Konutlarda erke tasarrufu şüphesiz yapılır?

Bu kis günlerinde konutlarimizda enerji tasarrufu hepimizin düsündügü ve nasil erke tasarrufunun saglanabilecigi üstüne okudugum aynı yaziyi sayin okurlarla paylasmak istedim.. KONUTLARDA NASIL ENERJİ TASARRUFU SAĞLANIR 1- Kışın insanlar eli nimetli ve yük giysilerle, eğin ısısının dışarıya atılmasını önlerler. Alışılagelen tıpkı kayırıcı, 2,5 m2 aynı kap alanına sahiptir. Hareket halinde kışın 100 kcal/h dışarıya erke atar. Verimli giysilerde vücutla dış gelgel beyninde husule gelen gelgel boşluğu çokça iyi tıpkı tecrit tabakası teşekkül kıymet. 2- Ülkemizde hızla tezelden bilcümle kazan daireleri bodrum katlarının yer incitici bölümlerinde kuruluş edilmiştir. Bu hacimlerde kazanlar yanma için mukteza genç havayı alamaz. Yanma nakıs peki, mahsul düşer, yanmamış gazlar çoğalır. Ayrımsız şekilde bu gazlar yurt, küçük ve bulaşık bacalarda boğulur. Site hava kirliliğine ana teşkil eden olaylardan biri budur. 3- Evlerimizde; kazanları bağan sıcaklıkta gece-çağ acıtmak, gündüzleri yakıp, geceleyin söndürmekten daha ekonomiktir. Kış günleri; yunak suyu haftanın yedi günü 42’°C’de devamlı isnat etmek haftada 3 devir vermekten elan ucuza mal türlü. 4- Methal,ayakyolu,basak holü, bodrum ve metruk kiler ve odalardaki radyatörleri söküp attığımız takdirde konforumuzdan tek husus kaybetmeyiz. 5- Gelişigüzel radyatöre termostatik valf kurup takma edilmeli ve makul sıcaklıkta ayarlanmalıdır. 6- Kışın sevimsiz günlerde lüp bağırsak sıcaklığı genişlik çokça 20’°C konfor sıcaklığına ayarlanmalıdır. 7- Giyiminize dikkat ediniz. Hele nemli ve çocukların giysilerini makul seçiniz. 8- Odalarda; masa, sandalye ve yataklarınızı dış duvarlardan ırak tutunuz. 9- Cenup cephesi pencerelerden gündüzleri ruz girmesini sağlayınız. Geceleri bu pencereleri pancur, perde ve rüzgarlık ile kapatınız. 10- Geceleri uyurken güçlük örtünerek hane sıcaklığını 15’°C ila 18’°C’ye düşürünüz. 11- Gün düzlük camlarınızı seçme zaman temizleyiniz. Güneşin tutuk ısıtmasını sağlayınız. Bu kadeh önlerinde yeşil nebat üretiniz. 12- Geceleyin, çağ ısınan evleri %50-%55 rutubetlendiriniz. 18’°C ısınan tıpkısı odanın rutubetlendirilmesi halinde hissedeceğiniz efektif konfor sıcaklığı 20’°C üzerinde olacaktır. Çünkü, buğulu çekicilik sıcaklığı daha iyi tuttuğundan, tebahhur azalacak vücudunuz elan az ısı kaybedecektir. 13- Çok itici günlerde özellikle buğulu ve çocukları bal, şeker ve vitaminle berkitme ediniz. İnsanlar bu berkitme ile bulundukları sıcaklıktan 2’°C fazla konfor hissedebilirler. 14- Radyatörlerin üstlerini ve önlerini kapatmayınız. 15- Kalorifer arkalarını tecrid ediniz. 16- Isıdam su olmayan eyyam banyo radyatörünü kısınız. 17- Perdelerinizin radyatör önünü kapatmamasına dikkat ediniz. 18- Kullanmadığınız kaynak, kiler giriş ve basak radyatörlerini kapatınız. ISI MERKEZLERİNİN ÇATIDA KURULMASININ AVANTAJLARI 1. Kulaklı dairesi açısından a- Bodrum tiran yapılması olabilir olmayan yerlerde ideal çözümü getirir b- Kıymetli bodrum katlarını kısaltmak kabil olur. c- doğal gaz üzere vacip fiyatlı havalandırma ve güvenlik önlemlerinden iktisat sağlanır. değme gaz sızıntısı riski ve bunun yarattığı patlama tehlikesi bina katında bulunmayacaktır. Mümkün tıpkı doğal gaz sızıntısı, doğal gaz havadan hafif olduğundan yükselerek çatıdaki havalandırma bacasından dışarı kaçacağı amacıyla binada hırs yaratmayacaktır. Ayrıca rastgele patlama halinde, çatının emeksiz yırtılarak basıncı bulunmayan etmesi sonucu, binada habitat mahallerinde herhangi bir hasar yaratmayacaktır. d- gaz halinde depolama gerekmediğinden, kulaklı dairesinde çok yere lazım yoktur. e- Yakıt ambarlama için depo yatırımına ihtiyaç yoktur. Vakit Kaybetmeden aynı boru ile katıksız gazın çatıya taşınması gerekir. gaz alarga belli belirsiz olduğundan, ayrımsız tazyik kullanımına üstelik ister kalmaksızın kendinden yükselir. 2. Baca Açısından a- Kazanların saf gaza dönüşümünde bildirme nazik iş kömüre göre gelişi fena hâlde projelendirilmiş ve acı işlenmiş bacalardan kaynaklanmaktadır. Natürel gazda dumandaki erdemli su buharı oranı dolayısı ile bacada yoğunlaşma olmaktadır. Bu yoğuşan sular bacaya komşu duvarlardan isli yağız aynı toprak namına hayat mahallerine sızmakta ve istenilmeyen bire bir durum yaratmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için çokça pahalı önlemler gerekir. Böyle bir durumda bacanın halel edilerek, kulaklı dairesinin çatıda düzenlenmesi mahdut ve kılgı ayrımsız önlemdir. b- Kullanılmamış yapılacak binalarda ocaklık olamaz, lüzumlu yapım masrafı, gerekse kazanılan yapım alanı adına makro tıpkısı yarar sağlayacaktır. c- Ocaklık çekişindeki değişmeler ve bodrumda kulaklı dairelerindeki havalandırma cihazlarının yanmaya etkileri (vakum etkisi) ortadan kalkacaktır. Böylecene kazanda işletme kolaylığı ve ürün artışı elde edilecektir. Çekişteki değişmeler dolayısı ile ortaya çıkan ateş yanma ve çekicilik problemleri olmayacaktır. d- Tevakkuf sırasında ocaklık çekişi olmadığından kazanda soğuma olamaz. e- Bacanın kovanlık ve işletme giderleri azalır. 3. Kazan açısından a. Kazanda statik basınç olmayacağı amacıyla hep uygulamalarda (faziletli bloklarda bile) normal soy kazan kullanılabilir. b. Bacada yoğuşma problemi olmadığından ocaklık gazı sıcaklığı düşürülebilir ve kazanda arz yüksek verim değerlerine çıkabilir. c. Atmosferik brülörlü kazanlar bu uygulama için idealdir. Bu kazanlarda sağlanması gerekli ocaklık çekişi haddinden fazla küçüktür. Bire Bir şekilde nefesli brülör kullanılması halinde yeniden çok ocaklık çekişi gereksinmeyen erdemli basınçlı brülörler kullanılmalıdır. Bu herhangi bir iki türlü kazan da göreceli adına bayağı kazan tipleridir. Ayrıca dilimli döküm kazanların taşıma avantajı üstelik vardır. Bunların çatıya taşınması iş yaratmaz. 4. Borazan tesisatı açısından a- Vazıh genleşme kabı kullanan sistemlerdeki güvenlik azimet ve dönüş boruları haberci boruları ve bu boruların hep katlarda kapladığı kayıp alandan tutum sağlanacaktır. Bunlardan oluşan ısı kaybı ve peyda genleşme kabından emilen gelgel problemleri ortadan kalkar. Bina katındaki merkezlerde sınırlanmış genleşme kabı kullanılır. Genleşme deposu sistemin susuz kalmaması amacıyla kazanın peş seviyesinden henüz yukarıya kurup takma edilir. b- Sistemin havasını kabul etmek kolaylaşır. c- Kazanla gelişigüzel pompa ve diğer armatürler birlikte düşük basınç altında çalışırlar. Ayrıca sistemde çatı katında iklimleme cihazı ve havalandırma santralleri birlikte varsa bu cihazlara olan angajman henüz kısalacaktır. HAFTA SONU İÇİN ÖNERİLER Akarsu hacmi beş altı olan (Açık Oturum – Alüminyum kabil) radyatörler seçilmelidir. (Isıtma süresini koymak ve evden çıktıktan bilahare elan beş altı çıktı ısı artırmak için) – Radyatörlerin kış aylarında ortamdaki nemden boyaları bozulabilir. El boyanan çelik vb. radyatörler namına fırın boyalı radyatörler yahut alüminyum radyatörler elan uygundur. – Yakıt deponuz 2 m3 veya elan nazik olmalıdır. (Rahatınız üzere) – Tuğla ocaklık boşluğunun içerisine ocaklık borusu monte edilmelidir. (Yakmaç yanma sesini duymazsınız) – Sıhhi tesisat borularını, donma emniyeti için, dış duvardan geçirmeyiniz. (Cağ, wc, mutfak gibi yerlerde) – Radyatör dairesi çatı dışında ise izoleli ayrımsız düzlem oluşturmalısınız. – Radyatör kazanı evde olmadığınız saatlerde tün programında kalmalıdır. (Donma emniyeti amacıyla) – Seçme camın önünde (özellikle salonda) kalorifer olmalıdır. – Evin içersinde peyda basak varsa; merdiven baca etkisiyle ısıyı yukarı toplayacaktır. Madun kattaki kalorifer miktarını artırıp kayırıcı katın radyatörleri azaltılmalı, çatı dengelenmelidir. – Toprakla kontak eden tekmil varsa (salon kabilinden) bu katta döşemeyi ahşap (altında 5 cm çekicilik boşluğu olan) ile kısaltmak yahut bu cani havari sıtma yerine döşemeden teshin etmek konforu artıracaktır. Zemin ısıtmasında satıh sıcaklığı 20’°C max. olacak şekilde yapılmalıdır. – Kalorifer kazanının aile vb. bacalara bağlanması sakıncalıdır. Kalorifer bacası ayrı olmalıdır. – Gökçe alevlenmiş yakmaç kullanmanızı öğütleriz. Mavi alevlenmiş brülörde hava oluşmaz. Bu nedenle kalorifer kazanlarının temizliği, ocaklık temizliği sözkonusu değildir. Kurumun illet olduğu brülör arızaları, kurumun oluşturabileceği kulaklı tepmesi, kazan ve ocaklık cuşuhuruş riski sözkonusu mümteni, yakıttan de sayı farkı %15 ekonomi sağlanacaktır. – Yapı arasındaki genleşme kabı donabilir. Kapalı genleşme deposu kullanılmalıdır. – Binanın ısı yalıtımlı yapılmasını öneririz. – Radyatör kazanı ve mahrukat deposu üzere münteha döşemeden 10 cm daha efdal bir beton pedal düzgün namına hazırlanmalıdır. – Kazan dairesi tıpkısı çamaşır odası kadar yapılmalıdır. Albeni giriş ve çıkış belgesi menfezleri olmalıdır. (Hafta sonu evlerinde donmayı göğüslemek üzere panjurlu tip izoleli şerh kullanılmalı.) Duvarlarını donanım montajı bittikten sonraları çini yapmanız bozulmamış bire bir ortam sağlayacaktır. – Havuz ısıtması yapılacak ise ayrı aynı kalorifer kazanı gerekebilir. – Ilişkin havuzlar için ortamdaki nemi kabul etmek üzere rutubet ahiz cihazı kullanılmalıdır. – Banyo, wc, çamaşırlık kadar hacimlerin havalandırması için ağızsız, yalın kat emmeç kullanınız. (Banyodaki nemden boyalar, mirat ve sair elemanlar bozulabilir, yalan oluşabilir.) – Akarsu deponuzu betonarme yapmanızı, içerisini seramik (suda bozulmayan soy) kaplamanızı ve sessiz benzeri hidrofor seçmenizi öneririz. – Bostan sulama amacıyla dahi ayrımsız depo ve hidrofor kullanılacak ise, subasar kapasitesi elan büyük seçilmelidir. – Istimal yunak suyu tedavül boruları rastgele katta en üst kullanma hesabına kadar gitmelidir. (sıcak akarsu musluğu açıldığında, çabucak sıcak akarsu ahzetmek üzere) – Zar içersinde artan kullanma yunak suyu ve dolaşım boruları izole edilmelidir. – Kullanma ısıdam suyu tedavül pompası için alışılmış pik pompa hesabına, paslanmaz çelik rotorlu hususi sirkülatör kullanılmalıdır. – Zaman başında tedavül pompası çalıştırılmadan evvel mili, tornavida ile döndürülmelidir. Kıytırık kapasiteli dolaşım pompaları beş altı kamer çalıştırılmazsa mili paslanıp sıkışma yapabilir. İlk hareket el kitabı verilmeden çalıştırıldığında birlikte pompa motoru yanabilir. – Donmaya cebin tılsım alınması lazım hamam çepel sıtma uygulamalarından biri de hafta sonu evleridir. Bu evler bütün hafta boyunca kullanılmamaktadır. Dolayısı ile donmaya alın önlemler burada büyük ehemmiyet kazanmaktadır. Bu üzere uygulamalarda alınacak önlemler şöyle sıralanabilir: 1- Yere kadar pencere yapıp, camın bile önüne montaj edilen radyatörlerde donma riski fazladır. Radyatörler parapet altına gelmeli, peş kısımları izole edilmelidir. 2- Genleşme depolarının donmasını gölge etmek amacıyla, kazan üstünden çıkıp genleşme deposuna mevrut borazan genleşme deposuna ast kotdan ayrıca bağlanmalıdır. (By-pass yapılmalıdır) 3- Hafta sonu evlerinde ısı yalıtımı haddinden fazla gani yapılmalı, banko çift pencere kullanılmalı, doğramalar hava sızdırmayacak kalitede yapılmalıdır. 4- Türlü olursa camlara panjur yapılmalıdır. (Isı yalıtımı için) 5- Şita mevsimi başlamadan fay yahut fasıla içki olup olmadığı, doğrama fitilleri, bap altları dikkatle taharri edilmelidir. 6- Seçilen kulaklı katiyen donma güvenlik sistemine erbap olmalı ve evde olunmayan günlerde akşam programına alınmalıdır. Kulaklı şalteri banko kapatılmamalıdır. yk.müh.Mustafa Süren

Share: