SEDDK’dan 2022 için azamet destekli tarım sigortaları tarifesi

Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Düzenleme ve Fal Kurumu’nun (SEDDK), 2022 Yılı Devlet Destekli Ekincilik Sigortaları Umumi Şartlar ile Tanıtmalık Talimatları yayınlandı. Konuya ait Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamaya göre, 4931 Az Reisicumhur Kararına İstinaden, 2022 Yılı Şevket Destekli Tarım Sigortaları Umumi Şartlar ile Prospektüs Talimatları, Sigortacılık ve Hususi Tekaütlük Düzenleme ve Fal Kurumu (SEDDK) aracılığıyla yayınlandı. Bakir uygulamalar, 1 Familya 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Bu kapsamda, Bitkisel Nişane Sigortası’nda, dolu paket risklerinin toprak kayması riski dünya görünmek üzere bağışıklık oranı yüzde 8, baş başa sigorta oranı yüzdelik 0 olacak şekilde standart kuzuluk getirildi. Hamam hava zararı ile yağmur risklerinin muafiyet oranı yüzde 8, yanında sigorta oranı yüzde 30 olacak şekilde standart arkaç getirildi.

Fide ve yapraklanma döneminde don riskinin baştan teşrinievvel dikime bozukluk olacak şekilde meydana getirdiği zararlar, şeker pancarı, çerezlik bilgisiz, domates, biber ve patlıcan ürünlerinde ilk defa şümul alındı.

Komple Zehir ve Bindi (telli terbiye) Sistemlerinde kayıt çarpması ve komple ağırlığı riskleri için bağışıklık oranı yüzde 10’dan yüzdelik 8’e; altıntop, limon, mandalina, portakal, üzüm (sofralık), üzüm (kurutmalık), üzüm (şaraplık) ürünlerinde isıdam gelgel zararı riski üzere muafiyet oranı yüzdelik 10’dan yüzde 8’e; sarıerik ürünü için don riski bile sigorta oranı yüzdelik 40’dan, yüzde 35’e indirildi. Iğ ve cehre (sertifikalı tohumluk) ürünlerinde baran riski amacıyla bile sigorta oranı kaldırıldı.

Komple ağı ve örtü ile bindi telli edep sistemlerinde kar ağırlığı teminatı tazammun alındı. Yağız, çekicilik ve deniz taşıtlarının çarpması riski, komple paket risklerine yürek edildi. Akarca buğdayı, sertifikalı tohumluk bamya, limonotu, altınotu ürünleri teminat kapsamına alındı. Komple riski prospektüs fiyatında buğdayda yüzdelik 5 iskonto sağlandı.

Ağaç-dikme sigortasında, sonuç fidanı ve demet fidanı ürünlerinde tuman riski güvence kapsamına makbuz. Bati Tünel Sigortası’nda, mahmul ve doludan kaynaklanan kalite kaybı riskleri amacıyla meri yüzde 10 iskonto yüzdelik 20’ye yükseltildi.

Eşik mahsul oranı yüzdelik 70’den yüzdelik 80’e yükseldi

Köy Bazlı Susuzluk Mahsul Sigortası’nda, 2022 yılına hususi ululuk destek oranı yüzde 60’dan yüzdelik 70’e yükseltildi. Esasen 2022 yılına hususi yerine, eşik ürün oranı, yüzdelik 70’den yüzde 80’e yükseltildi.

Limon Bahçesi Sigortası’nda, limonluk dışında kâin, seraya bitişik ve seranın akıllıca unsuru sayılabilecek, sabitliği ve koruması sağlanmış araba, tesisat, takım ve beceri donanımlar inanca kapsamına alındı. Antrparantez, plastik örtüler için güvence kapsamında tıpkısı riskin gerçekleşmesi halinde 250 liralık “Çarliston Marka Tamirat Masrafı” tazammun alındı.

Büyükbaş Efsanevi Yaşam Güvencesi’nda, süt sığırları degaje şümullü ve besi sığırları degaje ve sıkı şümullü tanıtmalık fiyatlarında, hırsızlık teminatı tanıtmalık fiyatında yüzdelik 16 iskonto yapıldı. Küçükbaş Efsanevi Yaşam Güvencesi’nda, serbest-ensiz kapsamlı prospektüs fiyatlarında ve hırsızlık teminatı prospektüs fiyatında yüzdelik 16 iskonto yapıldı. Çocuk atma teminatı kaldırıldı. Baş Başa sigorta oranı, yüzdelik 10’dan yüzde 5’e düşürüldü. Bu ayrım ile üreticiler, daha fazla hasar ödemesi alabilecek arkaç mevrut oldu.

Su Ürünleri Hayat Sigortası’nın tanıtmalık fiyatlarında, yüzde 12 tenzilat yapıldı. Arıcılık Sigortası’nda, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) mukayyet plakalı esmer kovanları inanca kapsamına alındı. Sigortaya akseptans şartlarından biri olan bildirme birkaç 30 kovan şartı kaldırıldı.

Ayrıca, cemi teminatlarda müşterek sigorta oranı, hafif plastik unsuru için yüzde 10’a düşürülerek ölçün arkaç getirildi. Nişane unsuru üzere mahmul, fırtına, dominant ve feyezan risklerinde yüzde 5 tenzilat yapıldı. Bilcümle branşlarda, yüzdelik 40 ve üzerindeki özürlü üreticilere yüzde 5 iskonto imkanı dahi sunuldu.

SEDDK’dan kefalet senetlerine ilişik izah

 

SEDDK: BES’e bindi artarak bitmeme edecek

 

Share: