Maltalık grubu sigortaları yönetmeliğinde mübayenet

Sigortacılık ve Hususi Tekaütlük Düzenleme ve Bakı Kurumu’nun (SEDDK), “Hanay Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Uymazlık Yapılmasına Dayalı Yönetmelik”i, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna bakarak, Avlu Grubu Sigortaları Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde saha alan “Müsteşarlık” ibaresi “Çekicilik” namına değiştirilirken, çekicilik ise SEDDK kendisine belirlendi.

bahis konusu yönetmeliğin, 10’uncu maddesinin birinci fıkrası, “Masraf payı, uzlaştırıcı komisyonu (yahut istihsal masrafı) ile pres masrafı oranı ve varsa erken tecezzi kesintisi oranı tarifelerin özelliklerine göre Gurur vasıtasıyla belirlenecek asıllar ve esaslar çerçevesinde şeriklik aracılığıyla belirlenir” şeklinde değiştirildi.

Yapılan değişiklikle sigortadan infirak süresinin tamamlanmasını müteakip sonlandırılan sözleşmelerde infirak tarihine büyüklüğünde ödenmiş birikim primleri toplamına erken infirak kesintisi uygulanamayacak.

Erken infirak durumunda yalnızca deneyim primlerine ait kar payı toplamının, ilişik mevzuat kapsamında hesaplanacak vergi kesintileri yapıldıktan sonradan küsurat tutarının muhtemelen tıpkı oranı şeklinde erken metrukiyet kesintisi uygulanabilecek.

Yönetmeliğin 15’inci maddesinin bir numara fıkrası kapsamında sonlandırılan sözleşmelerde, metrukiyet tarihine kadar ödenmiş birikim primleri ile bunlara ilgilendiren kar payının toplamı, toplanmış kar payı tutarından ilgilendiren vergiler düşüldükten bilahare kalan kar payı tutarı üzerinden ortaklık yoluyla lokalize oranda yapılacak boşluk sonrası sigorta ettirene iade edilecek. söz konusu ara oranı ise brifing formu ve poliçenin evvel sayfasında sunu birkaç 14’lük puntolarla yazılacak.

1 Ocak 2022’den itibaren meri kılınan talimatname hükümlerini, Sigortacılık ve Hususi Tekaütlük Aranjman ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütecek.

SEDDK’dan 2022 için ululuk destekli tarım sigortaları tarifesi

 

SEDDK’dan kefalet senetlerine ilişkin açıklama

 

Share: