Mobbing 4 aşamada yaşanıyor

TBMM Araştırma Merkezi Uzmanı Cengiz Oyuntu, işyerlerinde mobbingin (psikolojik güç) 4 aşamada gerçekleştiğini belirterek bunları, “damgalama”, “psikolojik hamle”, “yönetimin mağdurdan kurtulmak istemesi” ve “işten kovma veya terk” şeklinde sıraladı 

TBMM Eş Ayvaz Punt Eşitliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan “Mobbing-çözüm önerileri” alt komisyonu, geçmiş toplantısını yaptı. Toplantıda Mezar, “mobbing” üzerine bilgilendirme verdi. Mezar, “mobbing”in bir numara aşamasında tetikleyici unsurun çoğu ahit tıpkısı patırtı olduğunu, bu çatışmanın sürmesi halinde üstelik mağdurun, hareket arkadaşları yahut hile yoluyla damgalandığını bildirdi.

Kanun çıkıyor
İkinci aşamada psikolojik saldırıların başladığını, taciz dinamiklerinin harekete geçtiğini kaydeden Mezar, üçüncü aşamada ise yönetimin mobbing sürecinde yıpranan, kendini savunma mekanizması zayıflayan mağdurun kavisli olduğu sonucuna vararak ondan kurtulmayı isteyebileceğini belirtti. Mezar, dördüncü aşamanın dahi işten kovulma yahut ayrılmayla sonuçlandığını tabir etti. İş hukukunda ruh bilimsel tacizle ilişkin bariz ve doğrudan bir aranjman olmadığını dile getiren Mezar, işverenin gerekli tedbirleri ahzetmek zorunda olduğunu vurguladı.
Oyuntu, ocakta TBMM’dahi görüşülerek yasalaştırılması planlanan Türk Düyun Kanunu Tasarısı’nın 417. maddesinin önce fıkrasında, “İşveren, işçinin kişiliğini müzaheret etmek ve gocunmak tavzih etmek ve işyerinde hak ilkelerine akıllıca aynı düzeni sağlamakla, alelhusus işçilerin ruhsal ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tuhaf tacizlere tutulmuş olanların daha fazla kötülük görmemeleri için vacip önlemleri almakla yükümlüdür” denildiğini anımsattı.

Tabiiyet

 

Share: