Pandemi aşağılık işletmelerin emniyet kararlarını etkiledi

FINANSGUNDEM.COM – DIŞ ISTIHBARAT SERVİSİ

Kamu şirketler pandemiyle gelişigüzel hayatımıza giren maske ve telkih zorunluluğu kabilinden yeniliklerle temel ederken, benzeri zamanda tedbir zincirlerindeki mesail, istihdam kıtlığı ve maaşlardaki yükseliş kadar soylu erki zorluklarla da mücadele etmek durumunda. Bire Bir alandaki sorunların çözüme ulaşması, benzeri apayrı alandaki sorunu ahit yüzüne çıkarıyor. Bu nitelik ise mecmu dünyada siktirici işletmelerin büyümesini yavaşlatıyor ya dahi engelliyor. Bunun sonucunda ise global ekonomik toparlanma yıldırma altına giriyor.

Forbes’un haberine bakarak şişman şirketlerin bu asıl darbeleri karşılık olmak amacıyla bir nice kaynağı olsa üstelik, pespaye işletmeler genellikle bu kaynaklara ehil değiller. Yoz pres sahiplerinin stok seviyelerini onaylamak, alıcı hatırlamak, büyümeyi planlamak ve nakit akışını nezaret etmek üzere ayrımlı ve aşkın sorumlulukları olabiliyor. Sermayeye ulaşım ise tezyifkâr işletmelerin henüz acul toparlanmasını sağlayarak, global toparlanmaya katkıda bulunuyor.

Gerçekten işletmelere yönelik güven pazarı, 2008 finansal krizinden bu yana iri benzeri değiş geçirdi. 2020 yılında pandeminin başlangıcında krediler ağırlık altındaydı ve bu nedenle hükümetler milyonlarca banal işletmenin iflasını geciktirmek için emniyet programları infaz etmek durumunda kaldı. ESIR’üstelik başlatılan Aylık Dulda Programı kabil bindi paketleri, bir nice kişinin sermayeye muvasala sağlamasına imkân tanıdı. Bu aşağı işletme sahiplerinin birçoğu ise henüz ilk emniyet kullanmamıştı. Bu repertuvar adi pres sahiplerinin kredilere müteveccih algısını değiştirdi. Ayrımsız zamanda gelecekte birlikte gizil kredi müşterileri haline gelmelerini sağladı.

PayPal ve Wakefield Research işbirliği ile bin pespaye pres sahibiyle yapılan soruşturma çalışmasında, amiyane pres sahiplerinin %70’inin yüreklilik kullanımıyla ilişkin algısının değiştiği ortaya kondu.

Henüz evvel güven ürünlerinin, zorda olan şirketler aracılığıyla kullanıldığını düşünen işletme sahipleri, pandemiyle birlikte bu algının değiştiğini söyledi. Herhangi Bir üç alelade ve itidalli ölçekli işletme sahibinden biri, önümüzdeki yılda de emniyet başvurusu yapabileceğini belirtti. Pandemi öncesine nazaran cesaret başvurusu yapmaya istekli olan işletme sahiplerinin oranında %44 artım görüldü. İşletme sahiplerinin %37’si güven kurumlarının alelade işletmelerin başvurularına yıldızlı olduğunu düşündüğünü belirtti.

finansgundem.com’un derlediği bilgilere bakarak katılımcılar benzeri zamanda emniyet kullanımıyla elde edilen fonların reklam ve pazarlama üzere alanlarda da kullanılacağını söylerken, reklamların odağı sosyal medya oldu.

Araştırmanın sonucunda hasis işletme sahiplerinin sermayeye duyduğu ihtiyaç ve bu ihtiyaca yayılmak amacıyla planları öne çıktı. Ancak yüreklilik kurumlarının âdeta pres sahiplerine kredi ödeme konusundaki istekliliği, pres sahipleri için pürüz yaratmaya bitmeme ediyor.

İngiltere finansal taksirat cennetine dönüşüyor

 

BDDK’dan ‘sermaye’ çalışması

 

Efdal kur, yabancı yüreklilik kartı kullanımını patlattı

 

Share: