SEDDK: Mecburi trafik sigortasında teminatlar %100 oranında artırıldı

Sigortacılık ve Hususi Tekaütlük Aranjman ve Denetleme Kurumu (SEDDK) 17 Mayıs 2022 günlü Resmi Ceride’birlikte yayınlanan Karayolları Motorlu Araçlar Mecburi Mali Takı Sigortasında Tanıtmalık Aplikasyon Esasları Üzerine Yönetmelikte başkalık yapılmasına dair yönetmeliğe açıklık getirdi. SEDDK’dan yapılan açıklamada, gerçekleşen düzenleme ile dil rayiç değerleri ve hasar maliyetlerinde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak mecburi trafik sigortası asgari teminat limitlerinin 2 katına çıkarıldığının şeş çizilerek, mecburi trafik sigorta sisteminin sürdürülebilirliğini teminen azami primlerde birlikte revizyona gidildiği anlatım edildi.

SEDDK açıklamasında, yapılan talimatname değişikliği ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, mecburi trafik sigortaları kapsamında karşılanan maddi zararlar amacıyla muteber vasıta başına uygulanan güvence limiti 50.000 TL’den 100.000 TL’ye, kaymakamlık başına makbul güvence limiti ise 100.000 TL’den 200.000 TL’ye yükseltildiğine özen çekildi. 

SEDDK açıklamasında şu ifadelere meydan verildi: “Yapılan teminat artışı ile alay malay, afiyet giderleri ile sakatlanma ve ahiret yolculuğu inanca limitleri ise 500.000 TL’den 1 milyon TL’ye yükseltildi. Sigorta koruması 2 katına çıkarılarak trafik kazalarında uymazlık gören hak sahiplerine daha serbest tıpkı teminat sağlanacaktır.”

“Maksimum primlerde revizyon yapıldı”

“Sigorta garanti limitlerinin 2 katına çıkarılmasına mecbur olarak, sigorta şirketleri aracılığıyla zorunlu gidiş geliş sigortaları teminat kapsamı içerisinde ödenen hasarları karşılayacak düzeyde primlerin öğrenim edilmesine yönelik aktüeryal dengenin oluşturulabilmesi ve nihayetinde mecburi gidiş geliş sigorta sisteminin sürdürülebilirliğini teminen maksimum primlerde birlikte revizyona gidildi.”

“İklim değişikliğine alın savaş kapsamında azimli adımlar atıyoruz”

“Araçların benzer olan yeryüzü gani teknolojiye ve yer düşük karbondioksit emisyon değerlerine ehil olmaları ister belde ve sağlığın korunması açısından gerekse sürdürülebilirliğin yöre planda olduğu ve çevresel etkilerin dikkate alındığı bir iktisadi yapıya geçiş bakımından ehemmiyet yer ediyor. Buradan hareketle, SEDDK yerine düşük veya sıfır emisyonlu araçların zorunlu trafik sigortası fiyatlaması aşamasında artı bire bir inhilal yaparak bu araçların kullanımının prim indirimi marifetiyle isteklendirme edilmesini hedefliyoruz. Bu amaçla yönetmelikle yapılan düzenleme ile araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine bakarak iskonto veya artırım aplikasyon yetkisi %20’ye yükseltildi. Konuya ilgili maharet çalışmaların tamamlanmasının akabinde ise tart değerleri bağan olan bazen araçlara prim indirimi uygulamasına başlanacaktır.”

Gidiş Geliş sigortasında yüzdelik 25 çoğalma

SEDDK: Nükleer Sigorta Havuzu kuruluyor

SEDDK’dan 2022 üzere ihtişam destekli tarım sigortaları tarifesi

Share: