Marsh Türkiye’da eğin düzey transfer

Dünyada olduğu kabilinden Türkiye’da birlikte sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı adına kurulan Bireysel Tekaütlük Sistemi (BES) 15. yılını doldurdu. Katılımcıların görüntü tutarı ve büyüklük katkısı görüntü tutarının hep büyüklüğü olan 85,5 milyar liralık ile hudayinabit katılımla sisteme karışma olanların biriktirdiği 4 bilyon lira dikkate alındığında sistemin mecmu büyüklüğü 90 bilyon liraya koşuyor.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde bolluk seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, tıpkı zamanda mikro zarfında detaylı vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla mevki ekonomisine yardım sağlayan BES, Türkiye’dahi 27 Ilk Teşrin 2003’te başladı ve 15. yılını doldurdu.

Emeklilik Denetleme Merkezi (EGM), BES’e ilgilendiren istatistiki verileri bizatihi katılımın getirilmesinin ardından “BES istatistikleri” ve “OKS istatistikleri” şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

Katılımcılar 75 bilyon lirayı, oran 10 milyar lirayı aşkın repertuvar yaptı
AA muhabirinin EGM anne göstergeleri verilerinden derlediği bilgilere bakarak, 19 Teşrinievvel bakımından sistemdeki murahhas sayısı 6 milyon 908 bin 20 oldu.

bahis konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 75 milyar 234 milyon 114 bin 946 lirayı bulurken, büyüklük katkısı fon tutarı bile 10 bilyon 254 milyon 16 bin 441 lira adına gerçekleşti.

Sonunda katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplanmış büyüklüğü 85 bilyon 488 milyon 131 bin 387 lira adına kayıtlara geçti. bahis konusu sıra bakımından BES’ten zahmetli olan yaşama sayısı da 84 bin 604’ü buldu.

Elçi ile cesamet 10 ayda tahminî 8 milyar teklik biriktirdi

Geçen yılın böylece BES’teki delege sayısı 6 milyon 922 bin 615, katılımcıların görüntü tutarı üstelik 67 milyar 681 milyon 433 bin 293 lira olarak kaydedilmişti. bahis konusu dönemde çap katkısı görüntü tutarı 10 bilyon 141 milyon 204 bin 873 lira, tekaüt olanların sayısı de 63 bin 877 olarak gerçekleşmişti.

Sonunda 2017’nin sonundan bu yana güzeşte sürede, delege fon tutarı 7 milyar 552 milyon 681 bin 653 teklik ve kerem katkısı fon tutarı 112 milyon 811 bin 568 lira artma gösterirken, toplam kaynak kadar 7 bilyon 665 milyon 493 bin 221 teklik yükseliş görüldü. Tekaüt sayısı üstelik 20 bin 727 can yükseldi.

Otomatik katılımda müteharrik sayısı 5 milyonu aştı
Kendi Kendine katılım kapsamında evvel aşamada 45 gözyaşı altı, bin ve eğin çalışanı olan hür teşebbüs 1 Sülale 2017’dahi, memurin (umumi ve hususi bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı kâin özel sektör 1 April 2017’bile sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan hür teşebbüs da 1 Orak Ayı 2017 bakımından sisteme katılma sağladı. Aşamalı geçişte mahalli idareler ve KİT’ler ile 50-100 çalışanı olan hür teşebbüs de 1 Karı 2018’birlikte sisteme methal yaptı.

10-50 çalışanı olan hür teşebbüs 1 Orak Ayı 2018’den itibaren kendiliğinden katılımla BES’e karışma olurken, 5-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Eş 2019’dan itibaren BES’li olacak.

Otomatik katılım istatistiklerine göre, 2017’nin esasen itibaren bizatihi namına BES’e karışma olup 29 Mesafe 2017 bakımından sistemde bulunanların sayısı 3 milyon 417 bin 3 adına kayıtlara geçmişti. Tıpkısı dönemde çalışanların fon tutarı üstelik 1 milyar 793 milyon 68 bin 70 liralık olmuştu.

Bu sene 19 Ekim itibarıyla açıklayan verilere bakıldığında, bizatihi ortaklık ile sisteme girenlerin sayısı 5 milyon 6 bin 342 olurken, bu katılımcıların biriktirdikleri kaynak tutarı bile 4 bilyon 65 milyon 854 bin 491 liraya ulaştı. Böylece bu yıl geride kalan kısaca 10 aylık süreçte otomatik iştirak ile sisteme 1 milyon 589 bin 339 kişinin karışma olduğu görüldü. söz konusu dönemde katılımcılar, 2 bilyon 272 milyon 786 bin 421 teklik biriktirdi.

beraber, katılımcıların görüntü tutarı ile cesamet katkısı görüntü tutarının bütün büyüklüğü olan 85 milyar 488 milyon 131 bin 387 liralık ile hudayinabit katılımla sisteme karışma olanların biriktirdiği 4 milyar 65 milyon 854 bin 491 liralık dikkate alındığında sistemin hep büyüklüğü 90 bilyon liraya koşuyor. 

Share: