Müşareket satmayı süssüz mı sandın?

Huruç stratejisi yanlışları ve bunlardan kaçınmanın yolları Şeriklik sahiplerinin çokça iri bir bölümü, şeriklik satmanın zorluklarını küçümser. Iktisatçı / Family Business Türkiye eki / Michael J. Walker 30 yılı çok süredir ilgilendiğim bileşke ve satın alma işlemleriyle ilgili kendisine şirket sahiplerinden sık sık duyduğum sözlerden biri şuydu: “Yardıma sebep gerekseme duyayım? Şirketimi kıymak üzerine bilmem müstelzim seçme şeyi biliyorum.” Ortaklık sahiplerinin özlük işletmelerini apayrı herkesten daha bereketli bildikleri vazıh. Alelumum, şirketi kendileri kurmuş olur ve sıklıkla emekliliklerini, ailelerinin geleceğini ya üstelik eksantrik hisse senedi fırsatlarını finanse etmek üzere müşareket mir yoluna masraflar. Hangi var ki, iri aynı bölümü de, bey sürecinin zorluklarını küçümser. Kanada’dahi çıkan Financial Yer’un sonuç sayılarından birinde yayımlanan tıpkısı makalede, mail bir zaman şirketlerini satmış olan 100’den fazla Kanadalı iştirak sahibiyle ilişik tıpkısı araştırmanın sonuçlarına düz verildi. Ortaklık sahiplerinin şişman çoğunluğu, gâh eleştiri hatalar yaptıklarını kabul etmiş ve şirketlerini yeniden satacak olsalar bunu ara sıra şeyleri değişik şekillerde yapacaklarını söylemişler. BENDE’deki 300 bozuk müşareket sahibiyle yapılan eş bire bir araştırmaya göre, bu kişilerin yüzde 75’i, satma sebebiyle ferdî evet bile finansal hedeflerine ulaşamadıkları bilgisini vermiş. Benim gördüğüm kadarıyla, ortaklık sahiplerinin işletmelerini satmaya çalışırken en çok düştükleri beş genel sorumluluk var: 1. Önceleri çekim yapmamak PricewaterhouseCoopers aracılığıyla mail bir zaman yapılan bir araştırmaya göre, ortaklık sahiplerinin sadece yüzde 25’i, işletmelerinin satışı ya bile dönüşümü üzere formel bir traksiyon hazırlamış. Önceden tıpkı depar stratejisi hazırlamanız durumunda, satışı sizin istediğiniz şerait altında (yarmak zorunda olduğunuzda değil yazmak istediğinizde) gerçekleştirebilirsiniz. Ortaklık satışı konusundaki proaktif yaklaşım, çoğu örnekte, şunları olanaklı kılar: • Gelirleriniz üzerinden elan az idrak ödersiniz. Tıpkı as işlemi sonrasında size evet birlikte ailenizin üyelerine kalacak olan efektif miktarını maksimize girmek amacıyla benzeri dizi rüşvet planlaması olanağının bulunmasına rağmen, bu stratejilerin çoğu, fakat yıllar öncesinden uygulanmaya başladıklarında aktif tamam. Mir işleminin yapısı üstelik rüşvet sonrası gelirleriniz üzerinde gösterişli etkilerde bulunacaktır. Belkili alıcılarla boy bos yapmadan evvel bunların farkında doğmak önemlidir. • İşletmenizin değerini artırın. Muhtemel alıcıların güdü ve hedeflerini anlamanız ciddi önem taşır. Bu sayede, işletmenizi onlar açısından henüz çekici kılmaya yönelik derece müzayede stratejilerine başvurabilirsiniz; ama bu stratejiler için birlikte zamana gereksinim peki. Bunların örnekleri ortada vukuf teknolojilerinin düzeyini arttırmak, ayrı satılmaları yerinde henüz kızıl olabilecek varlıkları beğenmek (merkezde durmayan benzeri işletme birimi, gayrimenkul yatırımları vb.) ve ciddi pozisyonlardaki çalışanları rakiplik etmeme anlaşmalarıyla şirkete angaje etmek üstelik bulunur. • İşletmenizi avantaj sağlayacağı şekilde konumlandırın ve sunun. Alıcının bilgi taleplerini öngörmeniz ve verileri ilkin toplamanız, işletmenizi olası yeryüzü bol kandil altında sunmanızı benzer kılacaktır. Antrparantez, bunu yaptığınızda, bilgi akışını denetiminiz altında cirim, umulur sorunlarla önceleri ilgilenir ve masraflı gecikmelerin önüne geçersiniz. Sonuçta, mir fiyatını da maksimize ederken anlaşmaya muvasalat olasılığını de yükseltirsiniz. 2. İşletmeyi çok sayıda alıcıya sunmamak Devir evet de hakikat kısıtları, mahremiyet kaygıları evet da bambaşka faktörler dolayısıyla, şeriklik sahipleri, genellikle, makul beş altı dilimi ortamında tek ayrımsız alıcıyla bölüm yaparken, rakip tekliflerin sunulmasını sağlamaz. Gündelik amal sırasında, ticaretten anlayan seçme hisse senedi insanı, şişman aynı mübayaa işlemi gerçekleştireceği ya dahi bakım sözleşmesi düzenleyeceği ahit, değişik teklifleri karşılaştırır. Amma ayakyolu işlemlerin bildirme önemlisine geldiğinde, güçlü azı dişi bire bir yaklaşımı benimser. Rakiplik, satıcı açısından pazarlıklarda bire bir kazanım sağlar ve işlemin hem daha yüksek tıpkı fiyatla hem bile daha gür şartlar altında gerçekleştirilmesini sağlar. Ayrıca, önce alıcı ile düzenlenen görüşmelerin esir kalması yerinde, as işleminin zamanında ve maliyet-enerjik şekilde gerçekleştirilmesi olasılığını artırır. Sunma mebzul yaklaşım, işletmenin, nitelikleri ilkin belirlenmiş sadık sayıda alıcıya kontrollü bir şekilde önerilmesidir. 3. Şirketin esas değerini anlayamamak Satma işlemlerinin başarısızlığa uğramasının degaje nedenlerinden biri, müşteri ile satıcının karşılık konusunda anlaşamamasıdır. Şeriklik sahiplerinin çoğu, işletmelerine çokça yatırım yapmış olur. Yürütülen pazarlıklar sırasında, hele bile alıcının sınırlı sorunları saptamış olması evet dahi iştirak sahibi aracılığıyla geliştirilen yahut muteber pres yöntemlerine eleştirmeli yaklaşması durumunda, duygular birlikte anında işin içine karışabilir. Ne var kim, kişi deneyimlerime göre, sağlam haddinden fazla şeriklik sahibi, hem anadan görme değerleme metodolojilerine çokça aşkın yaslandıklarından, hem dahi olası alıcıların güdülerini ve ayrımlı bileşimler marifetiyle elde edilmesi mümkün sinerjileri hesaba katmadıklarından, işletmelerinin değerini olduğundan düşük görür. Örneğin, bire bir almaç, eğer eleştiri tıpkı pazara bollaşmak ya dahi nazik bir teknolojiye veya almaç tabanına yayılmak gibi ciddi aynı hedefe ulaşabilmek üzere elan faziletkâr fiyatlar ödemeye arzulu gibi. Benzer şekilde, azrail ile satıcının faaliyetlerinin birleştirilmesi halinde ölçü ekonomileri sağlanacaksa (imalat sinerjileri evet da hammadde alımlarında kesim gücünün artması üzere), işletmenin mutlak ayrımsız ünite olarak kalacağı duruma göre elan efdal tıpkısı değer elde edilebilir. 4. Sürecin kontrolünü ütülmek Olumlu benzeri sonuca ulaşabilmek için, satıcının alelhusus aşağıdaki başlıklarla ilgili kendisine sürecin kontrolünü özlük elinde tutması gerekir: • Mahremiyet: Görüşmeleri yürütecek olan ekibi seçerken özen göstermeniz, işlemleri ortaklık dışında yönetmeniz ve mümkün alıcıların cemaat olmaları müstelzim nitelikleri önceden belirlemeniz, satış sürecinde gizliliğin ortadan kalkması riskini azaltacaktır. Fakat, pazarlıkların başarıya ulaşmasının önündeki en balaban kızdırma genellikle boşlama edilir. Çalışanlarınıza, tedarikçilerinize ve müşterilerinize ne antlaşma hangi bilgileri vereceğinize ilgili tıpkısı gösteri planına eş olmanız ciddi ehemmiyet taşır. Mahremiyet önemlidir, ama kusurlu bilgiler ve söylentiler ticari işler üstünde yıkmacı etkilerde bulunabilir ve satma işleminin iptaline yol açabilir. • Bilgi ödeme: Özellikle bile teklif verenler arasında rakip şirketler da varsa, sürecin erken aşamalarında çokça çok bilgi kesmek önemlidir. Şirkete ilgili belli başlı bilgiler (kamera listeleri, tedarikçi sözleşmeleri ve ürün formülasyonları üzere), yalnızca, tıpkı anlaşmaya varacağınız kesinleştiğinde verilmelidir. • Münhasırlık hakları: Şirket sahiplerinin çoğu, satış sürecinin çok erken aşamalarında münhasırlık hakkını verir. Bu birlikte mukataa gücünü azaltır ve teklif verenlerin olasılı taktiklerine kurban gitme riskini artırır (örneğin, tetkik süresi öncesinde erdemli bir öneri verilirken, bu sürenin böylelikle bağan tıpkı nihai kıymet teklifi sunulabilir). • Görüşmeler: Hele tıpkı tarafta yaşama evet birlikte ocak mülkiyetindeki mutedil ölçekli tıpkı şirketin, gayrı tarafta ise daha aşkın kaynağa ve boy bos deneyimine eş elan nazik ayrımsız şirketin bulunduğu durumlarda, aheste dengesi çoğu ant alıcıdan yana evet. Sizin adınıza masaya tecrübeli benzeri görüşmecinin oturması, daha akla yatkın satma koşullarına ulaşma olasılığınızı yükseltecektir. Sürecin temposunu yüklenmek de önemlidir. Takatli çok koca girişimi, görüşmelerin haddinden fazla uzaması ve sonuncu anlaşmanın gecikmesi nedeniyle başarısızlığa uğrar. 5. İşletmeye odaklanmamak Çalışkan tıpkısı satış sürecinin yönetilmesi, sadece pazarlama sürecinin, öneri ita sürecinin ve hikmet akışının koordinasyonunu değil, amma tıpkısı zamanda işlemin sonuçlandırılması amacıyla gelişigüzel çalışmaları mecburi olan başka danışmanlarının (muhasebeciler, hukuk danışmanları, servet yöneticileri vb.) koordine edilmesini da gerektiren tam zamanlı benzeri iştir. Müşareket sahipleri, genellikle, bu kök aynı bey sürecini hareketli tıpkısı şekilde yönetmeleri amacıyla gereken zamana ve kaynaklara eş olanaksız; bunun sonuçlarından biri da, iştirak yönetiminden çokça bey sürecinin yönetilmesiyle ilgilenileceğinden, şirket faaliyetlerinin kötülük görmesidir. Bu bile, ailevi ve kişisel ilişkilere mülhak tıpkı denge getirmenin ötesinde, şirketin değerinin azalmasına öğün açabilir. bahis konusu uzun ve ağdalanmış süreç boyunca benzeri istekli muhassala ve mübayaa danışmanı şeriklik sahibine işaret edebilir. Konunun önemi artacak Belirli ayrımsız yaşa gelerek gelişim yaşamından uzaklaşmak isteyeceklerin artması beklenirken, yedekleme planlaması ve sorti planlaması bugünkü önemlerini önümüzdeki dönemde dahi koruyacak. Müşareket sahiplerinin, kendilerini bu dönüşüme alıştırmak amacıyla zaruri olan adımları atmalarını umuyorum.

Share: