Sigortacılıkta parasal sınırların artırılmasına ilişkin beyanat

Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Düzenleme ve Bakı Kurumu, Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesinin on ikinci ve on beşinci fıkralarında tamlanan parasal sınırların artırılmasıyla ilgili beyanat yayımladı. Resmi Gazete’de saha düzlük tebliğde, yürürlük tarihi olan 1 Mayıs’tan itibaren Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan sürtüşme başvuruları amacıyla yeniden belirlenmesiyle ilgilendiren esaslar düz aldı.

Tebliğe göre yıpranmamış parasal sınırlar şu şekilde belirlendi: 

HUSUS 3- (1) Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurusu yapılan sekiz bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında sunulan yargıcı kararları kesindir. Sekiz bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar için verilen hakem kararlarına alın Sigorta Sağlamlaştırma Komisyonu nezdinde itiraz edilebilir.

(2) Sigorta Takviye Komisyonuna yapılan yüzyedi bin Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz konusunda sunulan yargıcı kararları için temyize gidilebilir.

(3) Sigorta Takviye Komisyonuna yapılan yirmidört bin Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında gök bilimi teşekkülü zorunludur.

Tebliğin 1 Mayıs’ta yürürlüğe gireceği ve yürütmenin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Aranjman ve Denetleme Kurumu Başkanı eliyle sürdürüleceği bildirildi. 

Gidiş Geliş sigortasına her ay zam yapılacak

 

Share: