Sigorta sektöründe ivme beklentisi

KPMG Türkiye’nin açıkladığı tabir, sigorta sektörünün 2020 performansını değerlendiriyor, 2021 beklentilerini analiz ediyor.

Rapora göre, 2020’de müstevli nedeniyle toptan ölçekte daralan ve toplumsal olayların etkisiyle dünyada sonuç yılların yer efdal hasar ödemesini özne sektörün 2021’birlikte diri dümbelek dönüşü bekleniyor. Türkiye’üstelik 300 bilyon TL sınırını güzeşte sigorta sektörünü hayat dışı branşlar besliyor.

‘KPMG Türkiye Perspektifinden Sigorta Sektörüne Göz’ raporunu değerlendiren KPMG Türkiye Sigortacılık Kesim Lideri Büyük Tuğrul Teferruatlı, 2020’de salgın etkisiyle etraflıca yaralanan toptan hizmetler, imalat ve geri hizmet gibi sektörlerde poliçe üretimlerinin daraldığını belirterek, 2021’mağara ‘hasarların tamir edileceği’ bire bir yıl olacağını söyledi. Teferruatlı, “2020 balaban organizasyon iptalleri kadar salgının araçsız etken olduğu hamile hasarların beraberinde tabii afetler açısından birlikte kibar tıpkı yıl oldu. 2020, yaşanan kitlesel sokak gösterileri kabil toplumsal hâller, katıksız afetler ve söz gelişi Beyrut Limanı patlaması üzere olaylarla değerlendirildiğinde dünyada sonuç yılların sunu yüksek hasar ödemesinin yapıldığı sene oldu. 2021’nin de devam fail müstevli ve mart ayında yaşanan Süveyş Kanalı kazası gibi olaylarla başladığı düşünüldüğünde basit aynı kafa olmadığı söylenebilir.

Global görünümü umumi adına salgının seyri ve ilkah süreci belirleyecek. Itidalli vadeli görünümde ise gelişen ülkelerin rolü hareketli olacak. Gelişen ülkelerin küresel prim pastasından alacağı payın çabukça büyüdüğü senaryolar halen baz niteliğinde. Çin’mağara müstevli sürecini atlatarak baştan büyüme trendine girmesi birlikte bu senaryoyu destekliyor. 2020 yılında daralan sektörün 2021’birlikte dallı güllü ayrımsız dümbelek dönme yapması bekleniyor. Bu sebeple, sektörün 2021 beklentileri berenarı akva” dedi.

Tafsilatlı, Türkiye’da ise 2020 böylelikle 300 milyar TL sınırını aşan aktif büyüklüğü ile sigorta sektörünün, konuşu nema beklentilerine koşut kendisine faziletkâr nema potansiyelini koruduğunu kaydetti. Tafsilatlı, “Türkiye amacıyla makroekonomik görünümün, açıklık ahit çalkantılarına rağmen 2020’den henüz ateş parçası geçeceği senaryosu geçerliliğini koruyor. 2020 yılında daralan fakat 2021’birlikte baştan canlanmaya başlaması beklenen konuşu aktivite bile prim miktar ve gelirlerini destekleyeceğinin işaretlerini veriyor” diyerek konuştu.

‘KPMG Perspektifinden Sigorta Sektörüne Göz’ Raporu’ndan öne çıkan bazen başlıklar şöyle:

Toptan ölçekte salgının bile etkisiyle sektörün teknolojik cüretkâr süreci zorunluluğa dönüşmüş durumda. Şirketler, tıpkısı yandan eşi görülmemiş ayrımsız yılın sarsıntıları ile uğraş ederken gayrı yandan artan rekabet ve mütebeddil müşteri tercihlerine kadem uydurmaya çalışıyorlar.

Süreçlerin çevrimiçi dünyaya aktarılması ve rekabet gücünün sigortalananlara geçmesi fiyatlamalar üstünde üstelik rehavet oluşuyor. Hem salgın sürecinin arda etkileri hem mütezayit yatırım harcamaları hem de rekabet eksenindeki değiş, sektörün kârlılık görünümünün gelecek dönemlerde dalgalanmasına el açabilir.

Türkiye’de hayat dolu sinyaller var

Türkiye’de sigorta sektörü, 2020 yılında deli dolu toplamını 300 bilyon TL sınırının konusunda taşımayı başardı. İki yıl sıkışık yüzdelik 30’un üzerinde büyüyen sektörde esasen akıbet iki yılda bu ortalamanın üstünde büyüyen çizgi, hayat ve tekaütlük branşı oldu. Bu dönemde elementer (hayat dışı) şirketler yüzde 24, maltalık ve tekaütlük şirketleri yüzde 33, ikili sigorta şirketleri ise yüzde 39 oranında büyüdü.

Sektör 2020’dahi brüt prim üretimini ayrımsız önceki yıla göre yüzde 19 artırdı. Mecmu cirim 82,6 bilyon TL’ye ulaştı. Bu hacmin yüzde 83’ü (68,1 bilyon TL) sahn dışı branşlardan geldi.

2021 yılının küçük ay bakımından bakıldığında ise 16,7 bilyon TL’lik prim toplamının yüzdelik 86’sının avlu dışı branşlardan elde edildiği görülüyor.

Sektörün prim gelirlerinin yarısına yakınını oluşturan otomotiv pazarında tevessü sürse birlikte müstevli önlemleri prim üretimini kısıt potansiyelini koruyor. Aşılama sürecinin ilerlemesi ve hadise sayılarının azalması paralelinde hafiflemesi muhtemel kısıtlamalar bu görünümdeki yeryüzü kocaman değişken konumunda.

Sigorta devi Zurich’e 750 milyon dolarlık tazminat davası

Sigorta devi korsanlara 40 milyon kurtulmalık ödedi

Gidiş Geliş sigortasında 5 şişman kusurlu

 

Beklentiler, sektörün bu yılı açıklık gün çalkantılarına rağmen 2020’den elan dallı güllü geçireceği yönünde. 2020’üstelik daralan ancak 2021’üstelik baştan canlanmaya başlaması muhtemel soylu erki etkinlik dahi prim cirim ve gelirlerini destekleyeceğinin işaretlerini veriyor.

Sektörün tüketici davranışlarında kendini gösteren sorunları ise bitmeme ediyor. Çağ, asıl yerine namına tahsis edilebilecek gelirin azlığı cihetiyle potansiyelinin altında tıpkısı başarım sergiliyor. Sektörün çalışkan büyüklüğünün aceleci artmasına ve sponsor adımların atılmasına rağmen henüz tekmil edilecek haddinden fazla kat var.

İstihdam hacmi kavi

Kesim, 2019 yılında yaşadığı personel kaybını 2020 yılında telafi etti. Sayısal dönüşümün dokunduğu seçme sektörde olduğu kadar sigorta sektöründe üstelik istihdam artış hızı yavaşlamış olsa birlikte kısım büyüdükçe istihdam yaratmaya bitmeme edecek.

Tasarrufa BES dopingi

Türkiye’da ilk kez 17 sene geçmiş başlayan BES’te hacim, 2013’cilt bu yana fehamet desteği uygulaması ve 2017’dahi devreye alınan resen paydaşlık sistemi ile büyüyor.

Sistemdeki kesim sayısı 2020 böylelikle 8,3 milyon kişiye, izzet katkısı ile gelişigüzel hep kaynak miktarı ise 159,3 milyar TL’ye ulaştı.
Fon miktarı, 2021 Mart sonu itibarıyla 155,7 bilyon TL seviyesinde yatay seyrediyor.

Herkes, akıbet dönemde kıvrak benzeri farkındalık yaratmış olsa birlikte istek edilen murahhas büyüklüğü elan yakalanmadı. Burada ana mesail geçerliliğini koruyor: Hanehalkının tasarruf eğiliminin düşüklüğü, makroekonomik belirsizlikler kadar…

Katılım sigortacılığında tahaccüm dönemi

Katılma sigortacılığı, nema beklentisinin yüksek olduğu bir alan. 18 yaş altının birlikte BES sistemine katılabilmesiyle sigorta sistemi genişliyor. Katılma sigortacılığı bu genişlemeden besleniyor. Bu da üretilen prim tutarını artırıyor.

Getiri hassasiyeti zımnında daha ilk sigorta sistemine katılamamış kesimlerin varlığı sektörün bir gerçeği. Bu nedenle de paydaşlık sigortacılığı emek sisteminin bu kesime bereketli anlatılmasına ayrı tıpkısı ehemmiyet verilmesi konusu öne çıkıyor.

Katılma sigortacılığında 2020 yılı önce iki ayında 813 milyon TL olan prim üretimi, 2021 yılı aynı döneminde 917.2 milyon TL ile milyar sınırına yaklaşmış durumda. 2020 yılına bakarak prim üretiminde yüzde 12’lik değiş söz konusu.

Share: