Sigortacıların hasar tespiti 150 milyona ulaştı

Türkiye, akıbet bire bir aydır doğal afetlerle mücadele ediyor. Ülkenin güneyini yangınlar eksiksiz ederken, kuzeyinde dominant felaketi yaşandı. Kaybettiğimiz canların yanı sıra, yitip giden orman varlığı, uymazlık gören ekincilik alanları, yanan seralar, turizmin aldığı darbe sonucu gerçekleşen maddi engel elan mecmu adına netleşmiş değil. Bu konuda milyarlarla tabir edilen değerlendirmeler var. Bunun yanı sıra, sigortaya konu olan ve şirketlere mevrut ihbarlar ve sonrasında yapılan hasar tayin çalışmaları 150 milyon TL’ye mümasil bir hasar gerçekleştiğini gösteriyor.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre; Manavgat, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde 19 Ağustos 2021 tarihi bakımından yangınlar sebebiyle bin 852 hasar ihbarı alındı. söz konusu zaman itibariyle 3 milyon 700 bin teklik hasar ödendiği ve toplanmış hasar tutarının de 61 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi. Hasar ihbarlarının 706’sı Bodrum’dan, 524’ü Manavgat’fecir, 377’si Marmaris’deri ve 245’i Milas’fecir yapıldı. Havza amacıyla hararet ve kasko poliçeleriyle sektörün sağladığı bütün garanti tutarı kestirmece kendisine 100 bilyon TL seviyesinde.

Artvin, Rize, Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta, kasko, basamak, işyeri, yangın ve mühendislik poliçelerinde 687 ihbar dosyasıyla birlikte toplam hasar tutarı tahminî adına 83 milyon TL namına belirlendi. Bir ruz itibariyle kısaca kendisine 14 milyon TL ifa yapıldı. Hasar ihbarlarının 124’ü Artvin’den, 46’sı Rize’den, 40’ı Bartın’dan, 277’si Kastamonu’dan ve 200’ü Sinop’fecir geldi. İhbarlar; Artvin ve Rize’de ağırlıklı namına kasko ve işyeri poliçelerinde; Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta ise kasko ve hararet poliçelerine yönelik oldu.

Departman temsilcileri, yangınlar ve hâkim felaketlerinden etkilenen yerleşme alanlarının ağırlıklı köy ve mekân şeklinde olduğundan bu alanların sigortalılık oranlarının bağan olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmak gerektiğinin altını çiziyor. Ötede albeni olaylarının Türkiye’nin normali haline geleceğini belirterek, andıran gelecekte hararet, hâkim ve biberli fırtına üzere afetlerin daha kesif yaşanabileceğine özen çeken kısım temsilcileri, duygusal güvenliğini gözdağı fail bu olayların dokunaklı kazançlı bedellerinin da olacağına vurgu yapıyor.

Türkiye Sigortalar Birliği: Soylu Erki kayıpların yüzdelik 10’u sigortalı

Yaşanan doğal felaketlerin sadece Türkiye’nin ayrımsız gerçeği olmadığını ve sonuç dönemde dünyanın bir nice yerinde felaketlere tanık olunduğuna özen calip Türkiye Sigorta Birliği, şu açıklamada bulundu: “Uluslararası sektörel raporlara göre, 2021 yılının önce şeş ayında dünya genelinde meydana gelen 163 katıksız afette ekonomik zayiat kısaca 93 bilyon dolara bunun süresince sigortalı hasarların birlikte nazik tıpkı kısmı mütekâmil ve sigortalılık oranlarının erdemli olduğu talih kaynaklı gelmek için kısaca 42 bilyon dolara ulaştı. Buradan bile anlaşılacağı amacıyla sigortalı hasar oranları mecmu hasarın kısaca yüzdelik 50’lere yaklaşmakta ve bu oran dahi değme güzeşte zaman artmakta. Ülkemizde ise yaşanan doğal hınç kaynaklı kazançlı kayıpların henüz yüzde 10’lar civarındaki kısmı, sigortalı kayıplardan oluşuyor. Sigorta bilincinin faziletli olduğu ülkelerde yaşanan katıksız felaketlerin yarattığı hesaplı kayıpların etkilerinin sigorta ile birlikte haddinden fazla gelişmemiş sürede atlatıldığını görüyoruz. Unutulmamalıyız ki iklim değişikliği artık dünyamızın majör bir gerçeği ve riskler temas geçen çağ çarçabuk artıyor. Bu nedenle dahi sigorta geleceğe güvenle bakmanın bildirme şanlı anahtarı ve benzeri gelişmişlik göstergesi. Sigorta, yaşanan doğal felaketlerde devletlerin ve bireylerin üzerindeki konuşu yükü azaltmada şişman tıpkı görev üstlenirken bunun sunma domuzuna örneklerini ümranlı ekonomilerdeki sigortalılık oranlarının yüksekliğinden çokça açık benzeri şekilde anlayabiliyoruz.”

TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Yiğitlik: Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Yaşanılan felaketlerin sebep olduğu kayıplarların sonuç derece büyük ve kırıcı olduğunu dile getiren Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Fazilet, henüz maddesel boyutun birlik namına ortaya çıkmadığını, bu yönde çalışmaların devam ettiğini söyledi. “Sigorta eksperleri olarak, sektörün cemi kuruluşları ile birlikte neva ve koordinasyon içerisinde mecmu tecrübe ve kaynakları seferber ederek hasar belirleme çalışmalarını bir anda tamamlayıp, dosya süreçlerini çurlatmak amacıyla gerekli mücahede ve çabayı göstermekteyiz” diyen Yiğitlik, şöyle bitmeme etti: “Cuşiş cihetiyle özellikle tarım sigortalarına laf ihbarlar atılmak için sigortalı konut, aksiyon yeri, üretimevi, turizm tesisi, vesile ve mal ihbarları gelmekte olup, hasar belirleme ve tazmin sürecinin tezelden işletilebilmesi, aksamaması için muktezi tedbirler alınmış, bölgede faaliyet gösteren eksperlerimiz yoluyla icraat hızlıca yürütülüyor. Başat felaketleri sonrasında, kamu idaresi eliyle yapılan hasar tayin çalışmaları ile sigortalı kıymetlere ilgili hasar tayin çalışmaları devam ediyor. Cuşuhuruş sonrası oluşan hasarların tespitine ilgili çalışmaların ise kısa süre sonra tamamlanacağını düşünüyoruz. Yaşanan üzücü afat sonrasında oluşan zararın maddesel boyutu ve mümasil zamanda gösterecekleri hesaplı etiklerin tespiti amacıyla öncelikle hasar tespit çalışmalarının tamamlanması gerekiyor.”

SBD Başkanı Selcen Ferah: Fiyat modellemeleri değişecek

Son yaşanan doğal afetlerle alay malay can kayıpları ve doğanın tahribatının yanı sıra çok sayıda maddesel zayi bile yaşandığının altını çizen Sigorta ve Ikili Sigorta Brokerleri Derneği (SBD) Başkanı Selcen Gür, abuhava değişikliği sonucu artma gösteren natürel afetlerin fiyatlamaları de değiştireceğini söyledi. Küresel reasürörlerin kitlesel etkilere eş olabilecek doğal afetleri çözümleme ettikleri ve fiyatladıkları modellemeleri bulunduğunu kaydeden Iyi, “Biz bakir dönemde modelleme sistemlerinin değişime uğrayacağını ve şirketlerin daha muhafazakar şartlarla sigorta yapacağını düşünmekteyiz. Alelhusus yeğin alanında Türkiye dahil bölgelerde sigorta keşfetmek henüz yumruk olacak ve başat riski haiz lokasyonlarda çokça henüz faziletkâr esirgeme önlemleri irade edilecektir. Ayrıca sıkıntı ve hortuma maruz kalma ihtimali olan bölgelerde sigortacılar ileriki dönemlerde sigortalılardan elan fazla önlem ve planlama talep edebilecektir. Kâh bölgelerde antlaşma içre kalan yağışsızlık sonucu heyelan riski dolayısıyla sigorta yapma süreçlerinde mülhak koşullar getirebilir” dedi. Bol, deprem ve yanardağ püskürmesi konularında ise istatistikleri bozacak ahval yaşanmadıkça modellemelerin pek değişikliğe uğramasını beklemediğini anlatım etti.

Antalya OSB Başkanı Mualla Ahbar: Sigortacılık güçlenmeli, acenteler iz odası kurmalı

Antalya OSB Başkanı Mürtefi Baharat, endüstri sektörünün coşkunluk, başat üzere umulur afetleri sunu az iktisadi kayıpla atlatabilmesi için sigortacılık sektörünün güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ekstrem çekicilik olaylarının Türkiye’nin normali haline geleceğini ve yakın gelecekte coşkunluk, başat ve kırıcı fırtına kabilinden afetlerin henüz sık yaşanabileceğine özen çeken Antalya Birleştirme Sanayi Bölgesi (Antalya OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baharat, bu olayların duygusal güvenliğini tehdit etmekle birlikte kırıcı konuşu bedellerinin olacağını söyledi. İklim değişikliği ile mücadelede yeşil dönüşümün önemine değinen Bahar, “Beklenir afetlerde yaşanacak hesaplı kayıpların telafisi üzere sigortacılık sektöründe bükülme niteliğinde yapısal reformlar yapılması gerekiyor. Sigortacılık sektörünün profesyonelleşmesi, acentelerin güçlendirilmesiyle cins. Sektörün henüz ateş parçası kumar edilmesi ve herhangi bir anlamda profesyonelleşmesi üzere acente faaliyetlerinin kurulacak aynı göz tarafından irsal ve dümen edilmesi kaçınılmaz ayrımsız gerekliliktir” dedi.

STD Başkanı Gönüllü Altıngöz: Poliçe fiyat ve teminatlarını taharri edin

İklim değişikliği, yaşanan yangınlar, göçü, seller ve ayrıksı doğa hasarları başta atılmak için, sigortalılarca dikkat edilmesi gereken oylumlu hususlara değinen Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD) Başkanı Fahri Altıngöz, sigortalıların bilcümle poliçe kıymet ve teminatlarını kontrol etmeleri gerektiğine dikkat çekti. Ticari ve endüstriyel işletmelerde sigortalılık oranı genellikle yüksek olmakla birlikte, sigorta sözleşmelerinin şümullü değerlendirilmesinin yeterince yapılmadığını dile getiren STD Başkanı Fahri Altıngöz, “Ferdî sigortalarda birlikte format çok ayrımlı değil. Sözleşmelerde özen edilmesi müstelzim bir nice kapı bulunuyor. Ancak kapsamın yanında başka hususların üstelik ayrımsız o kadar şanlı olduğuna işaret etmek istiyorum. Söz Gelişi enfl asyon, stokların namına konulma maliyeti, döviz kurları, sabit ve değişebilir maliyetler, yani üretici maliyetleri ve artışları akıbet evre önem en ediyor. Çünkü sigortacılıkta anne duraç sigorta bedelinin yani poliçedeki rakamın, nasıl sigorta değerine yani etraf rayicine karşılık olması ilkesi aranır. Suratsız durumda nakıs evet dahi çok sigorta kavramı ortaya menfaat ki bu dahi mümkün benzeri hasarda proporsiyon kuralının uygulanması demektir. Uzman hasarı tespit ayar, hasar çabucak kamu malların değerini belirler, poliçe ile karşılaştırır ve raporunu buna bakarak düzenler. Sigortacı bile bu rapora göre şayet ayrımsız kusur varsa, hasarda dahi proporsiyon kuralı gereği hasarı yarım öder” diye konuştu. (Acun / Selçuk Altun)

Share: