SGK geçen sene 8,2 bilyon lira ‘rapor ödemesi’ yaptı

5510 dar Sosyal Sigortalar ve Genel Afiyet Sigortası Kanunu’na bakarak, hizmet akdiyle çalışanlar ile zat ad ve yerine çalışan sigortalılara SGK tarafından yetkilendirilmiş doktor veya afiyet kurullarından tatil raporu alınması şartıyla arızi aksiyon göremezlik ödeneği yapılıyor.

İstirahat raporları Kurumun e-Ivaz programıyla elektronik ortamda düzenlenip, ödemeler aynı cümle üzerinden sigortalının talebi alınmaksızın PTT Bank’a veya sigortalılar aracılığıyla SGK’yebildirilen banka hesaplarına gönderiliyor.

SGK, bu kapsamda sabık yıl çor, annelik, iş kazası ve patika hastalığı nedenleriyle yaşanan dirimlik kaybının telafisi amacıyla sigortalılara mecmu 8,2 bilyon lira civarında ifa yaptı.

Bu ödemenin, 600 milyon lirası gelişim kazası ve meslek hastalığı, 5,8 bilyon lirası çor ve 1,8 bilyon lirası dahi annelik kapsamındaki dinlenme sebebiyle yapıldı.

Tıpkı yılda 90 devir sigortalı tevessül etmek araç

Sigortalılara hastalık ve annelik hallerinde arızi hisse senedi göremezlik ödeneği ödenebilmesi amacıyla iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten eski aynı yılda 90 aktarılma gelişmemiş vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor.

Öz ad ve hesabına çalışan sigortalılara, aksiyon kazası yahut iz hastalığı evet dahi analık halinde geçici gelişim göremezlik ödeneği ödenebilmesi üzere ayrıca, umumi sağlık sigortası dahil prim ve prime ait seçme nev borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

Anneye, doğumdan ilk ve sonraki 8’er hafta veriliyor

İş kazası yahut meslek hastalığı cihetiyle gelişim göremezliğe uğrayan sigortalıya temas ahit amacıyla geçici aksiyon göremezlik ödeneği ödenirken, bakım akdiyle etkin sigortalılara çor cihetiyle hareket göremezliğe uğraması halinde iş göremezliğin üçüncü gününden koparmak için seçme bölüm üzere ifa yapılıyor.

Bakım akdiyle çalışanlar ile şeriklik ortakları dış tutmak amacıyla öz nam ve adına etkin sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önce ve ahir 8’er haftalık sürede, çokluk gebelik halinde ise doğumdan esbak 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı rastgele çevrim üzere eğreti aksiyon göremezlik ödeneği veriliyor.

Türkiye’de geçen sene 1 milyon 47 bin 975 çağa dünyaya geldi

 

Otomotiv fabrikalarında istihsal duracak iddiası

 

Türkiye’de seçme 10 konuttan 6’sı sarsıntı sigortalı

 

Share: