KRİZ ŞİRKETLERİ EVLİLİKTEN SOĞUTTU

Bu yılın önce çeyreğinde birleşme ve satın almalarda işlem sayısı açısından güzeşte yılın ayrımsız dönemine göre yüzde 40 eksilme yaşandığını rapor eden Başak Vardar, muamelat hacmi yerine da yüzde 80 düşüş görüldüğünü kaydetti. Vardar, bu durumun gerekçesi namına derinleşen global finansal krizi göstererek, anılan dönemde bileşke ve mübayaa işlemlerinin sayısının 59, muamele hacminin ise kestirmece 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti. İlk altı ayda her kamu kesimi işleminin gerçekleşmediğine bel eden Vardar, yabancı yatırımcıların bütün muamele hacmindeki payında bile tenakus yaşandığını belirtti. Vardar, ilk yarı yılın birleşme ve satın almalar açısından arz enerjik sektörlerinin, enerji, azık ve meşrubat, teknoloji ile perişan olduğunu aktararak, “Yabancıların, işlem hacmindeki payı mufassal yıllardan sonraları ilk kez, son ilkokul yıldaki yüzdelik 80-85 seviyelerinden yüzdelik 55’e geriledi. Gene, özlük temel piyasalarına kilitlenmek isteyen bazen yatırımcıların Türkiye’deki varlıklarını aracısız çıkardığı görüldü” dedi. Yatırımcının Türkiye’ye ilgisi sürüyor Sonuçlara karşın yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgilerini kaybetmediklerine, tersine gözlemlemeye ve ferah fırsatları izlem etmeye devam ettiklerine bel fail Vardar, son iki aydır hareketlenme olduğunun de söylenebileceğini rapor etti. Vardar, şöyle bitmeme etti: “Ama bu yeniden dahi yılın geneline ilişkin rakamları esbak senelerdeki kadar, kocaman sayılabilecek aynı seviyeye koymak amacıyla yeterli olmayacaktır. Yılın tamamına ait beklentimiz, beklenen birkaç büyük ölçekli işlem dışında, muamelat hacminin 5 bilyon doları aşmayacağı yönünde. Bu birlikte, eski üç yılın 20 bilyon dolarlık sayı farkı iş hacmi göz önüne alındığında, 2004’deri beri yer düşük kur olacaktır.” Vardar, dünyada toplaşma ve satın almalar açısından de, 2009 yılı önceki altı ayının, 2004’kap bu yana bildirme düşük iş hacminin gerçekleştiği dönme olduğunu belirtti.

Share: