KUL ekonomisi amacıyla beklentiler bedbin

MITOS Sloan School of Management ve State Street Associate yoluyla yapılan yeni tıpkı araştırmaya bakarak, ABD’de önümüzdeki altı ay zarfında dinginlik tahakkuk olasılığı % 70 görünüyor.

Araştırmacılar dört faktörden oluşan benzeri dizin oluşturdu ve elan sonradan kâin ortalık koşullarının önceki durgunluklarla elbette karşılaştırıldığını sınırlamak için Mahalanobis ölçeğini kullandı.

Araştırmacılar bu ilkeyi kullanarak dört üretim faktörünü – endüstriyel istihsal, ekincilik dışı istihdam, borsa getirisi ve faiz eğrisinin eğimi – aylık olarak çözümleme ettiler. Elan sonra, maaş olarak değerlendirilen dört ölçümlü arasındaki bulunan ilişkinin tarihî rakamlarla pekâlâ karşılaştırıldığını ölçtüler.

1916 yılına kadar verilere bakıldığında, araştırmacılar endeksin emniyetli aynı sakinlik göstergesi olduğunu, çünkü önceki rastgele sakinlik öncesinde yükseldiğini söylediler.

Indeks şu anda% 76 seviyesinde. Araştırmacılar endeks% 70’i aştığında, sakinlik olasılığının %70’e yükseldiğini buldular.

Teşrinisani 2019 itibarıyla endeks seviyesi % 76 idi.

Share: