Kurulan şeriklik sayısı azaldı

Ağustos ayında kurulan iştirak sayısında aynı eski aya göre %24,41, kooperatif sayısında  %12,20 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında %34,97 azalış oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin açıkladığı verilere göre, kapanan şirket sayısı bir esbak aya bakarak %35,78, kooperatif sayısı %15,09 ve kapanan hakiki şahıs ticari işletme sayısı %54,33 azaldı.
Kapanan ortaklık sayısı güzeşte yılın benzeri ayına bakarak %5,19 azaldı. 2013 yılı Ağustos ayında, 2012 yılı Ağustos ayına bakarak kurulan şeriklik sayısı %28,69 ve kurulan kooperatif sayısı %33,33 artarken, kurulan gerçek kişi ticari pres sayısı  %39,34 azaldı.
TOBB’dan yapılan açıklamada şöyle denildi: “2013 yılı Ağustos ayında kapanan iştirak sayısı, 2012 yılının aynı ayına bakarak %5,19 ve kapanan hakiki şahıs ticari işletme sayısı  %27,41 azalırken, kapanan kooperatif sayısı  %39,53 artmıştır. 2013 yılı önceki sekiz ayında kurulan iştirak sayısı, 2012 yılının tıpkısı dönemine bakarak %21,63 arttı.
2013 yılının önceki sekiz ayında, geçen yılın tıpkısı dönemine göre kurulan müşareket sayısı %21,63 ve kurulan kooperatif sayısı %2,80 artarken, hakiki şahıs ticari işletmesi sayısı  %13,58 azalmıştır. Benzeri dönem ortamında kapanan şirket sayısı %13,83 ve kapanan hakiki şahıs ticari işletme sayısı Haziran ayındaki re’sen fek çokluğuna vabeste olarak %158,20 artarken, kapanan kooperatif sayısı %1,63 azalmıştır.
 2013 yılı Ağustos ayında kurulan hep 3.082 şeriklik ve kooperatifin %80,37’si limited ortaklık, %17,26’sı anonim şirket, %2,34’ü ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %39,23’ü İstanbul, %11,71’i Ankara, %6,00’ı İzmir’bile kurulmuştur.
Bu kamer Artvin, Bingöl, Gümüşhane, Tunceli, Bayburt, Ardahan ve Kilis’te şeriklik kuruluşu gerçekleşmemiştir. 2013 yılı önce sekiz ayında Artvin’dahi 14 iştirak kurulmuş ve 11 ortaklık bulutlu, Bingöl’üstelik 45 şirket müesses ve 10 ortaklık kapanmış, Gümüşhane’da 13 şirket kurulmuş ve 7 şirket kaçınık, Tunceli’bile 9 ortaklık kurulmuş ve 4 müşareket kapanmış, Bayburt’ta 8 şeriklik müesses ve 4 ortaklık kaçınık, Ardahan’da 9 ortaklık müesses ve  şeriklik kapanışı incelmemiş, Kilis’te ise 22 iştirak müesses ve 6 iştirak kapanmıştır.
2013 Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bire bir esbak aya bakarak   %17,03 oranında azaldı. 2013 yılı geçmiş sekiz ayında toplam 33.283 müşareket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan hep 26.921 limited müşareket, bütün sermayenin %44,75’ini, 5.671 anonim ortaklık üstelik %55,21’ini oluşturmaktadır. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre %17,03 oranında azalmıştır.
2013 Ağustos ayında 776 müşareket ve kooperatif ile 1.052 hakiki şahıs ticari işletmesi, ticaret sektöründe kuruldu. 2013 Ağustos ayında kurulan toplanmış ortaklık ve kooperatiflerin  776’sı global ve savruk tecim, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 504’ü yapım, 441’i imalat sektöründedir.
2013 Ağustos ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin  1.052’si global ve dağınık ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 574’ü inşaat, 304’ü imalat sektöründedir.
Bu kamer kapanan müşareket ve kooperatiflerin  339’u global ve harabati ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 256’sı yapım, 145’i imalat sektöründedir. Bu kamer kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 580’i toptan ve karışık ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 165’i inşaat, 140’ı imalat sektöründedir.
2013 Ağustos ayında kurulan 72 Kooperatifin 27’si Basamak Bina Kooperatifidir. 2013 Ağustos ayında kurulan 72 kooperatifin 27’si Ev Yapı Kooperatifi, 11’i  Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve 9’u bile Sulama Kooperatifi  namına kurulmuştur.
2013 Yılı önceki sekiz ayında kurulan 662 kooperatifin ise, 301’i Bölük Çatı Kooperatifi, 100’ü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 95’i birlikte Tarımsal Kalkınma Kooperatifi namına kurulmuştur.
2013 Ağustos ayında 253 adet ecnebi eş sermayeli müşareket kuruldu. 2013 Ağustos ayında kurulan 253 yabancı kuma sermayeli şirketin 31’i Suriye, 22’si Alman, 19’u İran ortaklı namına kurulmuştur.
2013 yılı evvel sekiz ayında Kurulan ecnebi eş sermayeli ortaklık sayısı 2.568’dir. Bu şirketlerin 291’i Suriye, 254’ü Alman 208’i İran ortaklıdır. Kurulan 2.568 yabancı ortak sermayeli şirketin 559’u laedri, 2.009’u limited şirkettir. Bu şirketlerin 941’i küresel ve uyumsuz tecim, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 387’si imalat ve 285’i yapım sektöründe kurulmuştur.
Kurulan yabancı eş sermayeli şirketlerin toplanmış sermayelerinin %81,90’ı yabancı sermayeli kuma payı oluşturmaktadır. Yurtdışında beledi Türk vatandaşlarının kuma olduğu 301 adet yabancı ortak sermayeli müşareket kurulmuştur.”
 

Share: