Portföy devlerinden kritik öneriler

Türkiye’birlikte 2012 yılında değer düzeyi sunma erdemli kesim 113.1 fihrist değeri ile İstanbul (TR10), yeryüzü düşük bölgesi ise 94.4 ile Siirt, Batman, Mardin, Şırnak illerinden oluşan TRC3 bölgesi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi verilerini açıkladı. Araştırı için verilen bilgilere bakarak Lehçe Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) 2012 çalışması; Türkiye’nin mütenevvi bölgelerinde Türk lirasının mübayaa gücündeki farklılıkların belirlenmesine müteveccih gerçekleştirildi. Bu konuda yapılan ikinci emek niteliğinde. İlk himmet 2008 yılında yapılmıştı. 4 yıllık aranın peşi sıra 2012 yılında aynı himmet tekrarlandı. Çalışmada, ayrıntılı olarak tanımlanmış ortak bire bir mülk ve bakım sepetinden hareketle lehçe düzeyde satınalma gücü paritesi değerleri temelinde kıymet düzeyleri elde edildi. Değer Düzeyi Endeksi (FDE), değişik iskân yerlerinin denk düzeylerinin karşılaştırılmasına imkân sağlayan aynı formül. İstatistiki Toprak Birimleri Sınıflaması (İBBS), Düzem 2’ye göre hesaplanmış olan endeksler Türkiye’nin muhtelif bölgelerinde TL’nin satın alma gücündeki farklılıkları yansıtıyor. Ayrımsız bölgenin Karşılık Düzeyi Endeksi, 100’den iri ise bu bölge Türkiye ortalamasına bakarak “fiyatlı”, 100’den hoşur ise bu nahiye Türkiye ortalamasına göre “kötümser” yerine ifade edildi.
Endeksler, Türkiye ortalaması 100 olacak şekilde hesaplanan lehçe karşılık düzeylerini gösterdi. Sair tıpkısı ifadeyle, Türkiye genelinde 100 TL karşılığı satın alınan belli başlı tıpkısı mülk ve bakım sepetinin türlü bölgelerdeki TL cinsinden bey tutarlarının göstergesi.
Türkiye’nin 2012 yılı sonuçlarına göre Bedel Düzeyi Endeksi yer efdal bölgesi 113.1 ile İstanbul (TR10 Bölgesi), en düşük bölgesi ise 94.4 ile Siirt, Batman, Mardin, Şırnak illerinden oluşan TRC3 bölgesi oldu. Bu değerler, İstanbul’un Türkiye ortalamasına göre yüzde 13.1, Siirt, Batman, Mardin, Şırnak’a göre ise yüzdelik 19.8 elan pahalı olduğu anlamına geliyor.
GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKTE YERYÜZÜ PAHALI İSTANBUL
Besin ve alkolsüz içecekler anne grubunda arz faziletkâr Bedel Düzeyi Endeksi 108 ile İstanbul’bile gerçekleşti. Bir asıl kol üzere Kıymet Düzeyi Endeksi sunu düşük olan mıntıka 94.7 ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerini kapsayan TRC1 oldu.
ULAŞTIRMA ESAS GRUBUNDA ARZ PAHALI MINTIKA ANKARA
Iblağ esas grubunda sunu faziletkâr Bedel Düzeyi Endeksi 106.3 ile Ankara’dahi (TR51) gerçekleşti. Benzeri ana ekip üzere Değer Düzeyi Endeksi bildirme bağan olan toprak 91.4 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerini kapsayan TRC3 bölgesi oldu.
DİĞER ESAS GRUPLARDA FDE DEĞERLERİ
Dağılım genişliği sunu az olan temel gruplardan birisi alkollü içecekler ve duman asıl grubu. Bu asıl grupta sunu efdal Değer Düzeyi Endeksi 100.2 ile Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerini kapsayan TRB2 ve Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerini kapsayan TRC3 bölgelerinde gerçekleşti. Sunu düşük Karşılık Düzeyi Endeksi 99.8 ile Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ilini kapsayan TR21 ve Balıkesir, Çanakkale illerinden oluşan TR22 bölgelerinde oldu.
GİYSİ VE AYAKKABININ EN PAHALI OLDUĞU İLLER
Giyim ve başmak anne grubunda bildirme faziletli Fiyat Düzeyi Endeksi 107.4 ile Trabzon, Kalaba, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane’yi kapsayan TR90’üstelik, bire bir asıl kol amacıyla Karşılık Düzeyi Endeksi genişlik düşük olan bölge 86.4 ile Zonguldak, Karabük, Bartın’ı kapsayan TR81’birlikte gerçekleşti.
EV, SU, ELEKTRİK, GAZ’DAHI BIRLIKTE İSTANBUL…
Basamak, akarsu, ruh, gaz ve değişik yakıtlar anne grubunda yer faziletkâr Fiyat Düzeyi Endeksi 148.5 ile İstanbul’bile, benzeri ana kol üzere Bedel Düzeyi Endeksi en bağan olan bölge 86.2 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’i havi TRC3 bölgesinde oldu.
MOBİLYANIN BILDIRME PAHALI OLDUĞU BÖLGE ANKARA
Mobilya, aile aletleri ve eş bakım hizmetleri ana grubunda en erdemli Eşit Düzeyi Endeksi 109.4 ile Ankara’üstelik, bire bir temel grup amacıyla Karşılık Düzeyi Endeksi yeryüzü düşük olan havza 9.1 ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te oldu.
ANKARA’BIRLIKTE SAĞLIK ANA GRUBU FİYATLARI BIRLIKTE SUNU PAHALI
Esenlik anne grubunda arz faziletli Bedel Düzeyi Endeksi 117 ile Ankara’üstelik, bir asıl takım amacıyla Fiyat Düzeyi Endeksi yeryüzü bağan olan havza 87.5 ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82’üstelik gerçekleşti.
Beraber haberleşme ana grubunda değişim gözlenmemesinin nedeni, bu gruptaki telefon müzakere ve internet abonelik ücreti kabilinden tamlık madde çeşidi fiyatlarının hep bölgelerde aynı olmasından kaynaklandı.
Canlılık ve hars asıl grubunda bildirme efdal Eşit Düzeyi Endeksi 110 ile Balıkesir, Çanakkale’birlikte gerçekleşti. Tıpkısı asıl grup üzere Kıymet Düzeyi Endeksi yer düşük olan bölge 92 ile Şanlıurfa, Diyarbakır oldu.
EĞİTİMİN SUNU PAHALI OLDUĞU NAHIYE İSTANBUL
Çözülüm genişliği yeryüzü aşkın olan eğitim bilimi esas grubunda arz erdemli Denk Düzeyi Endeksi 166.1 ile İstanbul’birlikte, benzeri asıl takım amacıyla Bedel Düzeyi Endeksi sunu düşük olan bölge 69 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli’bile (TRB1) gerçekleşti.
Aşçı ve oteller temel grubunda sunu efdal Bedel Düzeyi Endeksi 117.2 ile TR51 Ankara’da gerçekleşti. Benzeri ana kadro üzere Kıymet Düzeyi Endeksi sunu bağan olan kesim 91.2 ile TR52 Konya, Karaman oldu.
Muhtelif servet ve hizmetler temel grubunda bildirme yüksek Karşılık Düzeyi Endeksi 109.7 ile TR10 İstanbul’de gerçekleşti. Tıpkısı esas grup üzere Eşit Düzeyi Endeksi en düşük olan kesim 94.1 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop oldu.

Share: