Şehirlerin isimleri nereden geliyor?

ADANA Adana’ yı kimlerin elbette kurdukları konusunda elde kesme bilgiler yoktur. Ancak, Bizans’ lı Etien’ in ilettiği bir söylenceye bakarak, Uranus’ un oğulları Adanos ve Saros, Tarsus’ la savaşarak burayı ele geçirmişler. Bunlardan Adanos kente ( Adana ) Saros’ta ırmağa (Seyhan) adını vermiş. ADIYAMAN Adıyaman önce zamanlarda, Piran Köyü’nün namına kuruluydu ve Perre adını taşıyordu. Daha sonraları Emeviler, buraya tıpkı kale yaptırdı. Kent de Mansur’un Kalesi anlamına gelen ”Hısn Mansur” adıyla anılmaya başlandı. Kent, 1. Yakınlarında bir zamanlar alınınca Türkler, buraya Adıyaman demeye başladılar. AFYONKARAHİSAR Afyon türkülerinde sıkça “Germen” sözcüğü mazbut. “Hisarın bedenleri çevirin gidenleri” Bu germen sözcüğünün Afyon türkülerinde sıkça yinelenmesi nedensiz değildir. Sakat adı Akroenos olan şehri Selçuklular teferruatlı süren benzeri kuşatmadan bilahare ele geçirdiler. “Hisar” abluka anlamına dirimsel. Acılarla elde edilen yere “Karahisar” dediler ve orada, kişmiri taşlardan tıpkısı kale kurdular. Onaltıncı yüzyılda bölgede afyon yetiştirilmeye başlayınca, Karahisar’ın başına bir de Afyon eklendi ve site “Afyonkarahisar” adını aldı. AĞRI İsmi sınırları içindeki “Ararat” dağından alır. Çokça bozuk çağlarda arz azılı bire bir akarsu baskınınına uğradı.(Nuh Tufanı) Nuh elçi hep canılardan bir çifti alarak aynı gemiye bindirdi. Gemi Cudi (İslam kaynaklarına bakarak) (Reaya kaynaklarına göre birlikte Ararat – Veca) dağına gecekondu. Ararat, önce aran sonraları üstelik Ağrı adını aldı. AKSARAY Selçuklu Sultanı İzzettin Kılıçarslan, şehirde cami, medrese, kümbetler ve balaban ve beyaz tıpkı saray yaptırdı. Şelir “Aksaray” adını işte bu parafin saraydan aldı. AMASYA Amasya şehrini müverrih Strabon’a bakarak Amazon karalı Amasis kurdu ve ona Amasis kenti anlamına mevrut “Amasesia” ismini verdi. ANKARA İslam kaynaklarında Ankara’nın adı Enguru namına mergup. Kimilerine göre Ankara sözü Acemce “Üzüm” anlamına gelen Engür’den, ya bile Yunanca’dahi Koruk anlamına mevrut”Aguirada’dan türemiştir. Bazılarına Hint-Avrupa dillerindeki “Katlamak” anlamına gelen Ank ya dahi Sankskritçe da; “Büklüm”, anlamına gelen ankaba’dan yahut Latince’den çengel anlamına mevrut uncus’dan türediği istikbal sürülmektedir. Frig dilinde Ank “arızalı, muğlak arazi anlamına sağlık.” Şehrin gayrı isimleri; Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare, Angera, Ancora, Ancora ve sonuç yerine Ankara şeklini almıştır. ANTALYA MÖ ll.ci yüzyılda Bergama karalı Attalos ll yoluyla kuruldu. Kent önceleri ismini kurucusundan aldı ve Attaleia adıyla anıldı. Daha sonraları bu insan Adalia, Antalia ve en üst Antalya şekline dönüştü. ARDAHAN Ardahan’ın kişioğlu babası ise Gürcülerdir. Ardahan adı Gürcüce Ardana’dan gelmektedir. ARTVİN İskitler marifetiyle kuruldu. Artvin sözü iskitçe’dir. AYDIN İlk kendisine Argoslar eliyle kuruldu. Rum beylerinden Aydınoğlu Mehmet komutan’den aldı. Görgülü, Mehmet hatır babasının ismidi BALIKESİR Şehrin adının sakat hisar anlamına gelen Paleokastio’dan türediği sanılmaktadır. El beyninde dolaşan bire bir söylentiye göre bile balı haddinden fazla anlamına gelir. Çünkü Küsur Arapça’da haddinden fazla anlamına gelmektedir BARTIN “PARTHENİA”dan Bartın’a dönüşen adın kaynağı “PARTHENİOS”dur. Bartın ırmağının antika çağdaki adı olan Parthenios; Palikarya mitolojisinde, OKENAUS’un çocuklarından birisi ve “Sular Tanrısı”dır. “Sular ilahı yahut Yüce cari su” anlamlarına dirimlik. Bir bambaşka anlamı dahi “Taze Kızoğlankız veya Zinde Kızlar üzere koro türküleri”… “Taze Bakire” ise, ilahe Athena’nın ayrımsız sıfatı. BATMAN Batman ismi Itidalli Çağdan beri kullanıla mevrut ve Batman Çayı ile bütünleşen aynı insanoğlu olarak karşımıza çıkmıştır. BAYBURT Eldeki kaynaklara bakarak kasabanın ortaçağdaki adı “Paypert” ya bile “Pepert” idi. Bayburt adı buradan gelmektedir. BİLECİK Bizanslılar döneminde burada Bilekoma adlı bir kale vardı. Osman as burayı alınca bu adı Bilecik namına adını verdi. BİNGÖL Buradaki bire bir haddinden fazla göllerden kontekst bu beşer namına verildi. BİTLİS Bazen tarihçilere göre, “Bageş” evet de “Pagiş” sözcüklerinden türemiştir. Kimilerine bakarak dahi Iri İskender’in komutanı “Lis” evet da “Badlis” burada benzeri kermen kurmuş. Bitlis sözcüğü bu komutanın isminden kaynaklanıyormuş. BOLU Başlangıçta Bithynion Romalılar döneminde ise Claudiopolis adı verildi. Türkler burayı alınca Claudiopolis sözcüğünü kısaltıp takkadak polis dediler. Elan sonradan bu birlikte el dilinde değişerek Bolu oldu. BURDUR Bozuk adı Askaniya’dır. İsmini yanı sıra müesses olduğu Burdur gölünden alır. BURSA Sakat çağlardaki Bitinya bölgesinin başkentidir. Buraya kurucusu Bitinya kralı Prusias’ın adı verildi. (MÖ:ll.yüzyıl) ÇANAKKALE Marmara ve Iye denizlerini birleştiren Geçit’daki site ve kasabaların yer büyüğü ve ülke merkezidir. Boğazın gün doğusu kıyısında ve genişlik daraç durumunda kurulmuştur. Burada denizini şekli tıpkısı tıpkı çanağı andırır. Bugünkü ismini buradan alır. ÇANKIRI İlkçağda “Gangra” kalesinin eteğinde kuruldu. İsmini Gangra kalesinden düz Çankırı’ya mail zamana kadar Çangırı ve Çenğiri deniliyordu. ÇORUM Rivayete göre Çoğurum kelimesinden türetilmiştir. Bu da bölgede bir zamanlar Rumların çoğunluğu oluşturmasından kaynaklanmaktadır. DENİZLİ Deniz-ili kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. İl bozuk Türkçe’dahi mutluluk, ülke anlamına sağlık. Yani bahir memleketi denilir.Bire Bir başka rivayete göre de kelimenin aslı hınzır-ili’dir. Bu da bölgede hınzır çokluğundan kaynaklanmaktadır. DİYARBAKIR Bakır ülkesi anlamına gelmektedir. Bu ismin kaynağı Yurt-ı Bekir’dir. Bekir’mağara memleketi anlamına gelir. Bunun nedeni birlikte Bekir b. Va’el ünlü Gündüz Feneri göçebe boyunun buraya yrleşmiş olmasından kaynaklanır. Diyarbakır’ın çarkıt adı Amid yahut Amed’dir. Gelen veya bizim anlamına dirimsel. Ata Korkut kitabında Amid’e Hamid da denilmiştir. DÜZCE Adının nereden geldiği konusunda değme ne bire bir kayda rastlanmamıştır. EDİRNE Romalılar döneminde imparator Hadrianus aracılığıyla kurulduğu amacıyla şehir “Hadrianopolis” dını alır. Hadrianus’un şehri anlamına mevrut bu sözcük, sonradan değşimlere uğrayarak Edirne halini aldı. ELAZIĞ 1834 yılında Mezra denilen yerde kuruldu.1862 yılında buraya o sıradaki halife Abdülaziz’mağara onuruna “Mamuretülaziz” adı verildi. Bu ismi tafsilatlı bulan ahali onu Elaziz kendisine kısalttı. 1937 yılında Elazığ’a çevrildi. ERZİNCAN Erzincan ovasından adını alır. Ezirgan diye ahali marifetiyle söylenir. Buranın bozuk adı Eriza’dır. ERZURUM Ardı Anadolu kelimesinden gelir. Yani Anadolu toprağı demektir. Değişik ayrımsız rivayete bakarak bile Selçuklular buraya Erzen-Anadolu demişlerdir. Erzen akdarı demektir. Kent o zamanlar ayrımsız hububat ambarı yerine kullanılmıştır. ESKİŞEHİR Eski adı Doylaion’dur. 1080 yılında Türkler burayı ele geçirdi. 1175 yılında burasını Bizans gabi aldı. Kılıçarslan bu şehri elan sonra dümbelek alınca, ona “Bizim sakat Şehrimiz” anlamına gelen Eski Site adını verdi. GAZİANTEP Şehrin sakat adı Ayıntab’dır. Lafız anlamı, pınarın gözü demektir. El bunu Antep kendisine değiştirmiştir. Umum Halas savaşında Fransızlara alın başarılı benzeri savaş verince 6 Küçük Ay 1921’üstelik çıkartılan bire bir yasayla Gazi ünvanı verildi. GİRESUN Şehrin nerede kurulduğu ve kimler marifetiyle iskan edildiği konusu tartışmalıdır. Bu çekinti M.Ö. 350 yıllarına ilişkin kaynaklarda da saha almaktadır. Coğrafyacı Strabon, Farnakia dediği şehrin; bugünkü Giresun kentinin olduğu yerde kurulduğu üzerinde durmuştur. Romalı dirayetli Arrien Farnakia’nın bozuk adının Kerasus olduğunu belirtmiş ve buranın Sinoplular aracılığıyla kurulduğunu yazmıştır. GÜMÜŞHANE Burada henüz başlangıçta gümüş madenleri olduğundan, bu şehre Gümüşhane denilmiştir. HAKKARİ Hakkari kelimesi Kürtçe’ den dilimize geçmiştir. Bu rivayete göre kelimenin özü “Kar-mağara” olup “Değme” önekini almıştır. Kürtçe’ bile “Kar-mağara”, “-ebilmek” manasına gelip, insanın dokunaklı yetirebilme durumunu anlatır. Zımnında “Hakkari” kelimesi “bütün cıvıl cıvıl, bütün edebilen” anlamı vardır. HATAY Avrupalılar Çin’in kuzeyine “Hıtay” derlerdi (Rusçada “Kitay”). “Hıtaylar” ismini taşıyan yarı göçkün Türk kabileleri 10. yüzyılda Mançurya’yı ve Çin’mağara kuzeyini engelleme etmişler ve burasının ismi “Hıtay” kalmıştı.Atatürk “Hıtaylar”ın Anadolu’ya üstelik mevrut olduklarına inanıyordu. “40 asırlık Türk yurdu” saydığı Antakya’evet Hatay ismini bu yüzden vermişti. IĞDIR Iğdır”ın adı; 24 Oğuz boyundan 21’ncisi aziz İç-Oğuzlar-Üç-Ok kolunun ve Oğuz Han”ın altı oğlundan biri olan Cengiz Alp”in yeryüzü balaban oğlu olan “Iğdır Beğ” den gelmektedir. Bu dal önceki başbuğu Iğdır Beğ”dir. Iğdır”ın lafız adına manası “gür, büyük, alp komutan, adlı ve eş” kabilinden anlamlara, Yazıcıoğlu ve Resid-Üd-Din”e göre ise “ongun, celil, bahadır” manalarına gelmektedir. ISPARTA Şişman İskender Kral olduktan bilahare (M.Ö. 356 – 323) Küçük Asya’nun Batısı Yunan egemenliği altına geçti. İskender öldükten sonraları da, henüz 36 sene bu bölge Atina’ya bağımlı kaldı.Bu yıllarda Mora yarımadasında yaşamakta olan Ispartalılarla, Atina Yunanlıları, Küçük Asya’nun Batısına barhana etmeye başladılar. Mora Yarımadası Ispartalılarından büyükçe bire bir ansambl geldi; Isparta Kenti’ne yerleşti. Kente dahi zat ülkelerinin ISPARTA adını verdiler. İSTANBUL MÖ. 658 yılında Megara kralı Byzas tarafından kurulduğundan bu şehre kurucusundan kontekst Bizantion adı verilmiştir. Roma imparatoro Marcus Avrelius döneminde imparatorun manevi babasının adıyla “Antion” yerine anıldı. Bizans İmparatoru Konstantin bu şehri baştan kurunca buraya özlük adını verdi. Şehre “Konstantin veya Konstanpolis” adı verildi. Araplar “Kostantiniye, Romalılar Konstantinopolis” demişlerdir. Henüz sonradan bu ismin kısaltılmış şekli olan “Stin-polis güçleri” deyimi kullanıldı. İşte İstanbul bu “Stin-Polis Güçleri” şehrinden türetildi. Türkler burayı alınca Dindar kent anlamında “İslambol” adını verdiler. Ancak elan sonradan İstanbul kendisine değiştirildi. İZMİR Şehrin anne adı “Smyrna”dır. İzmir kelimesi smyrna’nın umum arasındaki kullanış şeklidir. Homeros destanlarında bu kent ismini Kıbrıs Kralı Kinyras’ın kızı Smyra’dan alır ve tanrıça Artemis İzmirli’dir. Kimi kaynaklara bakarak üstelik, İzmir şehrini önceki kuran Hititler değil, Amazonlar’dır. (Hititler üstelik buraya Navlühun adını vermişlerdir. KAHRAMANMARAŞ Esas adı Markasi’dir. Ahali dilinde Maraş namına değişmiştir. Kurtuluş savaşında Fransızlara alın şehirlerini kahramanca savunduklarından sedir eliyle ll Gücük Ay 1922’de yiğit ünvanı verildi. KARABÜK Karabük ayrımsız Cumhuriyet şehridir. Safranbolu ilçesinin tıpkısı köyü olan Öğlebeli’nin 13 evlik mahallesi olan Karabük, 1935 yılında Ankara-Zonguldak demiryolunun açılmasıyla bugünkü istasyonun olduğu yere benzeri isim verilmesi gerektiğinde 13 hanelik Karabük mahallesi istasyonu adı verilmiştir. KARAMAN İlk ismi Laranda’dır. Selçuklu ve Osmanlılarda ki ismi Larende idi. Karamanoğullarının başkenti olduğundan buraya henüz sonraları Karaman adı verildi. KARS MÖ: 130-127 yılında buraya yerleşen Karsak oymağından çevre şehre kars adı verilmiştir. Kars kelimesinin anlamı ise deve evet bile koyun yününden yapılan giysi veya şal kuşağı anlamına dirimlik. KASTAMONU Şehrin eski adı “Tumana”dır. Buraya daha bilahare Gas-Gas isimli tıpkı millet yerleşti. İşte Kastamonu Gas ve Don’ın birleşmesinden meydana gelmiştir. KAYSERİ Romalılar Mazaka adlı şehri alınca buraya Kaysarea adını verdiler. Yani İmparator şehri anlamına gelir. Daha sonraları Kayseri kendisine ahali ortada yayıldı KIRIKKALE Kırıkköyü ile kentin merkezinde kâin Kaletepe’nin kısaltılarak birleştirilmesinden ortaya çıktığı söylenir. Bu ismin ahali eliyle yakıştırıldığı kanaati enli olmakla beraber bölgenin ismi Osmanlı belgelik belgelerinde “Kırıkkal” şeklinde geçmektedir. Akıncıların hareketli ettiğini duyan bizans kale komutanı, bütün barut komple fıçıları mağlubiyete düştüklerinde havaya uçurulmasını emreder, sahi düşündüğü gibide tamam ve fıçılarla alay malay herşey yerle bire bir olur.şehrin ismi Şehitlerin kahramanlıklarını ve kimliklerini rapor etmektedir. KIRKLARELİ Kırklareli ismi, toprakları bünyemize katan 40 savaşçıdan sağlık, gayrı adları deliler veya akıncılar olarak tanıdık bu savaşçılar kaleyi ele geçirirler fakat, buradan kurtulamayacağını önceden bilici bizanslıların dolgun intaharı ile onlarda bu topraklarda hayatını kaybeder. KIRŞEHİR Kır ve Site kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur. KİLİS Kilis adı Yukarı Mezopotamya da Pellada Cyrrhus denen bir site ile aynı adı taşıdığı ve Osmanlı kaynaklarında Kilis kalesi namına geçtiği görülmektedir. Bu sözcüğün okunuşu “Kiris” olup “Kilis” sözcüğüne fonetiği bakımından büyük paralellik göstermektedir. Grant Dictionier’dahi Cyrrhus’u “Kiris” anlamı dahi “Kibar” yerine yazmaktadır. Şişman olasılıkla 8. yy. de bölgeye mevrut Türkmenler tarafından Kiris, Kilis diye söylenmiş ve bugünkü yeri Kilis adına isimlendirilmiştir. KOCAELİ Orhan gazi döneminde bu bölgeyi feth eden Akçakoca isimli komutandan âlem buraya Kocaeli denildi. KONYA İsa’dan önce 47-50 ve 53 yıllarında Hıristiyan azizlerinden St. Paul burayı görüşme etti ve kent kebir bir dinsel minval yerine gelişti. Bu nedenle Hıristiyanlar ona, “İsa’nın tasviri” anlamına mevrut “ikonyum” adını verdiler. Abbasiler burayı alınca “Kuniye’ye” çevirdiler. Türkler bu ismi Konya yerine değiştirdi. KÜTAHYA Frigler buraya “Katyasiyum yahut Katiation” adını vermişlerdir. Elan bilahare dolay halkı buraya Kütahya demiştir. MALATYA Hititler döneminde buranın adı “Meliddu”dur. El eliyle Malatya olarak değişmiştir. MANİSA Yunanca Magnesya’dan gelmiştir. Türkler burayı alınca Manisa adına şehrin ismini değiştirdiler. MARDİN Mardin adı Süryanice’bile Marde’den geldiği rivayet edilir. Romalılar “Maride” Araplar ise “Mardin” adını vermişlerdir. Farklı aynı söylenti bakarak ise Kürtçedeki Mer-kült yani koca, alp –gidermek kelimesinden geldiği söylenmiştir. MERSİN Sazak’e Mersin Ağacı denilmesinin sebebi güncel Mersin Ağacı Şehrinin rast bir vakitler MERSİNLİ adında aynı el varmış. Bu aşiret Türkistan’dan mevrut aşiretlerdenmiş. MERSİN adı ile Küçük Asya’dahi henüz yedi, sekiz pasaj karye vardır kim, MERSİN adı bu Mersin adındaki Türk Oymağının yerine bakarak konmuştur. MUĞLA Çarkıt adı “Mobolla”’dır. Türkler buraya henüz sonra Muğla demişlerdir. MUŞ Aynı rivayete göre süryanice’deki suyu artağan anlamına glene Muşa’dan değişik benzeri rivayete bakarak ise Şehrin kurucusu “Muşet’den gelmiştir NEVŞEHİR Onsekizinci yüzyıla kadar şehir benzeri köydü ve adı “Muşkara” idi. Henüz sonradan Nevşehirli Damat İbrahim Ciddi köyünü geliştirdi ve eskimemiş şehir anlamında Nevşehir adını verdi. NİĞDE İlkçağda bölgede Nagdoslular adlı tıpkısı ulus yaşadığından bu şehre isimlerini vermişler. Zenci kaynakları şehre “Nekide veya Nikde” demişlerdir. Halk ise şehre Niğde adını vermiştir. KALABA Sakat adı “Kotyora”dır. Halk aracılığıyla bu benibeşer değişikliğe uğramıştır. OSMANİYE Osmaniye’nin adı ayrımlı aynı kaynaktan Arapça Otman’dan gelmektedir RİZE Kafkas asıllı bire bir lügat olduğu sanılmaktadır. SAKARYA Adını sınırları içinden sabık Sakarya nehrinden alır. SAMSUN Eski adı “Amisos”dur. Samsun ismi bu kelimenin umum arasından değiştirilmesidir. SİİRT Siirt adının Keldani aslından geldiği ve şehir anlamına geldiği söylenir. Değişik tıpkı ravayete göre ise Anif kelimesinin bozulmuş şeklidir. SİNOP Sinop ismi Sinope isimli bir Yunan Tanrıçasından doğru gelmektedir. Şehrin eski ismide Sinope dir. SİVAS Bu devir mergup Sivas isminin kaynağı hakkında ise değişik görüşler bulunmaktadır. Bunların içinden ‘Sebaste’ Sebasteia çarkıt yunancada (Augustus Şehri) ismi, Pontus kralı Polemon’un hanımı Pitodoris vasıtasıyla verilmiştir. Romalılar, Pont Krallığını egemenlikleri altına aldıkları antlaşma şehrin yönetimini Pont Krallığı’nda bırakmışlardı. Pont Kralının hanımı ise, Roma Kralı Augustus’un sevgisini kısaltmak ve ona bire bir minnet ve görelik ifadesi başlamak için Yunanca’de Ogüst şehri anlamına mevrut “Sebaste” adını verdiği sanılmaktadır. Sebaste’nin gittikçe “Sivas”a dönüştüğü ileri sürülmektedir. Yine ayrıksı ayrımsız düşünüm üstelik, bugün “Sivas” kendisine geçer ismin “Sipas”fecir geldiğidir. Şehrin ilk kurulduğu dönemlerde, bugünkü şehrin merkezinin bulunduğu yerde balaban çınar ağaçlarının altında üç sayı akarsu gözesi (Kaynağı) bulunmaktadır. Bu gözelerden benzeri tanesi “Allah’a Şükür”ü ikincisi “ana ve babaya çekinmek”yı, üçüncüsü dahi “Küçüklere bağlılaşım”yi entrika eder. Bu bölgede zinde insanlar, gittikçe bu özelliklerini koruyamayıp yitirince, bu üç hücre dahi kurur. Şehrin isminin bile “üç göze” anlamına gelen “Sipas”fecir kaynaklandığı ve yavaş yavaş zaman kullandığımız “Sivas”a dönüştüğü gelecek sürülmektedir. ŞANLIURFA Çarkıt adı “Orhoe yahut Orhai”dir. Dah sonra Araplar eliyle “R”evet çevrilmiştir. Aynı diğer rivayete bakarak ise Kürtçeden gelmekte olup R yani ruz demektir. Kent Babil hükümdarı Ramis-Nemrut aracılığıyla kuruldu. ŞIRNAK Şırnak, Nuh’un Gemisi kalıntılarının olduğu öne sürülen Cudi Dağı’nın Kuzeyinde Şehr-i Nuh adıyla kurulmuş, ilkin Şerneh, elan ahir yıllarda ise Şırnak adını almıştır. TEKİRDAĞ Adını, ağız süresince uzanan Tekirdağlarından almıştır. TOKAT Bozuk adı “Komana Pontika”idi. Tokat adının Pontika adının umum arasından değişmiş şeklidir. TRABZON “Trapezus” sözcüğünden sağlık. Anlamı sevinçli’dir. TUNCELİ Burada bazen maden yataklarının bulunmasından ufuk şehre Tunceli adı verilmiştir. Yani tunçülkesi demektir. ÇELTEK Bala yahut tendürüst adının el dilinden söylenişidir. Kâh rivayetlere bakarak ise yardimci (ayınla söylenişi) kelimesinin aşık kelimesinden geldiği söylenmiştir. VAN Van’ı Asur kraliçesi Semiramis kurdu. Bundan çevre şehre “Şahmirankent” adı verildi. Daha sonradan Persler döneminde buraya Van adında aynı vali geldi ve şehri bayındır kuzuluk getirdiğinden şehre onun adı verildi. YALOVA Yalova’nın adının nereden geldiğine dair değişik iddialar ortaya atılsa birlikte sunma haddinden fazla kabul göreni Osmanlı döneminde Çiftlikköy ilçesinden başlayıp Termal ve Çınarcık ilçelerini içine kayran bölgeye sunulan “Yalakabad” adından geldiği. Yalakabad’ın arkası sıra buranın Yali Ovası kendisine anıldığı, cumhuriyetin ilanından vefatına kadar sık sık Yalova’ya gelen Celil Önder Atatürk’ün burada yazdığı mektupları sıra attıktan bilahare Yali Ovası yazıp imzaladığı belgelenmiş. Türkçe’ye Rumca’dan Yaka kendisine geçen yali ve virajsız kelimelerinin birleşerek Yalova kendisine kaldığı sanılıyor.Yalova’bile “Katırlı” beldesinin adı Esenköy, evvelden mahbes bulunduğundan yıllarca “Zindan” namına mezkûr Teşvikiye beldesine merbut mahallenin ismi ise Üst Teşvikiye namına değiştirildi. YOZGAT Yozgat isminin kaynağına ilgilendiren değişik söylentiler vardır. yozgat sürü veya mera şehir anlamına sağlık. bozok yaylası vaktiyle beri hayvancılığın gelişmesinde şanlı meydan tutmuştur.Yozkent, sürüleri verimli olan site anlamına gelmektedir. daha sonra bu ismin yozgat yerine değişikliğe uğradığı müstakbel sürülmektedir. ZONGULDAK Kent merkezinin Üzülmez Deresi’nin dudak kısmında yer alması ve derenin ilk çağda “Sandra” adıyla anılması, burada kurulan yerleşmenin birlikte “Sandaraca” adını taşıması zımnında, yavaş yavaş bu adın Zonguldak’a dönüştüğünü savlamaktadır.

Share: