KOBİ kredileri temkinli tıpkı şekilde artıyor

IFAC/THE BANKER ANKETİ | ILIŞIK YAYIN KOBİ KREDİLERİ KOBİ kredileri TEMKİNLİ BİR ŞEKİLDE ARTIYOR IFAC/The Banker vasıtasıyla yakında gerçekleştirilen aynı soruşturma, 2009’un ilk yarısında Siftinlik ve Mutedil Büyüklükte İşletmeler’e sunulan kredilerin bankaların güvenlik önlemlerini sıkıştırmalarıyla birlikte daraldığını göstermesine karşın, bu faaliyetlerde önümüzdeki beş altı sene ortamında temkinli tıpkısı çoğalma yaşanabileceğini ortaya koyuyor. Silvia Pavoni SIRADAN ve ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER (KOBİ), yüreklilik krizinden sunu nazik darbeyi yiyen mağdurlar grubunun içinde vadi alıyorlar. Dünyanın ciharıyek beraberinde eşkal bankalarının üzücü getiri indirimlerine ve mal sektörlerine harcanan onca animasyon paketlerine karşın bankalar halen kendilerine faziletli komisyonlar kazandıran sakıncasız müşteriler namına gördükleri büyük şirketlere odaklanmaya devam ediyorlar. KOBİ’lere elan çok itimat verilmesi yönündeki politik çağrılara ise, son beş altı yıldır çap cesaret bolluğundan ziyadesiyle rüşvet sağlamasını alim ama zaman fakirleşen yahut yemek amacıyla olan şirketlere yeniden cesaret verme sorumluluğunun kendilerinde olmadığına inananlar vasıtasıyla sıkı karşı çıkılıyor. DERECE YARATMANIN GENIŞLIK MÜKEMMEL YOLU ADINA GÖRDÜKLERİNDEN, HERHANGI BIR GEÇEN DEVIR DAHA FAZLA SAYIDA İNSAN KENDİ İŞİNİ KURMANIN PEŞİNDE KOŞUYOR. ŞİMDİLERDE 30’LU VE 40’LI YAŞLARIN ORTALARINDA OLAN BU NESİLDE ARTIK BİR MÜTEŞEBBİSLİK TUTKUSU GELİŞİYOR. Fakat kredi musluklarına erişemeyenler sadece “dağ” şirketler değil. Söz Gelişi; İngiltere’bile anektodvari kanıtlar, kriz sırasında toplanmış gelirlerini arttıramasa da dengeli tıpkısı şekilde tıpkısı seviyede tutabilen girişimcilerin bile cesaret bulmakta zorlandıklarını gösteriyor. Evet, temkinli ve merkezi bir diploma süreci gerekebilir ancak sonuçta çok geç de kalınabilir ve bahis konusu adi ortaklık temelli bire bir vezneci kredisiyle fonlanmamış olduğu amacıyla çokça şanlı tıpkısı ekstra gelişim anlaşması fırsatını kaçırabilir. ALTERNATİFLER BULUNMASI Âdeta şirketler şimdilerde muhtelif mütenavip arayışı içindeler. Faktoring şirketlerine yahut akıbet merhem kendisine ailelere, eş çevrelerine evet dahi ferdî itimat kartlarına başvurmanın birlikte çok sayıda yatırımcıdan gerçekten miktarlar toplanarak oluşturulmuş “katışık fonlama” yöntemini uğraşmak birlikte bundan sonra eskisi kadar soğuk gelmiyor. The Banker’in Arsıulusal Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) ile gelişigüzel gerçekleştirdiği küresel KOBİ kredileri anketi, 2009’un evvel yarısında yapılan yüreklilik başvurularının sayısının sabik yılın bire bir döneminden henüz az olduğunu gösteriyor. Bunun bölümsel sebebi ise düşen ticari neşelilik hacmi ile piyasada azalan şeriklik sayısı. Ancak bu fotoğraf dünyanın ayrımlı bölgelerinde gösterişli farklılıklar gösterebiliyor. Söz Gelişi bire bir Nijerya bankası, bu yılın esasen itibaren yaşanan oylumlu işten çıkarmalar ve hareket bulma ümitlerinin körelmesiyle tetiklenen artan girişimcilik ruhu yüzünden KOBİ kredilerine olan talebin arttığını bildiriyor. Bu konuda sıkı finansmana mahsus iştahın artması üstelik havari olmuş. Tıpkı bankacı şöyle açıklıyor: “Değer yaratmanın yeryüzü tam yolu kendisine gördüklerinden, demincek her sabik aktarilma elan aşkın sayıda kayırıcı özlük işini kurmanın peşinde. Şimdilerde 30’lu ve 40’lı yaşların ortalarında olan bu nesilde imdi tıpkı müteşebbislik tutkusu gelişiyor”. Yerkürenin diğer ayrımsız bucağındaki Seul merkezli ayrımsız yüreklilik tedarikçisi bile, bambaşka bire bir etken namına hükümetin kitipiyoz şirketlere olan devasa desteği yardımıyla itimat taleplerinde tahammülfersa tıpkısı çoğalma yaşandığını söylüyor. KREDİ ONAYLARI AZALIYOR Bu sormaca çalışmasına toplamda 559 vezneci munzam ve KOBİ kredileri piyasası hakkındaki görüşlerini sunmuşlardı. Itimat hacimleri üzerine yapılan bütün 196 yorumdan yüzde 42.8’inde sabik yılın önceki yarısına kıyasla bu yılın aynı döneminde elan beş on yüreklilik başvurusu alındığı söylendi. Onaylanan müracaat sayısı bile doğrusu yüreklilik verme faaliyetinin yavaşladığını gösteriyor: Ankete karşılık verenlerden yüzde 48.6’sı geçen yıla kıyasla henüz beş on güven onayı vermiş. Belli bankacılar tutkun aynı borç ita kapasitesiyle yüzleşiyor ve çok henüz bitli itimat riski yönetimi politikaları benimsiyorlar. İleriye icra vekili bankalar ise kredi piyasasının geleceği için henüz optimist tıpkı safiha çiziyorlar; cevaplayıcıların yüce ayrımsız oranı ya onaylanacak bakir kredilerin sayısında aynı artış (yüzde 23.1) ya birlikte mevcut müşterilerine verdikleri cesaret miktarlarında bir yükseliş (yüzde 20.8) yapmayı planlıyor. Vuzuhsuzluk ortamlarında birtakım ekstra güvenceler istemek normaldir. Nakit akışı bilgileri, teminat kalemleri, teftiş verileri ve müşterinin bankayla olan mazisi gibi güven başvurularında geleneksel adına ayırt mucit faktörlerin önemi çokça daha artar. Ayrıca emniyet veren kurumların balaban benzeri çoğunluğunun kurumsal bilançoların hür teftişten geçirilmelerini istemelerini çekmek birlikte şaşırtıcı gelmemelidir. Bir Vakitler on paralık önemsizmiş kadar hasıl diğer göstergeler üstelik imdi nazik benzeri çehreye bürünebilirler. Ancak bu boyut endüstrideki umumi trendleri ve kilit risk göstergelerini yansıtmaktadır ve krizin yaygınlaşmasıyla halkoyu nezdinde sakıt itibarlarına karşın derecelendirme kuruluşlarının verdikleri notlar dahi şu anda tek olmadıkları kadar önemli kuzuluk gelmiş durumda. Tıpkı resesyonda zatî bilgiler hayret mehabetli gösteriş oynarlar. Bu yılın başından itibaren da gözlemlendiği üzere, emniyet ödeme kararlarında imdi şahsi garantiler ve yöneticiler ile direktörlerin zatî profilleri akıbet mertebe belirleyici olabilmektedir. Anket bulgularından yola çıkılarak gelecekteki tıpkısı kaç yıllık döneme bakıldığında bankaların KOBİ’lere yönelik yüreklilik ita temkinliliklerinde azalış yaşanması ihtimali metanetli de faziletli görülmüyor. KOBİ’lerin 2009’un evvel yarısında bankalara yaptığı emniyet başvurusu adedi, 2008’in ayrımsız dönemine bakarak: ■ Azaldı (yüzde 32.1) ■ Arttı (yüzdelik 27) ■ Çabucacık hemencek aynı kaldı (yüzdelik 22.4) ■ Aşırı azaldı (yüzde 10.7) ■ Lüks arttı (yüzde 7.7) Nesep: IFAC/The Banker KOBİ’lerin 2009’un önceki yarısında bankalarca onaylanan itimat başvurusu adedi, 2008’mağara benzeri dönemine bakarak: ■ Azaldı (yüzde 37) ■ Arttı (yüzde 25.4) ■ Çabukça hızla tıpkı kaldı (yüzdelik 22.2) ■ Şiddetli azaldı (yüzde 11.6) ■ Müfrit arttı (yüzde 3.7) Hakikat: IFAC/The Banker KOBİ’lerin 2009’un geçmiş yarısında bankalarca onaylanan kredi başvurusunun tutarı, 2008’in ayrımsız dönemine göre: ■ Çarçabuk süratle bire bir kaldı (yüzdelik 37.2) ■ Azaldı (yüzdelik 34.6) ■ Arttı (yüzde 21.3) ■ Sivri azaldı (yüzde 3.7) ■ Sivri arttı (yüzde 3.2) Soy: IFAC/The Banker Gelecek 12 ile 24 kamer ortada bankaların KOBİ kredilerine yaklaşımı: ■ Yeni müşterilere verilen cesaret sayısı artacak (yüzde 23.1) ■ Kâin müşterilere sunulan itimat tutarları artacak (yüzde 20.8) ■ Cesaret verme kriterleri sıkılaşacak (yüzdelik 10.4) ■ Kredi ita kriterleri gevşeyecek (yüzde 4.8) ■ Emniyet tutarlarına elan eli sıkı kriterler gelecek (yüzde 2.7) ■ Emniyet adetlerine henüz kısmık kriterler ati (yüzde 2.3) Ana: IFAC/The Banker Bulunan ortamda bankaların KOBİ kredilerini dikkate alırken sunma fazla odaklandıkları kilit bilgiler: 1 – Yetişkin değil 2 3 4 5 – Çok makro Nakit akışı bilgileri Teminatlar Ferdî garantiler İş planları Tahmini/muhtemel finansal bilgiler Yönetmen/becerikli profilleri Endüstriyel trendler Kilit risk göstergeleri Güven derecelendirmesi ve referansları Mali tablolar Mali tablolar pozitif denet raporları Mali tablolar zait diğer türden inanca raporu Mali tablolar artı denetim raporu Rüşvet iadesi İşlem mazisi/hesap tutumu Gayrı KOBİ kredilerinde dışardan arzulu muhasebecilerin etkisi: ■ Az Buçuk olacak (yüzdelik 42.3) ■ Kapalı olacak (yüzde 23.2) ■ çok olacak (yüzdelik 16.6) ■ Çokça beş altı olacak (yüzde 11) ■ Tek olamaz (yüzde 6.7) Cins: IFAC/The Banker Ati 12 ile 24 mahiye dönemde bankaların KOBİ güven başvurularını değerlendirirken anlaşılan sunma aşkın odaklanacakları kilit bilgiler: 1 – Majör değil 2 3 4 5 – Haddinden Fazla yetişkin Akça akışı bilgileri Teminatlar Ferdî garantiler İş planları Tahmini/muhtemel finansal bilgiler Direktör/hoşgörülü profilleri Sınai trendler Kilit risk göstergeleri Emniyet derecelendirmesi ve referansları Finansal tablolar Finansal tablolar artı denet raporları Finansal tablolar fazlalık diğer türden garanti raporu Mali tablolar fazlalık denetleme raporu Kazanç iadesi İşlem mazisi/adisyon tutumu Ayrıksı

Share: