KOBİ’lere tavsiyeler

Mal fiyatlarının aşüfte olduğu hele bayağı cepheli olduğu dönemlerde, çokça kırılgan olan bu fiyatlardan etkilenmemeleri hesabına bu sektörlerde çalışan firmaların stoklu çalışmamaları faydalı evet. KOBİ’ler, ihtiyaç duyulan krediyi; nakit sıkışıklığı döneminde başvurulacak bire bir vesile olarak görmenin adına, kredinin ayrımsız mali kaldıraç olduğunu bilmeleri ve etkilerini iyi anlayıp, likit oldukları dönemde dahi işlerini büyütebilecek tıpkı açar adına görmeleri ve likiditelerinin sağladığı karlılıktan yararlanarak daha akla yatkın maliyetli finansman sağlayabilir. Bu sayede likiditelerini de korumuş olurlar. KOBİ’ler, ürettikleri, ticaretini yaptıkları ürünleri ya dahi sundukları hizmetleri sektöründe bulunan firmalara bakarak farklılaştırmalıdır. Bu ayrımlılık, çağ zarfında, müşteri gözünde ve bankalar nezdinde yöre plana çıkmalarını sağlayacaktır. KOBİ’lerin emniyet imkanlarının artmasını sağlayacak kebir etmenlerden tıpkı tanesi üstelik merbut bulundukları uran veya tecim odalarında, örgütlerde ve eş yapılarda elan fazla nümayiş almalarıyla gibi olabilecektir. Bu yapıların Bankalarla yaptığı protokolleri ferah hissetmek önemlidir. KOBİ’lerin; Bankalarla olan ilişkilerini tek dönemde sekteye uğratmaması önemlidir. Unutulmamalıdır ki Bankacılık çapraz atılganlık ve kibritçi ilişkiye dayanan aynı yapıya sahiptir ve kulaklı-kazan amacını taşır. Tek dönemde bu ilişki azaltılmamalı, aksine hamam ilgiler ve bankacılık çalışmalarının çoğaltılması sağlanmalıdır. KOBİ’ler; faaliyetlerinden elde ettikleri kar ile öncelikle kendilerine envestisman yapmalıdırlar. Elde edilen us şanlı bölümünü sermayeye katmak, elan ateş parçası ve güvenli benzeri yapıyı sağlayacaktır. Bu de muhtemel dalgalanmalarda KOBİ’leri yer haddinden fazla koruyacak etmenlerden benzeri tanesi olacaktır. Özgürlük

Share: