Oran ‘eş hükümran’ bundan sonra

Kamudaki herhangi bir 100 memurun 66’sının koca olduğu dikkat çekti. TÜRK bürokrasisinde çıplak mesafe dahi koca egemenliği hâkimiyet sürüyor. Devletteki 8 bin 284 ense düzey yöneticinin 7 bin 713’ünün koca, 571’inin ise karı olduğu belirlendi. Devlette 2 milyon 330 bin 909 işyar kadrosu bulunuyor. Bunların 1 milyon 769 bin 730’u kırcı, 561 bin 179’u ise boş namına duruyor. Işyar kadrolarındaki doluluk yüzdelik 75.92. 100 memurun 66’sı ayvaz Kamu idarelerindeki komple kadroların cinsiyetlere göre dağılımı da, gelişigüzel 100 memurun 66’sının erkek, 36’ünün kadın. Buna bakarak, devlette 1 milyon 148 bin 1 erkek, 592 bin 923 dahi eş vazifeli görev yapıyor. Yüzdelik 93 ayvaz hoşgörülü Kamuda kayırıcı düzey idareci sayısı 8 bin 284. Bunların 7 bin 713’ü kadın, 571’i eş görevli. Bu şekilde ense düzey idareci koltuklarının yüzde 93’ünde erkekler, yüzde 7’sinde üstelik kadınlar oturuyor. Müsteşarların topu koca 20 müsteşarın tümümün koca olduğu kamuda, 79 müsteşar yardımcısının dahi vakit kaybetmeden 2’sinin karı olduğu görülüyor. Bakanlıklarda 96 umum müdür koltuğunun 91’inde rical bulunuyor. 175 valinin tümünün koca olduğu ülkemizde, 450 ilbay yardımcısının bile fakat 12’si eş. Ilçebay karı sayısı 19’birlikte kalıyor. 261 Bölge Müdürü ortada da tek bir avrat görev yapmazken, 959 Kat Başkanı ortamında da kadınların sayısı 139 kendisine belirleniyor. * Meşbu takım oranı, din hizmetlerinde yüzdelik 93.11’i, terbiye tedrisat hizmetlerinde yüzdelik 92.01’i, güvenlik hizmetlerinde yüzdelik 91.33’ü bulurken, genel idare hizmetlerinde yüzdelik 58.91, talim elemanlarında yüzdelik 62.58, sağlık hizmetlerinde ise yüzde 75.59’birlikte kalıyor. KİT’lerde avrat yok 18 Umumi Müdürün tümünün erkeklerden oluştuğu KİT’lerde birlikte safiha değişmiyor. 63 Genel Müdür Yardımcısının hoppadak 3’ünü kadınların oluşturduğu KİT’lerde, 22 Mıntıka Müdürü beyninde biricik bire bir avrat da düz almıyor. 172 Ofis Başkanının ortamında birlikte karı sayısı 7’de kalıyor. KİT’lerdeki 800 Başöğretmen Yardımcısının 186’sı, 15 bin 175 memurun 5 bin 24’ü, bin 234 veznedarın 220’si eş. KİT’lerdeki 36 yazman kadrosunun 31’inde ise kadınlar fariza yapıyor. Avukatlık ve sağlıkta eş erkeği geçiyor Heybet Personel Başkanlığı verilerine göre, kadınlar, kamuda erkekleri takkadak ünsiyet müşavirliği ve avukatlık ile havari keyif personelinde geçebiliyor. Ülfet müşaviri ve avukatlık kadrolarında 2 bin 639 yaşama çalışırken, bunların bin 576’sını kadınlar, 1.063’ünü erkekler meydana getiriyor. 108 bin 364 apotr esenlik personeli kadrosunun üstelik, 99 bin 564’ünü kadınlar, 8 bin 800’ünde ise erkekler bulunuyor.

Share: