildi. İstihdam ve işsizlik verileri sezonluk etkiden arındırıldığında, istihdam 0,7 puan artarken, başıboşluk oranının 1,5 fakül düştüğü ifade edilen bültende, ”İşsizlikteki düşüşün devam etmesi üzere strüktürel düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekmektedir. İşsizlik oranı yaz böylecene sezonluk adına yükselme eğilimine girecektir. Ulusal İstihdam Stratejisi ile istihdam yaratmayı özendirecek işgücü piyasası reformlarının gerçekleştirilmesi işsizliğin uzun vadeli kendisine düşürülmesini sağlayacaktır” denildi. -PARA VE MALİYE POLİTİKASI- Bültende, Ağustos ayında Mütemmim Fiyatları Endeksinin (TÜFE) bir önceki taban göre yüzdelik 0,40, aynı esbak yılın Açıklık ayına bakarak yüzde 3,50, benzeri önceki yılın benzeri ayına göre yüzdelik 8,33 ve 12 mahiye ortalamalara göre yüzdelik 7,83 yükseldiği, Müstahsil Fiyatları Endeksinin (ÜFE) bu yıl Ağustos ayında benzeri geçmiş taban göre yüzdelik 1,15, aynı esbak yılın Meyan ayına göre yüzde 5,98, benzeri geçmiş yılın bire bir ayına göre yüzdelik 9,03 ve 12 mahiye ortalamalara bakarak yüzdelik 6,18 arttığı hatırlatıldı. Şişkinlik oranının beklenenin üzerinde gelmesine karşın Forma Bankasının Eylül ayında iki ayrımlı akış yaptığı, bu çerçevede borçlanma repo oranlarını 25 temel fakül indirdiğine, bankanın Eylül ayının sonuç haftasına girilirken TL ve yabancı mal cinsinden mevduatlar için kanuncu karşılık oranlarını 50 temel puan artırdığına meni edillen bültende, ”Bu şekilde piyasadan tahminî 3 milyar teklik çekmiştir. Bankanın bu uygulamaları ile krizin sona erdiği sinyalini piyasalara yöneltmek istediğini düşünüyoruz” dedi. Maliye politikasının başarısını gösteren anne değişken olan bütçe açığı verilerinin Ağustos ayında beklenin üstünde olumlu geldiği, sabık sene Ağustos ayında 1 milyar 525 milyon liralık degaje veren bütçenin, bu sene 3 milyar 89 milyon teklik aşkın verdiği, faiz dışı fazlanın birlikte bu yıl 6 milyar 192 milyon liraya ulaştığı tabir edilen bültende, şunlar kaydedildi: ”Bütçe verileri Ocak-Ağustos 2010 dönüş için değerlendirildiğinde, geçtiğimiz yıla göre daha müspet bir resim ile karşılaşılmaktadır. Bütçe giderleri bu dönemde yüzde 6,8 artarken, bütçe gelirleri yüzde 20,4 artmıştır. Böylece bütçe açığı geçen yıla göre yüzdelik 54,1 azalarak, 14 milyar 387 milyon TL düzeyine büyüklüğünde gerilemiştir. Bütçe ve büyüme verilerinin beklenenin üstünde olumlu gelmesine rağmen, Ağustos ayı Bitiren Cesaret Endeksi, tıpkısı geçmiş taban göre yüzde 0,14 oranında azalmış, Orak Ayı ayında 87,48 olan endeks Ağustos ayında 87,35’e inmiştir. Bütçe, Ağustos ayında 3 milyar 89 milyon liralık fazla verdi. Sülale-Ağustos döneminde bütçe açığı sabık yıla bakarak yüzdelik 54,1 azaldı.”

Share: