Salgın sonrası altına temenni arttı

ING Türkiye, Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın 2020 yılı önce çeyrek altın sonuçları ile gelişigüzel, Nisan ayında güneş tacı virüs salgınının masraf ve tasarrufa etkisini üstelik ölçümledi. İlk çeyrek altın sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği oranı vabeste bire bir artışla yüzdelik 13,4 olurken tasarruf araçları tercihindeki sunma dikkat albenili değişimlerden biri altında yaşandı. Sistem içi ve hep dışı zer tercihi toplamda yüzde 30’a ulaşarak güzeşte çeyreğe bakarak yüzde 6 arttı ve 2014 yılından bu yana sunma yüksek seviyeye ulaştı. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Umum Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Yekpare dünyanın içinden geçtiği pres bir dönemde reis artırım bankası olma hedefiyle müşterilerimizin tasarruf eğilimlerini desteklemeye ve mevki ekonomisine ulama sunmaya bitmeme edeceğiz” dedi.

ING Türkiye, Türkiye’nin Artırım Eğilimleri Araştırması’nın 2020 yılı geçmiş çeyrek altın sonuçları ile alay malay, Nisan ayında korona virüs salgınının gider ve tasarrufa etkisini de ölçümledi. İlk çeyrek altın sonuçlarına göre, artırım sahipliği oranı sadık aynı artışla yüzde 13,4 olurken artırım araçları tercihindeki en dikkat gururlu değişimlerden biri altında yaşandı. Bütün içi ve tümce dışı zer tercihi toplamda yüzdelik 30’a ulaşarak güzeşte çeyreğe göre yüzdelik 6 arttı ve 2014 yılından bu yana yer efdal seviyeye ulaştı. ING Türkiye Ferdî Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Bilcümle dünyanın içinden geçtiği el bire bir dönemde önder tasarruf bankası olma hedefiyle müşterilerimizin tasarruf eğilimlerini desteklemeye ve devlet ekonomisine ulama sunmaya bitmeme edeceğiz” dedi.

ING Türkiye, Türkiye’üstelik kentsel yerleşme bölgelerinde zihayat mehabetli bireylerin artırım eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS hareket birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın (TTEA) 2020 yılı bir numara çeyrek altın sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde, artırım sahipliği oranı geçmiş çeyreğe göre yüzdelik 0,4 artarak yüzde 13,4’e yükseldi fakat sabık sene bir döneme bakarak yüzde 0,8 geriledi.

İlk çeyrekte, mail gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı aynı esbak çeyreğe bakarak 6,2 puanlık düşüşle yüzdelik 29,2’ye geriledi. Farklı yandan, bu kitlenin ortamında gelecek üç kamer içerisinde artırım yapmayı hedefleyenlerin oranı, geçen çeyreğe göre üç puanlık artışla yüzdelik 16’ya yükseldi.

Altına yöneliş gözlemlendi

Bu dönemde tasarruf araçları tercihindeki yeryüzü ilgi çekici değişimlerden biri, ‘yastık altı değerli ve nakit’ tercihinin 7 fakül yükseliş ile yüzde 24’e erişmesi oldu. Tasarruf araçları tercihinde yastık altı altının payı yüzdelik 14 yerine 2017 yılının ikinci çeyreğinden bu yana arz yüksek orana ulaştı.

Dizge içi kızıl ise artırım aracı tercihinde yüzde 16’lık benzeri pay ile 2018 sonundan beri yükseliş trendini sürdürüyor. Hep içi ve dışı değerli tercihi toplamda yüzdelik 30’a ulaşarak sabık çeyreğe göre yüzde 6 çoğalma gösterdi ve 2014 yılından bu yana yer faziletli orana ulaştı.

Salgın ile birlikte harcamalar besin-market ve faturada yoğunlaştı

Güneş Tacı virüs salgınının tasarruf ve gider davranışlarına etkisini sezmek üzere Nisan ayında yapılan ilişik çalışmada üstelik çarpıcı sonuçlar ortaya daha çok.

Buna bakarak, katılımcıların yüzde 58’i azık-market, yüzde 56’sı fatura giderlerinde artım yaşadı. Bunu yüzdelik 38 ile sağlık harcamaları, yüzdelik 36 ile telekomünikasyon izledi. E-ticaret hizmetleri ile sayısal film-saz aboneliklerinde dahi yüzde 25’lik çoğalma görüldü. Harcamalarda arz nazik düşüş yüzdelik 79 ile seyahatte olurken bunu sırasıyla restoranda yeme içme, erişim, konaklama, giyim/aksesuar ve akaryakıt kategorileri izlem etti.

Müstevli sonrası artırım yapabilenler zer yerine yöneldi

Bu dönemde birlikte evvel çeyrekte başlayan altına yöneliş sürdü ve güneş tacı virüs salgını ile birlikte artırım sahiplerinin yüzdelik 16’sı kızıl hesabı tasarruflarının arttığını belirtti.

Önümüzdeki ayrımsız yıl için artırım beklentileri sorulduğunda ise sıralamada evvel sırada meydan düzlük ittifak yüzde 41 ile “Tasarruf yapmayacağım” diyenler oldu. Bunu yüzdelik 22 ile “daha çok tasarruf yapacağım” diyenler ve yüzde 20 ile “Tıpkısı miktarda tasarruf yapacağım” diyenler izledi.

Alper Gökgöz: “Artırım alışkanlığını destekleyen adımlar atmaya bitmeme edeceğiz”

TTEA 2020 yılı evvel çeyrek altın sonuçları ile korona virüsün etkilerinin ölçümlendiği araştırmayı değerlendiren ING Türkiye Ferdî Bankacılık Umum Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Salgına rağmen tasarruf etmeyi sürdürenlerin yanında tasarruf etmeye başlayan bir kavil olduğunu görüyoruz. Bu kapsam bize tasarruf alışkanlığını desteklemenin önemini ve gerekliliğini gösteriyor. Tam dünyanın içinden geçtiği zor bire bir dönemde Türkiye’nin önder artırım bankası olma hedefiyle müşterilerimize artırım ederken idrak sağlayabilecekleri envestisman araçları sunmaya ve bu şekilde mevki ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Araştırma Künyesi: Tasarruf Eğilimleri Araştırması 2020 birinci çeyrek sonuçları, NUTS2 bölgelerinde seçilen 26 ilde, 2400 kişi ile bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemi (CATI) ile yapılan anketin sonuçlarıdır. Türkiye’deki 18 gözyaşı üst bireyleri izhar etmek için yaş, seks, say durumu ve iz taharri kotası olarak uygulanmıştır. Güneş Tacı virüs Dönemi’nde Harcama ve Tasarruf
Alışkanlıkları Araştırması April ayında Artırım Eğilimleri Araştırması’na mülhak kendisine benzeri örneklem profilinde 417 yaşama ile görüşülerek raporlanmıştır.

Share: