Maaşı sürekli geç yatan işçi incizap edip, tazminat alabilir

Afiyet Bakanlığı, MR ve tomografinin devlete maliyetinin 1.7 bilyon liraya ulaşmasının arkası sıra harekete geçti. Geliştirilen yazılım ile hastaların yekpare tetkikleri Teletıp sistemine aktarıldı. Hem hastaların hem dahi hekimlerin e-Nabız üzerinden bu tetkiklere erişimine imkân sağlandı. 

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine bakarak tamlık amme, üniversite ve hususi hastaneler birlikte sisteme karışma edildi. Afiyet Bakanı Dr. Fahrettin Adam imzasıyla yayınlanan bakir genelgeyle ivedi ahval hariç hastanın kâin tetkikleri sorgulanmadan eskimemiş araştırı istenemeyecek. Sorgulama yapmadan maksut tetkikler üzere dümbelek ödeme yapılmayacak. Böylece vatandaşların elan az radyasyona maruz kalması, ahit kaybının ve yersiz maliyetin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu yazılımı dünyada ilk kez tıpkı kamu kurumunun geliştirdiği vurgulanan ve 26 Temmuz’bile 81 iklim müdürlüğüne gönderilen sirküler şöyle:

YENİ SİSTEM GELİŞTİRİLDİ

“Esenlik hizmetinde zaman ve maliyetten tasarruf edilmesi amacıyla, Bakanlığımızca radyolojik tetkiklere ilgilendiren görüntülere internetten erişilmesine, görüntülerin raporlanabilmesine, radyologlar arası telekonsültasyon yapılabilmesine, tıbbi kaynak ve raporların nitelik açısından değerlendirilebilmesine ve e-Bilek Damarı uygulaması üzerinden vatandaşlar ve hekimler ile paylaşılabilmesine olanak sağlayıcı Teletıp ve Tele Işın Bilimi Sistemi geliştirildi. Dünyada bire bir amme kurumuna ilişkin önceki ve tek yazılım olan bu herkes, arsıulusal uyumluluk testlerini başarı ile tamamladı.

CANLI ZIYARET YAPILABİLİYOR 

Sisteme Fon Arşivleme ve İletişim Sistemleri (PACS) bulunan parçalanmamış sağlık tesisleri (amme, darülfünun ve hususi hastaneler) entegre edildi. Böylecene, mevki genelindeki keyif tesislerinde mevcut tıbbi fon ve raporları merkezi izlenebilir, raporlanabilir ağıl geldi. Vatandaşlarımız kendilerine ilişik tıbbi görüntülere e-Nabız kullanıcı hesaplarından erişebilirken, hekimlerimiz hastalarının ayrıksı esenlik tesislerindeki tıbbi kayıtlarına erişim imkanına kavuştu. Sistemde orak ayı itibariyle 184 milyon radyolojik görüntü ve 80 milyon radyoloji raporu var. Radyologlar, özlük hastaneleri ile mezun keyif kuruluşlarına ilişkin radyolojik görüntülere erişebiliyor. Antrparantez, ayrımsız fon için ikinci görüş rıza ya üstelik ayrımsız eksantrik ışın bilimci ile hareketli görüşerek konsulto yapabiliyor.

MR VE TOMOGRAFİ AZALDI

Hastaların evveli fariğ görüntü ve raporlarına hekimlerin erişilebilmesi için mükerrer tetkik sorgulama servisi geliştirildi. Keyif tesislerinde cıvıltı gösteren firmaların entegre olması sağlandı, yaygınlaştırılarak bilcümle sağlık tesislerine duyurusu yapıldı. Bu sayede tekrarlı tetkiklerin önüne geçilerek tasarruf yapılması, hastaların henüz çok radyasyona maruz kalmasının önüne geçilmesi, hastaların sağlık tesislerinde harcadıkları zamanın azaltılması ve daha aktif esenlik hizmeti alması sağlandı. Yapılan incelemelerde yinelenmiş sondaj sorgulama sonucunda görüntülere veya raporlara muvasala sağlayıcı hekimlerin tahminî yüzde 65’inin yeni aynı istemden vazgeçtiği belirleme edildi.

AYNI TETKİKE IFA YOK

Bu kapsamda, tam esenlik tesislerinde tekrarlı araştırı sorgulama servislerinin kullanımının test edilmesi, hekimlerin bilgilendirilmesi ve kullanım eğitimi verilmesi, ivedili hâller dünya girmek için, 2 Ilkgüz 2019 fiktif ile tekrarlanmış araştırı sorgulama servisinden görüntüsü veya raporu sorgulanmayan yahut sorgulandığı halde görüntülere yahut raporlara muvasala sağlanmadan direkt istenen tetkiklerin MEDULA sistemine bildiriminin yapılmayacağı ve dolayısıyla tetkikin ferasetsiz ödemesinin gerçekleşmeyeceğinin manifesto edilmesi gerekiyor.” 

PROF. HAZIROLAN: UYGULANABİLİR SİSTEM

Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Hazırolan konuyla ilgilendiren Özgürlük’e şunları söyledi:

“Yapılan tetkiki özge hastanedeki hekim görebiliyorsa ve muayene kalitesi yeterliyse, altyapısı da tamamsa tabi kim uygulanabilir benzeri sistem. Fakat Türkiye’deki asıl sav ayrımsız doktorun baktığı züğürt sayısı. Hasta sayısı haddinden fazla olunca araştırma ortadan kalkıyor ve doktor doğrudan yerine etüt istiyor. Öncelikle hekim üzerindeki rahatsız yükü azaltılmalı. Yani, başım ağrıyor diyene bir lahzada MR, karnım ağrıyor diyene ultrason istenmemeli. Doktorlara araştırı yapabilecek imkan ve antlaşma sağlanmalı. Çünkü Türkiye’de etüt ortadan kalktı. Şu anda yapılan tetkiklerin benzeri çoğu alışılagelen çıkıyor. Şerait sağlandıktan bilahare hangi hekim birçok araştırma istemiş, bu araştırma tabir sonuçlarının yüzdelik kaçı normal intişar bakılması geçişsiz. Hekim bunu suistimal ediyorsa elhak ortaya kazanç, sorun ortadan kalkar. Biz birlikte bir tetkikin sürekli istenmesi taraftarı değiliz ancak kimi vakit saat başı tetebbu birlikte gerekebilir. Hekim benzeri tetkikin tekrarını istiyorsa, bunun akla yatkın açıklamasını de yapabiliyorsa et kafalı ödemesinin katiyen yapılması eşya. Eğer açıklama yapamıyorsa araştırma isteyememeli. Elektrik sonrasında radyolojinin yapabileceği bir öz namevcut maksut istikşaf yapılmalı. Ödemesi üstelik bu doğrultuda olmalı.” 
 

Share: