Sıkılmış sezmek sadist davranışları tetikliyor

Klinik Ruh Bilimci Ebadi, “Sadist eşhas sıkılmışlık hissi ile giderek herhangi bir şeyden tiksinti porte duruma dirimlik. Kendisi yaşamından bahtsız olduğundan kimselerin bahtiyar olduğunu kabullenemez” dedi.

Beykent Üniversitesi Haber-Literatür Fakültesi Psikoloji Kürsü Başkanı Klinik Ruhiyatçı Dr. Hüseyin Ebadi, ‘Journal of Personality and Social Psychology: Interpersonal Relations and Group Processes’ dergisinde yayınlanan makaleye ilişik değerlendirmelerde bulundu.

‘Çocukluk döneminde yaşanan istismar sadistik davranışların temelini oluşturuyor’

Dr. Ebadi, bir kişiye yahut çevredeki nesnelere fiziki veya psikolojik engel vermeye odaklı durumlar sonucunda üzüntü ahiz durumuna ‘sadistlik’ denildiğini söyledi:

Sadizm, seçme insanın acı çekmesinden çözülmek ve bundan keyif ahzetmek anlamına gelmektedir. Sadistik davranışların temellerinin erken çocukluk dönemi yaşantılarına dayandığı bilinmektedir. Elezerlik bozukluğunun mukavim haddinden fazla sebebi bulunmakla beraber ilki anne-baba ile ilgilendiren yaşantılar ve travmalar bildirme başta gelmektedir. Bu bağlamda, çocukluk döneminde yaşanan fiziki ve birey sömürme ve boşlama deneyimleri sadistik davranışların temelini oluşturabilmektedir. İhmalkâr evet birlikte sömürme edici ebeveyne topluluk çocuklar yeme, içmece vb. kadar temel fiziksel ihtiyaçların birlikte sevilme, takdir edilme, önemsenme, saygı duyulma, fark edilme, onaylanma, anlaşılma ve kabul görme kabilinden can ihtiyaçlardan da yoksun kalarak büyüyebilirler. Bu bağlamda, bu çocukların yaşadıkları ve can kuşu sağlığını örseleyici nitelikte olan bu çevresel şartlar çocuğun kendisini anlaşılmamış hissetmesine, sıkılmışlık ve yüklülük hissetmesine etmen olabilmektedir.

‘Yaptığı işten gusto alır’

Sadizmin, günümüzde bire bir tuhaf akıl hastalığı olarak bilindiğini belirten Dr. Ebadi, “Sadistik yaşama, psikolojik ve fizyolojik takat uygulayarak partnerine beğeni vermekte böylece muhatabının korkmasını ve üzeri eğmesini sağlamaktadır. Sadist emanet, yaptığı işten gusto ahiz durumunu de içermektedir. Her makule dayatma veya agresif çizi güdüsel olarak sadistik eğilimlerin aynı çeşit model değiştirmiş yahut yüceltilmiş yerine daha kapsamlı bire bir şekilde ele alınmaktadır. Sadistik davranışlarda sıkılmış hissetmenin başkalarına yönelik düşmanca yaklaşımı tepkisel zarar göreceğini fikren partnerlerini dulda altına alması ve kimsenin onun kadar ihtiyaçlarını karşılayamayacağı temasını işletmektedir” ifadelerini kullandı.

Dr. Ebadi konuşmasını şöyle sürdürdü:

Elezer hayat, sıkılmış duygularının altında memnuniyetsizlik, hoşnutsuzluk ve od hisleri ile çoğu zaman doğruluk ettiğini almadığından ufuk karşısındaki sevimli kim olursa olsun kötülük vermeyi, haddini bildirmeyi ve analog davranışlarda gezmek inancını taşımaktadır. Temelli benzeri beklenti ortamında olup ilişki odağı olmaktan zevk almakta fakat süfli düştüğünü hissettiğinde evet dahi çevresi marifetiyle görülmediğini evet da demet odağı olmadığını düşündüğünde agresif davranışlarda bulunabilmektedir.

‘Birilerini aşınmış ederek sıkılmış duygularını telafi haysiyet’

Dr. Ebadi, sadistik kişinin bütün kendini dosdoğru bulduğunu ve ego fonksiyonlarında çatışmalarla yoğun bedbaht avlu sürdürdüğünü söyledi:

Böylecene karşısındaki insanları aşağılarken kendine olan kortej duygularını azaltacak gayrı taraftan üstünlük karmaşası kazanacaktır. Bunun beraberinde, sıkılmışlık hissi güçlü hayat bir eylemde bulunmaya itilmiş hissetmektedir. Ayrımsız davranışta bulunmaya müteveccih tercihlerimizin bizlerin geçmişinden etkilediği oldukça aşina bire bir gerçektir. Bu bağlamda, sıkılmışlık hisseden ve potansiyel kendisine zarar verici eylemlerde bulunabilecek erat bu duyguyu hissettiklerinde, alelhusus geçmişlerinde engel verici davranışlarda bulunma üstüne pekiştirilmişlerse ve bu durumdan tıpkısı şekilde sağlık almaya başlamışlarsa, sadistik olaylar gösterebilmektedir. Zımnında, sadistik kişi birilerini mağlup ederek böylecene sıkılmış duygularını telafi ederek ve defans mekanizmaları kullanarak duyduğu sıkıntıdan kaçma yolunu tercih edecektir.

Birey sıkıntısının elezer davranışta önemli bir tumturak oynadığını ve sıkılmayla ilişkili damarlı duyguları tahfif girişimlerine vabeste olduğunu belirten Dr. Ebadi, “Özellikle, istismar ve boşlama kabilinden er çocukluk deneyimi yaşamış ve çizgi problemlerine erbap eşhas bu durumlarda zarar verici davranışlara yönelebilmektedir” dedi.

Dr. Ebadi konuşmasını şöyle sonlandırdı:

Serencam yıllarda ülkemizde sayısı artmakta olan tacizler, kadına yol ve cinayetlerin sebeplerinden olan psikososyal ve iktisadi faktörler aynı zamanda koronofobi gibi huzursuzluğa bozukluk olan münasebetsiz olgular sıkılmış hissetmede etkilidir. Elezer eşhas sıkılmışlık hissi ile giderek herhangi bir şeyden tiksinti paha duruma gelir ve yaşadığı duygulardan sıyrılmak lazım, kendisi yaşamından mutsuz olduğundan kimselerin mutlu olduğunu kabullenemez, bu durumda üstelik beis donör hâller göstererek kötülük ita sureti ile dokuz canlı çokça ailenin canını acıtarak hayat süreçlerini ellerinden almış evet.

Dimdik tagaddi depresyonu azaltıyor!

 

Giydiklerimiz, psikolojimizi pekâlâ etkiliyor?

 

Share: