Şirketler, Kovid-19’u hisse senedi üzere okazyon kendisine görmeye başladı

Deloitte, bu yıl 11’incisi hazırlanan ‘2021 Global İnsan Kaynakları Trendleri’ raporunu yayınladı. ‘Şirketler gelişmek için kendilerini şüphesiz konumlandırabilirler?’ sorusundan yola çıkılarak gerçekleştirilen ‘2021 Global İnsan Kaynakları Trendleri’ raporunda Kovid-19’a yeryüzü mücehhez şirketlerin, “hisse senedi” göz açısına uzlaşma sağladığı ve yıkımı şirketi geleceğe hazırlamak için bire bir punt adına değerlendirdiği ortaya bundan sonra.

Deloitte İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri Toplama Sezgin: “İlk şoku atlatan şirketler artık “İşin Geleceği” odağı ile yarınlarını tasarlıyor”

Deloitte İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri Toplama Sezgin, hem dünyada hem da Türkiye’dahi “İşin Geleceği”hangi yönelik pandemi öncesi başlamış adımların, imdi şirketler marifetiyle çokça elan mühim ve total tıpkısı sağ açıklık ile ele alındığını kurumların tıpkı yandan insan öğesini merkeze koyarken alternatif işgücünün ve teknolojinin sunduğu fırsatlardan en gür şekilde faydalanmayı boşlama etmedikleri bir yolda emin adımla ilerlediklerini belirtti. Çokluk Sezgin’e göre bu inkılap yolculuğunda Kovid-19 döneminde verdikleri mütehammil sınavla koca kaynakları fonksiyonları başrol oyuncularından biri olmayı başardılar.

Pandemi deneyimi, işin yeniden tasarlanması için aynı vesile

Araştırmaya katılan yöneticiler Kovid-19 deneyimlerinin, gelişim ve işgücü üzere farklılaştırılmış tıpkı derece yaratması adına adam kaynaklarına eskimemiş bir kapı açtığı görüşünde. Bundan ahir süreçte işi yeniden mensur etmeye odaklanılması gerektiğine ilgi çekici yöneticiler, elden İK’nın değil, kamu organizasyonun henüz serbest soylu erki ve insani hedeflere akıllıcasına ilerlemesi gerektiğini belirtiyor.

2021 Küresel İnsan Kaynakları Trendleri raporunda öne çıkan beş işgücü trendi:

Ruh odağında işin yeniden tasarımı: İç içe güzeşte hisse senedi ve özel yaşam

Trend: Şirketler, zindeliği aksiyon ve hususi dirilik entegre ederek tasarlamalı ve böylelikle zindeliği hisse senedi/özel yaşam dengesinin ötesine taşımalı.

İyileşme: İşe koşut programlarla zindeliğin desteklenmesi.

Gelişme: İşin, zindeliği işe entegre ika düşüncesi ile tasarlanması.

Yetkinlikleri yeniden geliştirmenin ötesinde: Etkin potansiyelini ortaya ihata etmek

Trend: Şirketlerin hem işin aktif doğasını hem de çalışanların kendilerini baştan keşfetme konusundaki zinde potansiyelini dikkate düz ayrımsız işgücü ihya yaklaşımına ihtiyaçları var.

İyileşme: Çalışanlarının gerekseme duyduğu becerileri sunu bol şirketlerin bildiğini varsayarak eğitimin yukarıdan aşağıya akıllıcasına itilmesi.

Evolüsyon: Çalışanlara hangi yapacakları konusunda seçim etme olanağı sağlanması ve sonunda istekleri ve tutkularını organizasyonel ihtiyaçlar ile bütünleştirmelerine müsaade vererek potansiyellerini açığa çıkarmalarının desteklenmesi.

Süperekipler: İşin yapıldığı vadi

Trend: Şirketler, Kovid-19 ile daima yıkım zarfında kalburüstü kalkışmak hesabına ‘ekiplerin’ düşündüklerinden elan üstelik şanlı olduğunu gördü.

İyileşme: Teknolojinin ekiplerin daha aktif ve bereketli çalışması amacıyla kullanılması.

Gelişme: Teknoloji ve insanı entegre eden süper ekipler oluşturulması ve bu ekiplerin mütemmim yetenekleri ile işi elan insancasına yaklaşım ve yöntemlerle baştan nesir etmesi.

İşgücü stratejilerinin yönetilmesi: İş ve işgücü için kullanılmamış yönler sınırlamak

Trend: Şirketlerin, işgücü ile ilişkin belirsizlik karşısında aceleci hisse senedi almalarına ve eskimemiş yönler belirlemelerine apotr olabilecek ileriye çevrilmiş çöz görülere ihtiyacı var

İyileşme: İşgücünün bulunan durumunu tanımlayan metrik ve ölçümlerin kullanılması.

Evolüsyon: İşgücünün gelecekte neler yapabileceğinin anlaşılmasına dair adına daha iyi ve daha acul kararları destekleyebilecek kaynak zamanlı işgücü iç görülerine erişilmesi ve bunlara göre akım edilmesi.

İK profesyonellerine rütbe: İşin baştan düz yazı edilmesine geçişi çurlatmak

Trend: İnsan kaynakları fonksiyonları, Kovid-19’un zorluklarıyla başa çıkmaları yardımıyla tartı alanını çalım genelinde işin yeniden düz yazı edilmesine genişletme fırsatı elde etti.

İyileşme: İşgücünü evirmek amacıyla İK süreçlerini optimize etmeye ve yeniden tasarlamaya odaklanan tıpkısı gelgel zihniyetine erbap olunması.

Gelişme: Misilsiz koca gücünden fark etmek adına işin baştan inşa edilmesine öncelik veren ayrımsız kurumsal zihniyetin benimsenmesi.

Momentumu arkasına alarak güçlenen sektörler

DENIZ ortamında ‘yeşil pasaport’ sahipleri için genişlik gür seyahat rotaları

 

Share: