Resmi Gazete’de duyuruldu: İzin ve lisansları iptal edilecek

Mekân ve Kentçilik Bakanlığı aracılığıyla hazırlanan, “Mekân İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Başkalık Yapılmasına Dair Talimatname” Resmi Gazete’da yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, çevresel etkileri olan cıvıltı ve işletmeler amacıyla totaliter yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kontrolü için çevre izin ve lisans belgesi verilmesine ilgilendiren asıllar ve esaslar düzenlendi.

Mankafa üstünlük tesislerine  “yer lisansı” alma şartı getirildi

Yönetmelikte vadi düzlük kasaba lisans konularıyla ilişkili sabık hafta “Atılmış Yöre İşlem ve Ferasetsiz Yarar Tesislerinin Umumi Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin” yürürlüğe girmesi ile uygulamada ara yaşanmaması amacıyla cevaz lisans yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Ayrım kapsamında ilişik listelerdeki canlılık türleri, terminolojileri, sınır ve eşik değerleri güncellendi.

Buna göre, Kazı Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında saha düzlük yapım ve döküntü atıkları ansız avantaj tesislerine, Mekân İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “kasaba lisansı” kabul etme şartı getirildi.

Kasten yangın çıkardığı tayin edilirse belgeleri halel olacak

Ayrıca Yer İzin ve Lisans Yönetmeliği’ne tabi tesislerden bile toprak müdürlüklerine yapacakları agreman başvuru aşamasında, Akim Atılmış Yönetmeliği’ndeki yükümlülüklerini adına getirmesi istenecek.

Yönetmeliğe, son dönemde sık sık karşılaşılan et kafalı tahavvül tesislerinde meydana mevrut yangınlara ilgilendiren ahkâm dahi eklendi.

Bu kapsamda kalın kafalı inkılap tesislerinde sâdır yangınlara ilgili soruşturma ve raporlarda yangının işletmeci marifetiyle düşünülerek çıkarıldığının tespiti yerinde müsaade ve lisans belgeleri tahrip edilecek. Bu işletmeler, 3 yıl süreyle esasen kasaba izin ve lisans başvurusunda bulunamayacak.

Share: