Pandemi sigorta ihtiyacını yeniden şekillendiriyor

LAN Sigortacılık Sektörü 2021 Görünümü Raporu’na göre toptan sigortacılık sektörünün pandeminin yarattığı değişimi, bakir normal ve ayrımlı ilişki ihtiyaçları doğrultusunda inkılap üzere benzeri okazyon olarak görmesi gerekiyor. Raporda, gelecek dönemde sektörde almaşık sermayenin çoğalması ve bölüm oyuncularının somut nema ve sürdürülebilir büyüme hedeflemesi ile muhassala ve satın alma faaliyetlerinde artma yaşanabileceği anlatım ediliyor

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi LAN (Ernst & Young),  sigortacılık sektörüne cephe veren trendleri incelediği Sigortacılık Sektörü 2021 Görünümü Raporu’nun sonuçlarını açıkladı. Sektörün ati 18 – 24 aylık dönemde izleyeceği büyüme stratejilerini ortaya koyan anlatım, pandeminin içtimai ve iktisadi etkileriyle tüketicinin sigortacılık ihtiyaçlarını değiştirdiğine meni ediyor. Raporda sigorta şirketlerinin mütebeddil ümit ve kalan talebi karşılamak için sundukları çözümleri yeniden şekillendirdikleri belirtilirken, maksat odaklı tahavvül, müşteri odaklılık, atiklik ve maliyet ve anamal optimizasyonunun seksiyon liderleri üzere sunu majör gündem maddeleri olduğu belirtiliyor.

Bakir ve doğurucu gelişim stratejileri geliştirilmesi ihtiyacı var

Ortalık dinamiklerinin karmaşıklaştığı bire bir dönemde riziko ve fırsatların iç içe eski olduğunun tabir edildiği raporda makroekonomik şartlar, jeopolitik gelişmeler, teknolojik ilerlemeler, nüfus bilimsel değişimler ve kalan müşteri beklentilerinin sektörde bakir ve üretken iş stratejileri geliştirilmesi ihtiyacını doğurduğuna meni ediliyor.

Sigortacılığın özge sektörlerde yaşanan trend ve değişimlerden gittikçe henüz fazla etkilendiği belirtiliyor.

EY Türkiye Mali Hizmetler Departman Lideri Katre Harman rapora ilişik yerine şu değerlendirmeyi yaptı: “Sigorta şirketlerinin toptan iktisadi toparlanma sürecinden büyüyerek çıkmaları amacıyla yıpranmamış çözümler üretmeleri ve değişen beklentiler karşısında kişiselleştirilmiş bire bir deneyim sunmaya amade olmaları gerekiyor. Bu doğrultuda atılması müstelzim adımların başında alev ve esnek bire bir maliyet tabanı oluşturulması geliyor. Bu, sigorta şirketlerinin hem gelişmemiş vadede karlılığını destekleyen bir sorumluluk yaratacak hem bile inovasyonlar ve sürdürülebilir büyüme için akva tıpkı temel taşı hazırlayacaktır.”

M&A faaliyetlerinde artış yaşanabilir

Rapora bakarak global sigortacılık sektörünün pandeminin yarattığı değişimi, eskimemiş alışılagelen ve değişik iş ihtiyaçları doğrultusunda transformasyon için ayrımsız fırsat namına görmesi gerekiyor. Raporda, gelecek dönemde sektörde alternatif sermayenin çoğalması ve göz oyuncularının konkre getiri ve sürdürülebilir büyüme hedeflemesi ile bileşke ve mübayaa faaliyetlerinde artış yaşanabileceği rapor ediliyor.

Dijitalleşme odağı korunmalı

Raporda ati dönemin çağ amacıyla halen dayanıklı çok vuzuhsuzluk barındırdığına ve sigorta şirketlerinin bu küresel ortamda esas derece önerileri, dağıtım yaklaşımları, işgücü stratejileri ve bilgelik ve teknoloji altyapılarına bütünsel kendisine yaklaşmaları gerektiğine vurgu yapılıyor. Pandeminin ivmelendirdiği dijitalleşme sürecine yönelik odağın korunması ile operasyonlarda çevikliğin daha da önem kazandığı belirtiliyor.

Share: